Preskoči na vsebino

Ali učenjaki menijo, da je Jezus obstajal?

Ali učenjaki menijo, da je Jezus obstajal?

 Učenjaki imajo utemeljene razloge za mnenje, da je Jezus obstajal. Zgodovinarji prvega in drugega stoletja so omenjali Jezusa in zgodnje kristjane. Glede tega dejstva Encyclopædia Britannica (izdaja iz leta 2002) pravi: »Ta med seboj neodvisna poročila dokazujejo, da v starih časih celo nasprotniki krščanstva niso nikoli dvomili o tem, da je obstoj Jezusa zgodovinsko dejstvo, kar so prvič pričeli neutemeljeno spodbijati šele ob koncu 18., v 19. in na začetku 20. stoletja.«

 Leta 2006 je v knjigi Jesus and Archaeology pisalo: »Danes noben ugleden učenjak ne dvomi, da je živel Jud po imenu Jezus, Jožefov sin. Večina jih brez zadržkov priznava, da smo sedaj precej dobro seznanjeni z njegovimi dejanji in temeljnimi nauki.«

 Biblija Jezusa slika kot resnično osebo. V njej so zapisana imena njegovih prednikov in ožjih družinskih članov. (Matej 1:1; 13:55) Prav tako so v njej navedena imena pomembnih vladarjev, ki so bili Jezusovi sodobniki. (Luka 3:1, 2) Zaradi takšnih podrobnosti lahko raziskovalci preverijo točnost svetopisemskih poročil.