Preskoči na vsebino

Kdo oziroma kaj je Božja beseda?

Kdo oziroma kaj je Božja beseda?

Sveto pismo odgovarja

 Besedna zveza »Božja beseda« se ponavadi nanaša na Božje sporočilo ali na zbirko takih sporočil. (Luka 11:28) Na nekaterih mestih pa je izraz »Božja Beseda« ali »Beseda« uporabljen kot naziv. (Razodetje 19:13; Janez 1:14)

 Božje sporočilo. Preroki so pogosto rekli, da so sporočila, ki so jih prinašali, Božja beseda. Jeremija je na primer svoja preroška sporočila predstavil z besedami: »Prišla mi je Jehovova beseda.« (Jeremija 1:4, 11, 13; 2:1) Samuel je Savlu, preden mu je povedal, da ga je Bog izbral za kralja, rekel: »Postoj, da ti sporočim Božjo besedo.« (1. Samuelova 9:27)

 Naziv. »Beseda« se v Svetem pismu pojavi tudi kot naziv za Jezusa Kristusa, tako v obdobju, ko je kot duhovno bitje bival v nebesih, kakor tudi v obdobju, ko je kot človek živel na zemlji. Razmislite o nekaterih razlogih za takšno trditev:

  •   Beseda je obstajal pred vsemi drugimi stvarjenji. »V začetku je bil Beseda [...]. Ta je bil v začetku pri Bogu.« (Janez 1:1, 2) Jezus je »prvorojenec vsega stvarstva, [...] on [je bil] pred vsem drugim«. (Kološanom 1:13–15, 17)

  •   Beseda je prišel na zemljo kot človek. »Tako je Beseda postal meso in je prebival med nami.« (Janez 1:14) Kristus Jezus »se je odrekel samemu sebi in prevzel podobo sužnja ter postal enak ljudem«. (Filipljanom 2:5–7)

  •   Beseda je Božji Sin. Apostol Janez je po tem, ko je rekel, da »je Beseda postal meso«, kot je citirano zgoraj, še dodal: »Videli smo njegovo slavo, slavo, kakršno ima edinorojeni sin od očeta.« (Janez 1:14) Janez je še napisal: »Jezus Kristus [je] Božji Sin.« (1. Janezovo 4:15)

  •   Beseda ima podobne lastnosti kot Bog. »Beseda je bil bog« ali »takšen kakor Bog, božanski«. (Janez 1:1; pdč. op.) Jezus je »odsev njegove [Božje] slave in natančna upodobitev samega njegovega bitja«. (Hebrejcem 1:2, 3)

  •   Beseda kraljuje. V Svetem pismu piše, da je na glavi Božje Besede »mnogo kron«. (Razodetje 19:12, 13) Beseda se imenuje tudi »Kralj kraljev in Gospod gospodov«. (Razodetje 19:16) Jezus je imenovan »Kralj tistih, ki kraljujejo, in Gospod tistih, ki gospodujejo«. (1. Timoteju 6:14, 15)

  •   Beseda služi kot Božji predstavnik. Naziv »Beseda« očitno velja za tistega, ki ga Bog uporablja za prenašanje sporočil in navodil. Jezus je to vlogo izpolnil, kar je razvidno iz njegovih besed: »Oče, ki me je poslal, [mi je] zapovedal, kaj naj povem in kaj naj govorim. [...] Zato to, kar govorim, govorim natanko tako, kakor mi je povedal Oče.« (Janez 12:49, 50)