Preskoči na vsebino

POJASNJENE SVETOPISEMSKE VRSTICE

Matej 6:33: »Iščite najprej Božje kraljestvo«

Matej 6:33: »Iščite najprej Božje kraljestvo«

 »Zato iščite najprej kraljestvo in Božjo pravičnost, in vse te druge stvari vam bodo dodane.« (Matej 6:33, Prevod novi svet)

 »Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo.« (Matej 6:33, Slovenski standardni prevod)

Pomen Mateja 6:33

 Božje kraljestvo je vlada v nebesih, ki bo poskrbela za to, da se bo Božja volja godila na zemlji. (Matej 6:9, 10) Kdaj lahko rečemo, da nekdo išče najprej Kraljestvo? Takrat, ko mu je to najpomembnejše v življenju. a To ne pomeni, da se nekdo samo navdušeno uči o Božjem kraljestvu, ampak da drugim tudi govori o tem, kaj dobrega bo doseglo. (Matej 24:14) Tisti, ki išče Kraljestvo, zanj tudi moli. (Luka 11:2)

 Pod Božjo pravičnost spadajo Božja merila za to, kaj je prav in kaj narobe. (Psalm 119:172) Tisti, ki išče Božjo pravičnost, živi v skladu z Božjimi zakoni, ki se vedno izkažejo za koristne. (Izaija 48:17)

 Božja obljuba, da nam bodo vse te druge stvari dodane, pomeni, da bo Bog poskrbel za tiste, ki dajo njegovo Kraljestvo in njegova merila na prvo mesto v svojem življenju. (Matej 6:31, 32)

Sobesedilo Mateja 6:33

 Jezus je te besede izrekel v govoru na gori in jih najdemo v Mateju, od 5. do 7. poglavja. Nedvomno je bilo veliko Jezusovih poslušalcev revnih. Morda so mislili, da se morajo predvsem osredotočati na služenje denarja, zaradi česar jim je ostalo malo časa za Kraljestvo. Toda Jezus jih je spodbudil, naj opazujejo, kako Bog skrbi za rastline in živali. Bog obljublja, da bo podobno poskrbel za ljudi, ki najprej iščejo Božje kraljestvo. (Matej 6:25–30)

Napačni predstavi o Mateju 6:33

 Napačna predstava: Človek, ki išče Kraljestvo, bo obogatel.

 Dejstvo: Jezus je rekel, da bodo tisti, ki dajejo Božje kraljestvo na prvo mesto v svojem življenju, imeli to, kar potrebujejo, na primer hrano in obleko. (Matej 6:25, 31, 32) Vendar Jezus ni obljubil luksuza. Ni hotel reči, da je bogastvo dokaz Božjega blagoslova. Pravzaprav je svoje poslušalce posvaril pred tem, da bi si prizadevali za bogastvo, saj bi zaradi tega težje dali Kraljestvo na prvo mesto. (Matej 6:19, 20, 24) Apostol Pavel je imel včasih zelo malo v materialnem pogledu, čeprav je neutrudno delal za Božje kraljestvo. Tako kot Jezus je druge svaril, da je prizadevanje za bogastvo lahko nevarno. (Filipljanom 4:11, 12; 1. Timoteju 6:6–10)

 Napačna predstava: Kristjanom ni treba delati za preživetje.

 Dejstvo: Sveto pismo pravi, da bi morali kristjani preživljati sebe in svojo družino. (1. Tesaloničanom 4:11, 12; 2. Tesaloničanom 3:10; 1. Timoteju 5:8) Jezus ni rekel, da bi morali Božji častilci iskati samo Božje kraljestvo, temveč je rekel, da bi morali najprej iskati Božje kraljestvo.

 Tisti, ki najprej iščejo Božje kraljestvo in so pripravljeni delati za preživetje, se lahko zanesejo na Boga, da jim bo dal vse, kar potrebujejo za življenje. (1. Timoteju 6:17–19)

a Beseda »iščite« je prevedena iz oblike grškega glagola, ki nakazuje na trajajoče dejanje, zato se lahko ta beseda prevaja z »ves čas iščite«. Za Božje kraljestvo se ne bi smeli samo občasno zanimati, ampak bi mu morali dati v svojem življenju prednost.