Preskoči na vsebino

VIDEOLEKCIJE

Uvodi v knjige Svetega pisma

V teh kratkih videolekcijah dobite koristne informacije o nastanku in vsebini posamezne svetopisemske knjige. S temi lekcijami si lahko obogatite osebno branje in preučevanje Svetega pisma.

Uvod v 1. Mojzesovo knjigo

V 1. Mojzesovi knjigi najdemo pomembne informacije glede izvora človeštva, kot tudi izvora trpljenja in smrti.

Uvod v Ezrovo knjigo

Jehova je izpolnil obljubo, da bo osvobodil svoje ljudstvo iz pregnanstva v Babilonu in obnovil pravo čaščenje v Jeruzalemu.

Uvod v Nehemijevo knjigo

Iz svetopisemske knjige Nehemija se lahko danes pravi častilci naučijo marsikaj dragocenega.

Uvod v Esterino knjigo

Dramatični dogodki, ki so se zgodili v Esterinem času, vam bodo okrepili vero v to, da je Bog Jehova tudi danes zmožen rešiti svoje ljudstvo iz stisk.

Uvod v Jobovo knjigo

Vsi, ki ljubijo Jehova, bodo preizkušani. Pripoved o Jobu nas navdaja s prepričanjem, da lahko ostanemo značajni in podpiramo Jehovovo vrhovno oblast.

Uvod v knjigo Psalmi

Psalmi podpirajo vrhovnost Boga Jehova, pomagajo tistim, ki ga ljubijo, jih tolažijo in odkrivajo, kako se bo po njegovem Kraljestvu svet spremenil.

Uvod v knjigo Pregovori

Na voljo vam je Božje vodstvo za skoraj vse življenjske okoliščine – od poslovnih do družinskih zadev.

Uvod v knjigo Pridigar

Kralj Salomon poudarja, katere stvari so v življenju zares pomembne, in to primerja s stvarmi, ki so v nasprotju z Božjo modrostjo.

Uvod v Visoko pesem

Neusahljiva ljubezen Šulamke do nekega pastirja je opisana kot »Jahov plamen«. Zakaj?

Uvod v Izaijevo knjigo

Izaijeva knjiga je knjiga nezmotljivih prerokb, ki nam lahko okrepijo zaupanje v to, da je Jehova izpolnjevalec obljub in Bog naše rešitve.

Uvod v Jeremijevo knjigo

Jeremija je kljub težavam zvesto opravljal svojo nalogo preroka. Razmislite o tem, kakšnega pomena je lahko njegov zgled za današnje kristjane.

Uvod v knjigo Žalostinke

Knjiga Žalostinke, ki jo je napisal prerok Jeremija, govori o žalovanju zaradi uničenja Jeruzalema in odkriva, kako kesanje privede do Božjega usmiljenja.

Uvod v Ezekielovo knjigo

Ezekiel je ponižno in pogumno izpolnil vse naloge, ki mu jih je dal Bog, ne glede na to, kako težke so bile. Njegov zgled je za nas neprecenljiv.

Uvod v Danielovo knjigo

Daniel in njegovi prijatelji v vsakršnih okoliščinah ostanejo zvesti Jehovu. Njihov zgled in izpolnjevanje prerokovanja nam lahko koristi v tem času konca.

Uvod v Ozejevo knjigo

Iz Ozejevega prerokovanja dobimo zelo pomemben pouk o tem, kako usmiljen je Jehova do tistih, ki se pokesajo, in o tem, kakšno čaščenje zahteva.

Uvod v Joelovo knjigo

Joel je prerokoval o bližajočem se »Jehovovem dnevu« in razkril ključ za preživetje. Njegovo prerokovanje je danes še pomembnejše.

Uvod v Amosovo knjigo

Jehova je tega ponižnega moškega uporabil za pomembno delo. Kaj koristnega se lahko naučimo iz Amosovega zgleda?

Uvod v Obadijevo knjigo

Je najkrajša knjiga v Hebrejskih spisih. Prerokovanje ponuja upanje in obljublja, da bo Jehovova oblast upravičena.

Uvod v Jonovo knjigo

Prerok je sprejel karanje, izpolnil svojo nalogo ter dobil pomemben pouk o Božji zvestovdani ljubezni in usmiljenju. Njegova izkušnja se bo dotaknila vašega srca.

Uvod v Mihovo knjigo

To od Boga navdihnjeno prerokovanje lahko okrepi naše prepričanje, da Jehova od nas pričakuje samo to, kar je razumno in koristno.

Uvod v Nahumovo knjigo

To prerokovanje nas navdaja z zaupanjem, da Jehova vedno izpolni svojo besedo in da vsakemu, ki po njegovem Kraljestvu išče mir in rešitev, priskrbi tolažbo.

Uvod v Habakukovo knjigo

Lahko smo prepričani, da Jehova vedno najbolje ve, kdaj in kako rešiti svoje ljudstvo.

Uvod v Zefanijevo knjigo

Zakaj bi se morali varovati miselnosti, da Jehovov dan sodbe ne bo prišel?

Uvod v Hagajevo knjigo

To prerokovanje poudari, kako pomembno je dati čaščenje Boga pred osebne koristi.

