Ta učni list temelji na 17. poglavju knjige Kaj Sveto pismo v resnici uči?.

Ali Bog zares odgovarja na naše molitve? Če da, kako?