V pustinji je preizkušena zvestovdanost Izraelcev. Ali bodo zvesto sledili Mojzesu ali se uprli skupaj s Korahom? Kako bodo ravnali Korahovi sinovi? Končni izid te zgodbe lahko vsakemu od nas pomaga, da se preišče in ugotovi, kakšen odnos ima do Jehovove oblasti.