Spoznaj Jezusovo priliko o usmiljenem Samarijanu. Prenesi in natisni ta učni list, preberi poročilo iz Svetega pisma in naj zgodba oživi pred tvojimi očmi!