Preskoči na vsebino

Ali je Bog uporabil evolucijo, da bi ustvaril različne življenjske oblike?

Sveto pismo odgovarja

Ne. Sveto pismo jasno pravi, da je Bog ustvaril ljudi ter različne vrste živali in rastlin. * (1. Mojzesova 1:12, 21, 25, 27; Razodetje 4:11) Pravi, da smo vsi ljudje potomci Adama in Eve, naših prastaršev. (1. Mojzesova 3:20; 4:1) Svetopisemsko poročilo ne podpira teorije, da je Bog za ustvaritev različnih življenjskih oblik uporabil evolucijo. To teorijo nekateri imenujejo teistična evolucija. Vendar Sveto pismo ne nasprotuje znanstvenikom, ki pravijo, da lahko znotraj posamezne življenjske vrste pride do variacij. *

 Ali je Bog uporabil evolucijo?

Izraz »teistična evolucija« zajema različne zamisli. Glede na enciklopedijo Britannico teistična evolucija podpira zamisel, da je »naravni izbor eno od sredstev, s katerim Bog vodi naravni svet«.

Teistična evolucija lahko zajema tudi naslednje zamisli:

  • Vsi živi organizmi izhajajo iz skupnih prednikov iz daljne preteklosti.

  • Ena življenjska oblika se lahko razvije v povsem drugačno življenjsko obliko. Tej zamisli pravijo tudi makroevolucija.

  • Bog je nekako odgovoren za te spremembe.

 Ali se evolucija sklada s Svetim pismom?

Teistična evolucija namiguje, da svetopisemsko poročilo o ustvaritvi, zapisano v Prvi Mojzesovi knjigi, ni povsem točno. Vendar se je Jezus na poročilo iz Prve Mojzesove knjige skliceval kot na zgodovinsko dejstvo. (1. Mojzesova 1:26, 27; 2:18–24; Matej 19:4–6) V Svetem pismu piše, da je Jezus, preden je prišel na zemljo, živel v nebesih z Bogom in mu pomagal vse ustvariti. (Janez 1:3) Zato se zamisel, da je Bog za ustvaritev različnih življenjskih oblik uporabil evolucijo, ne sklada s Svetim pismom.

 Ali je zmožnost rastlin in živali, da se prilagodijo, dokaz evolucije?

Sveto pismo ne pojasni, v kolikšni meri lahko pride do sprememb znotraj vrste. Prav tako ne nasprotuje dejstvu, da se lahko živali in rastline, ki jih je ustvaril Bog, postopoma spreminjajo, ko se razmnožujejo ali prilagajajo novemu okolju. Čeprav nekateri na to gledajo kot na obliko evolucije, pa s tem ne nastajajo nove življenjske vrste.

^ odst. 3 Sveto pismo besedo »vrsta« uporablja v precej širšem pomenu, kot jo uporabljajo znanstveniki. Včasih znanstveniki pravijo, da se je razvila nova vrsta, v resnici pa je prišlo do variacije znotraj tega, kar se v poročilu iz Prve Mojzesove knjige imenuje vrsta.

^ odst. 3 Temu pojavu pravijo tudi mikroevolucija.