Ta učni list temelji na 2. poglavju knjige Kaj Sveto pismo v resnici uči?.

Preuči, zakaj je Sveto pismo praktično in zanesljivo.