Pomagajte malčkom spoznati, kako je Bog razdelil Rdeče morje.