Ta učni list temelji na 17. poglavju knjige Kaj Sveto pismo v resnici uči?.

Razišči, kaj Sveto pismo pravi o tem, kako in kdaj naj bi molili.