Petr je specialist za človeško razmišljanje. Bodite pozorni na to, kako ga je njegovo raziskovanje vzroka in posledice navedlo na to, da je začel dvomiti o svojem prepričanju.