Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Uvodi v knjige Svetega pisma (videoposnetki)

Osnovna dejstva o vsaki svetopisemski knjigi.

Uvod v Ezrovo knjigo

Jehova je izpolnil obljubo, da bo osvobodil svoje ljudstvo iz pregnanstva v Babilonu in obnovil pravo čaščenje v Jeruzalemu.

Uvod v Nehemijevo knjigo

Iz svetopisemske knjige Nehemija se lahko danes pravi častilci naučijo marsikaj dragocenega.

Uvod v Esterino knjigo

Dramatični dogodki, ki so se zgodili v Esterinem času, vam bodo okrepili vero v to, da je Bog Jehova tudi danes zmožen rešiti svoje ljudstvo iz stisk.

Uvod v Jobovo knjigo

Vsi, ki ljubijo Jehova, bodo preizkušani. Pripoved o Jobu nas navdaja s prepričanjem, da lahko ostanemo značajni in podpiramo Jehovovo vrhovno oblast.

Uvod v knjigo Psalmi

Psalmi podpirajo vrhovnost Boga Jehova, pomagajo tistim, ki ga ljubijo, jih tolažijo in odkrivajo, kako se bo po njegovem Kraljestvu svet spremenil.

Uvod v knjigo Pregovori

Na voljo vam je Božje vodstvo za skoraj vse življenjske okoliščine – od poslovnih do družinskih zadev.

Uvod v knjigo Pridigar

Kralj Salomon poudarja, katere stvari so v življenju zares pomembne, in to primerja s stvarmi, ki so v nasprotju z Božjo modrostjo.

Uvod v Visoko pesem

Neusahljiva ljubezen Šulamke do nekega pastirja je opisana kot »Jahov plamen«. Zakaj?

Uvod v Izaijevo knjigo

Izaijeva knjiga je knjiga nezmotljivih prerokb, ki nam lahko okrepijo zaupanje v to, da je Jehova izpolnjevalec obljub in Bog naše rešitve.

Uvod v Jeremijevo knjigo

Jeremija je kljub težavam zvesto opravljal svojo nalogo preroka. Razmislite o tem, kakšnega pomena je lahko njegov zgled za današnje kristjane.

Uvod v knjigo Žalostinke

Knjiga Žalostinke, ki jo je napisal prerok Jeremija, govori o žalovanju zaradi uničenja Jeruzalema in odkriva, kako kesanje privede do Božjega usmiljenja.

Uvod v Ezekielovo knjigo

Ezekiel je ponižno in pogumno izpolnil vse naloge, ki mu jih je dal Bog, ne glede na to, kako težke so bile. Njegov zgled je za nas neprecenljiv.

Uvod v Danielovo knjigo

Daniel in njegovi prijatelji v vsakršnih okoliščinah ostanejo zvesti Jehovu. Njihov zgled in izpolnjevanje prerokovanja nam lahko koristi v tem času konca.

Uvod v Ozejevo knjigo

Iz Ozejevega prerokovanja dobimo zelo pomemben pouk o tem, kako usmiljen je Jehova do tistih, ki se pokesajo, in o tem, kakšno čaščenje zahteva.

Uvod v Joelovo knjigo

Joel je prerokoval o bližajočem se »Jehovovem dnevu« in razkril ključ za preživetje. Njegovo prerokovanje je danes še pomembnejše.

Uvod v Amosovo knjigo

Jehova je tega ponižnega moškega uporabil za pomembno delo. Kaj koristnega se lahko naučimo iz Amosovega zgleda?

Uvod v Obadijevo knjigo

Je najkrajša knjiga v Hebrejskih spisih. Prerokovanje ponuja upanje in obljublja, da bo Jehovova oblast upravičena.

Uvod v Jonovo knjigo

Prerok je sprejel karanje, izpolnil svojo nalogo ter dobil pomemben pouk o Božji zvestovdani ljubezni in usmiljenju. Njegova izkušnja se bo dotaknila vašega srca.

Uvod v Mihovo knjigo

To od Boga navdihnjeno prerokovanje lahko okrepi naše prepričanje, da Jehova od nas pričakuje samo to, kar je razumno in koristno.

Uvod v Nahumovo knjigo

To prerokovanje nas navdaja z zaupanjem, da Jehova vedno izpolni svojo besedo in da vsakemu, ki po njegovem Kraljestvu išče mir in rešitev, priskrbi tolažbo.

Uvod v Habakukovo knjigo

Lahko smo prepričani, da Jehova vedno najbolje ve, kdaj in kako rešiti svoje ljudstvo.

Uvod v Zefanijevo knjigo

Zakaj bi se morali varovati miselnosti, da Jehovov dan sodbe ne bo prišel?

Uvod v Hagajevo knjigo

To prerokovanje poudari, kako pomembno je dati čaščenje Boga pred osebne koristi.

Uvod v Zaharijevo knjigo

Številna navdihnjena videnja in prerokbe so v preteklosti okrepili Božje ljudstvo. Te prerokbe tudi nam danes zagotavljajo, da nas bo Jehova podpiral.

Uvod v Malahijevo knjigo

To je prerokovanje o Jehovovih nespremenljivih načelih, usmiljenju in ljubezni. Prerokovanje daje pomemben pouk tudi za naše dni.

Uvod v Matejev evangelij

Spoznajte osnovna dejstva o tej svetopisemski knjigi, prvi izmed štirih evangelijev.

Uvod v Markov evangelij

Markova pripoved je najkrajši evangelij in daje bežen vpogled v to, kakšen bo Jezus kot kralj Božjega kraljestva.

Uvod v Lukov evangelij

Katere informacije so zapisane samo v Lukovem evangeliju?

Uvod v Janezov evangelij

Janezovo poročilo osvetljuje, kako Jezus pokaže ljubezen do nas, kako da zgled v ponižnosti in kako se da razpoznati kot Mesija, prihodnji kralj Božjega kraljestva.

Uvod v Apostolska dela

Zgodnji kristjani so se trudili pridobivati učence med ljudmi iz vseh narodov. Svetopisemska knjiga Apostolska dela vam lahko okrepi gorečnost in navdušenje za oznanjevanje.

Uvod v Pismo Rimljanom

Navdihnjeno pismo, ki govori o Jehovovi nepristranskosti in o tem, kako pomembna je vera v Jezusa Kristusa.

Uvod v Prvo pismo Korinčanom

Pavlovo pismo vsebuje navdihnjene nasvete glede enotnosti, moralne čistosti, ljubezni in vere v vstajenje.