Preskoči na vsebino

Ali je bil Jezus poročen? Ali je imel brate in sestre?

Ali je bil Jezus poročen? Ali je imel brate in sestre?

Sveto pismo odgovarja

 Čeprav je res, da Sveto pismo ne govori izrecno o Jezusovem stanu, pa lahko iz te knjige jasno razumemo, da Jezus ni bil poročen. a Razmislite o naslednjem.

  1.   Sveto pismo pogosto omenja Jezusovo družino pa tudi ženske, ki so ga spremljale med njegovim delovanjem in ki so bile zraven, ko so ga usmrtili. Toda nikjer v tej knjigi ni omenjeno, da bi imel ženo. (Matej 12:46, 47; Marko 3:31, 32; 15:40; Luka 8:2, 3, 19, 20; Janez 19:25) Najbolj verjeten razlog, zakaj Sveto pismo o tem ne govori, je ta, da se ni nikoli poročil.

  2.   Jezus je glede tistih, ki ostanejo samski, da bi lahko naredili več v Božji službi, svojim učencem dejal: »Kdor je pripravljen tako živeti, naj tako živi.« (Matej 19:10–12) Sam je dal zgled tistim, ki se ne poročijo, da bi se lahko bolj razdajali za Boga. (Janez 13:15; 1. Korinčanom 7:32–38)

  3.   Jezus je tik pred smrtjo uredil, da bi nekdo po tem skrbel za njegovo mater. (Janez 19:25–27) Če bi Jezus bil poročen ali imel otroke, bi gotovo poskrbel tudi za te ožje družinske člane.

  4.   Ko Biblija daje Jezusa za popoln zgled možem, ne navaja njegovega ravnanja s kakšno človeško ženo. Nasprotno, takole pravi: »Možje, ljubite svojo ženo, kakor je tudi Kristus ljubil občino in dal samega sebe zanjo.« (Efežanom 5:25) Če bi bil Jezus, ko je živel na zemlji, res poročen, ali ne bi bilo potem bolje, da bi se Sveto pismo sklicevalo na njegov odnos do dejanske žene?

Ali je imel Jezus brate in sestre?

 Da, Jezus je imel vsaj štiri brate, med njimi Jakoba, Jožefa, Simona in Juda, ter najmanj dve sestri. (Matej 13:54–56; Marko 6:3) To so bili biološki otroci Jezusove matere Marije in njenega moža Jožefa. (Matej 1:25) Biblija za Jezusa pravi, da je Marijin »prvorojenec«, in s tem pokaže, da je kasneje rodila še druge otroke. (Luka 2:7)

Napačne predstave o Jezusovih bratih

 Nekateri besedi »bratje« pripisujejo drugačen pomen, zato da bi podprli zamisel, da je Marija vse svoje življenje ostala devica. Na primer, nekateri pravijo, da so bili Jezusovi bratje pravzaprav Jožefovi sinovi iz prejšnjega zakona. Vendar Sveto pismo pokaže, da je bil Jezus zakoniti dedič kraljevega položaja, kot je bilo obljubljeno Davidu. (2. Samuelova 7:12, 13; Luka 1:32) Če bi Jožef imel sinove, ki bi bili starejši od Jezusa, bi bil Jožefov zakoniti dedič najstarejši od njih.

 Ali bi se lahko ta izraz nanašal na Jezusove učence oziroma duhovne brate? Ta zamisel je v nasprotju s Svetim pismom, saj tam piše, da nekaj časa »njegovi bratje [...] niso verovali vanj«. (Janez 7:5) Sveto pismo naredi razliko med Jezusovimi brati in njegovimi učenci. (Janez 2:12)

 Glede na neko drugo teorijo naj bi bili Jezusovi bratje dejansko njegovi bratranci. Toda Grški spisi uporabljajo različne besede za »brat«, »sorodnik« in »bratranec«. (Luka 21:16; Kološanom 4:10) Mnogi biblicisti priznavajo, da so Jezusovi bratje in sestre dejansko bili njegovi telesni bratje in sestre. V The Expositor’s Bible Commentary denimo piše: »Najbolj logično je razumeti, da se izraz ‚bratje‘ [...] nanaša na sinove Marije in Jožefa, torej na Jezusove brate po materini strani.« b

a Sveto pismo na nekaterih mestih o Kristusu resda govori kot o ženinu, vendar je iz sobesedila očitno, da je ta izraz uporabljen v prenesenem pomenu. (Janez 3:28, 29; 2. Korinčanom 11:2)

b Glej tudi The Gospel According to St. Mark, druga izdaja, Vincent Taylor, stran 249, in A Marginal Jew—Rethinking the Historical Jesus, John P. Meier, 1. zvezek, strani 331, 332.