Kako lahko posnemaš Jezusa in razveseljuješ Jehova?