Skupaj kot družina se na pamet naučite besede iz Janeza 3:16 tako, da vsak izmenično pove svoj del te vrstice. Prenesite ta učni list.