Trije koraki, s katerimi boš lažje pomagal komu, ki potrebuje pomoč.