Uvod v Zaharijevo knjigo

Številna navdihnjena videnja in prerokbe so v preteklosti okrepili Božje ljudstvo. Te prerokbe tudi nam danes zagotavljajo, da nas bo Jehova podpiral.

Uvod v Malahijevo knjigo

To je prerokovanje o Jehovovih nespremenljivih načelih, usmiljenju in ljubezni. Prerokovanje daje pomemben pouk tudi za naše dni.

Uvod v Matejev evangelij

Spoznajte osnovna dejstva o tej svetopisemski knjigi, prvi izmed štirih evangelijev.

Uvod v Markov evangelij

Markova pripoved je najkrajši evangelij in daje bežen vpogled v to, kakšen bo Jezus kot kralj Božjega kraljestva.

Uvod v Lukov evangelij

Katere informacije so zapisane samo v Lukovem evangeliju?

Uvod v Janezov evangelij

Janezovo poročilo osvetljuje, kako Jezus pokaže ljubezen do nas, kako da zgled v ponižnosti in kako se da razpoznati kot Mesija, prihodnji kralj Božjega kraljestva.

Uvod v Apostolska dela

Zgodnji kristjani so se trudili pridobivati učence med ljudmi iz vseh narodov. Svetopisemska knjiga Apostolska dela vam lahko okrepi gorečnost in navdušenje za oznanjevanje.

Uvod v Pismo Rimljanom

Navdihnjeno pismo, ki govori o Jehovovi nepristranskosti in o tem, kako pomembna je vera v Jezusa Kristusa.

Uvod v Prvo pismo Korinčanom

Pavlovo pismo vsebuje navdihnjene nasvete glede enotnosti, moralne čistosti, ljubezni in vere v vstajenje.

Uvod v Drugo pismo Korinčanom

Jehova, »Bog vse tolažbe«, krepi in podpira svoje služabnike.

Uvod v Pismo Galačanom

Pavlovo pismo Galačanom je še danes uporabno, tako kot je bilo takrat, ko ga je Pavel napisal. Vsem pravim kristjanom lahko pomaga ostati zvesti.

Uvod v Pismo Efežanom

V tem navdihnjenem pismu je poudarjeno, da ima Bog namen po Jezusu Kristusu poskrbeti za mir in enotnost.

Uvod v Pismo Filipljanom

S tem da med preizkušnjo ostanemo zvesti, lahko spodbudimo druge, da ostanejo neomajni.

Uvod v Pismo Kološanom

Jehova lahko razveseljujemo tako, da udejanjamo, kar se naučimo, da drug drugemu velikodušno odpuščamo in da priznamo Jezusovo oblast in položaj.

Uvod v Prvo pismo Tesaloničanom

Moramo ostati duhovno budni, se prepričati »glede vsega«, nenehno moliti in spodbujati drug drugega.

Uvod v Drugo pismo Tesaloničanom

Pavel popravi napačno mišljenje glede Jehovovega dneva in sovernike spodbudi, naj ostanejo neomajni v veri.

Uvod v Prvo pismo Timoteju

Pavel je Prvo pismo Timoteju napisal zato, da bi določil organizacijske postopke v občini ter posvaril pred lažnimi nauki in ljubeznijo do denarja.

Uvod v Drugo pismo Timoteju

Pavel Timoteja spodbudi, naj temeljito opravi svojo službo.

Uvod v Pismo Titu

Pavel se v pismu Titu osredinja na težave, ki so jih imele občine na Kreti, in navede duhovne pogoje za starešine.

Uvod v Pismo Filemonu

To kratko toda prodorno pismo vsebuje praktičen pouk o ponižnosti, prijaznosti in odpuščanju.

Uvod v Pismo Hebrejcem

Temelj krščanskega čaščenja je veliko več kot fizični templji in živalske žrtve.

Uvod v Jakobovo pismo

Jakob z živimi, učinkovitimi govornimi figurami uči pomembna krščanska načela.

Uvod v Prvo Petrovo pismo

Prvo Petrovo pismo nas spodbuja, naj bomo marljivi in naj vse svoje skrbi zvrnemo na Boga.

Uvod v Drugo Petrovo pismo

Drugo Petrovo pismo nas spodbuja, naj bomo zvesti, medtem ko čakamo nova nebesa in novo zemljo.

Uvod v Prvo Janezovo pismo

Janezovo pismo nas svari pred antikristi in nam pomaga razumeti, kaj naj bi ljubili in česa ne bi smeli.

Uvod v Drugo Janezovo pismo

Janezovo drugo pismo nas spomni, naj živimo v resnici in naj se pazimo sleparjev.

Uvod v Tretje Janezovo pismo

Janezovo tretje pismo vsebuje čudovit pouk o krščanski gostoljubnosti.

Uvod v Judovo pismo

Juda je razkril zvijačne metode tistih, ki so skušali zavesti in pokvariti kristjane.

Uvod v knjigo Razodetje

Dramatična videnja iz knjige Razodetje nakazujejo, kako bo Božje kraljestvo izpolnilo Božji namen s človeštvom in Zemljo.

Spoznajte več

KNJIGE & BROŠURE

Sveto pismo – kaj nam sporoča?

Kaj je glavno sporočilo Svetega pisma?