Preskoči na vsebino

Ali je Bog vsepovsod oziroma vsenavzoč?

Ali je Bog vsepovsod oziroma vsenavzoč?

Sveto pismo odgovarja

 Bog lahko vidi vse in deluje, kjer koli hoče. (Pregovori 15:3; Hebrejcem 4:13) Vendar pa Sveto pismo ne uči, da je Bog omniprezenten – kar bi pomenilo, da je navzoč povsod in v vsem. Pokaže namreč, da je Bog oseba in da ima svoj kraj bivanja.

  •   Kaj je Bog? Bog je duhovna oseba. (Janez 4:24) Ljudje ga ne moremo videti. (Janez 1:18) Iz videnj o Bogu, ki so zapisana v Svetem pismu, dosledno razberemo, da prebiva na enem kraju. Nikoli ne piše o tem, da bi obstajal povsod. (Izaija 6:1, 2; Razodetje 4:2, 3, 8)

  •   Kje prebiva Bog? Bog prebiva v duhovnem področju, ki je ločeno od snovnega stvarstva. V tem področju ima Bog »svoje prebivališče, v nebesih«. (1. kraljev 8:30) Sveto pismo govori, da so ob neki priložnosti duhovna stvarjenja prišla in se postavila pred Jehova a, kar kaže, da v nekem smislu Bog živi na specifičnem kraju. (Job 1:6)

Če Bog ni povsod navzoč, ali mi potem lahko osebno pomaga?

 Da. Bog se zelo zanima za ljudi kot posameznike. Čeprav živi v duhovnem področju, opazi na zemlji tiste, ki mu resnično želijo ugajati, in ukrepa v njihovo korist. (1. kraljev 8:39; 2. kroniška 16:9) Razmislite, kako Jehova pokaže, da so mu njegovi iskreni častilci pri srcu:

  •   Ko molite: Jehova vas lahko sliši še isti trenutek, ko molite. (2. kroniška 18:31)

  •   Ko ste potrti: »Jehova je blizu njim, ki so strtega srca, in tiste, ki so skrušenega duha, rešuje.« (Psalm 34:18)

  •   Ko potrebujete vodstvo: Jehova obljublja, da vas bo vodil po svoji Besedi, Svetem pismu, saj pravi: »Dal ti bom uvid in poučil te bom.« (Psalm 32:8)

Zmote glede vsenavzočnosti

 Zmota: Bog je navzoč povsod v stvarstvu.

 Dejstvo: Bog ne prebiva nikjer na zemlji niti nikjer drugod v snovnem vesolju. (1. kraljev 8:27) Res je, da zvezde in druge njegove stvaritve »razglašajo Božjo slavo«. (Psalm 19:1) Toda Bog živi v svojem stvarstvu prav toliko, kot živi umetnik v svoji sliki. Vseeno pa nam slika lahko nekaj pove o umetniku, ki jo je naredil. Podobno nam vidni svet govori o Stvarnikovih »nevidnih lastnostih«, na primer o njegovi moči, modrosti in ljubezni. (Rimljanom 1:20)

 Zmota: Če Bog ni vsenavzoč, potem ne more biti vseveden in vsemogočen.

 Dejstvo: Božji sveti duh oziroma njegova dejavna sila je Božja moč na delu. Bog lahko s pomočjo svojega svetega duha opazi in naredi kar koli, kjer koli in kadar koli, ne da bi bil osebno navzoč. (Psalm 139:7)

 Zmota: Psalm 139:8 uči, da je Bog vsenavzoč, saj tam piše: »Če bi se povzpel do neba, bi bil tam ti, in če bi si postlal ležišče v šeólu, glej, tudi tam bi bil.«

 Dejstvo: Ta svetopisemska vrstica ne govori o tem, kje je Bog, ampak na poetičen način uči, da ne glede na to, kje smo, nismo preveč oddaljeni, da Bog ne bi mogel ukrepati v našo korist.

a Glede na Sveto pismo je Jehova Božje ime.