Trije mladostniki govorijo o prednostih in slabostih mobilnega telefona.