Preden Izraelci prečkajo reko Jordan, se soočijo s prikrito nevarnostjo, ki lahko ogrozi njihovo značajnost. Zaradi druženja s sosednjimi Moabci nekateri podležejo skušnjavi in napačnem ravnanju. Njihova dejanja in stališče so v svarilo tudi današnjim Božjim služabnikom.