Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

Matej 27:1–66

27  Ko je nastopilo jutro, so vsi višji duhovniki in starešine ljudstva zoper Jezusa sklicali posvet, saj so ga hoteli usmrtiti.+  Zvezali so ga, ga odvedli in izročili deželnemu upravitelju Pilátu.+  Ko pa je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, ga je začela peči vest in je tistih trideset+ srebrnikov nesel nazaj k višjim duhovnikom in starešinam  in rekel: »Grešil sem, ko sem izdal pravično kri.«+ Oni pa so odvrnili: »Kaj nam mar? To je tvoja stvar!«+  Tedaj je srebrnike vrgel v tempelj, se umaknil ter šel in se obesil.+  Višji duhovniki pa so srebrnike vzeli in rekli: »V sveto zakladnico jih ne smemo vreči, saj so cena krvi.«  Po posvetu so z njimi kupili lončarjevo njivo, da bi na njej pokopavali neznance.  Zato se ta njiva vse do danes imenuje »Njiva krvi«.+  Tedaj se je izpolnilo to, kar je bilo rečeno po preroku Jeremiju*: »In vzeli so trideset srebrnikov*,+ ceno za ocenjenega, za tistega, ki so mu nekateri Izraelovi sinovi določili ceno, 10  in jih dali za lončarjevo+ njivo, kakor mi je zapovedal Jehova.« 11  Jezus je zdaj stal pred deželnim upraviteljem in ta ga je vprašal: »Ali si ti kralj Judov?«+ Jezus je odgovoril: »Ti praviš tako.«+ 12  Toda na obtožbe+ višjih duhovnikov in starešin ni odgovarjal.+ 13  Pa mu je Pilát rekel: »Ali ne slišiš, kaj vse pričajo proti tebi?«+ 14  Vendar mu ni odgovoril niti z besedo, tako da se je deželni upravitelj zelo čudil.+ 15  Deželni upravitelj pa je imel navado ob vsaki pashi izpustiti enega jetnika, tistega pač, ki ga je množica hotela.+ 16  Ravno takrat so imeli razvpitega jetnika, ki mu je bilo ime Barába.+ 17  Ko so se torej zbrali, jih je Pilát vprašal: »Katerega naj izpustim, Barába ali Jezusa, ki se imenuje Kristus*+ 18  Vedel je namreč, da so mu ga izročili iz zavisti.+ 19  Poleg tega mu je njegova žena, ko je sedel na sodnem stolu, poslala sporočilo: »Nič ne imej s tem pravičnim+ človekom, kajti danes sem zaradi njega v sanjah+ veliko pretrpela.« 20  Toda višji duhovniki in starešine so množice pregovorili, naj zahtevajo Barába,+ Jezusa pa dajo pokončati. 21  Deželni upravitelj jih je torej vprašal: »Katerega od teh dveh naj izpustim?« Odgovorili so: »Barába.«+ 22  »Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus?« jih je vprašal Pilát. In vsi so rekli: »Na kol z njim!«*+ 23  Pilát je vprašal: »Kaj pa je slabega storil?« Toda oni so še bolj vpili: »Na kol z njim!«+ 24  Ko je Pilát videl, da nič ne pomaga, ampak da celo nastaja nemir, je vzel vodo,+ si pred množico umil roke in rekel: »Nedolžen sem pri krvi tega človeka. To je vaša stvar.« 25  Tedaj je vse ljudstvo odgovorilo: »Njegova kri naj pride na nas in naše otroke.«+ 26  Nato je izpustil Barába, Jezusa pa je dal prebičati+ in ga izročil vojakom, da ga pribijejo na kol.+ 27  Tedaj so upraviteljevi vojaki odvedli Jezusa v upraviteljevo palačo in zbrali okoli njega vso četo.+ 28  Slekli so ga in ogrnili s karminskim plaščem.+ 29  Iz trnja so spletli krono in mu jo položili na glavo, v desnico pa so mu dali trst. Pred njim so padali na kolena in se iz njega norčevali:+ »Pozdravljen, kralj Judov!«+ 30  Pljuvali+ so vanj, potem pa mu vzeli trst in ga začeli udarjati po glavi. 31  In ko so se nehali norčevati+ iz njega, so mu slekli plašč in mu oblekli njegova vrhnja oblačila ter ga odvedli, da bi ga pribili na kol.+ 32  Na poti ven so naleteli na nekega človeka, ki je bil po rodu iz Ciréne in mu je bilo ime Simon.+ Tega so prisilili, da je nesel njegov mučilni kol. 33  Ko pa so prišli do kraja, ki se je imenoval Gólgota+ oziroma Kraj lobanje, 34  so Jezusu dali piti vino, pomešano z žolčem*.+ Toda ko ga je pokusil, ga ni hotel piti.+ 35  Ko so Jezusa pribili na kol,+ so si z žrebanjem razdelili njegova vrhnja oblačila+ 36  ter sedli in ga stražili. 37  Prav tako so mu nad glavo pritrdili napis z obtožbo: »Ta je Jezus, kralj Judov.«+ 38  Nato so na kola poleg njega pritrdili še dva razbojnika, enega desno od njega in drugega levo.+ 39  Mimoidoči pa so ga začeli žaliti.+ Zmajevali+ so z glavo 40  in govorili: »Ti, ki naj bi podrl tempelj+ in ga v treh dneh postavil, reši sam sebe! Če si Božji sin, stopi z mučilnega kola!«+ 41  Podobno so se iz njega začeli norčevati tudi višji duhovniki s pismouki in starešinami vred ter govorili:+ 42  »Druge je reševal, sebe pa ne more rešiti! Izraelov kralj+ je, naj stopi zdaj z mučilnega kola, pa mu bomo verjeli.+ 43  V Boga je zaupal, naj ga zdaj reši,+ če hoče. Rekel je namreč: ‚Božji Sin sem.‘«+ 44  Enako sta ga začela sramotiti tudi razbojnika, ki sta bila poleg njega.+ 45  Ob šesti uri* pa se je stemnilo+ po vsej deželi, in tema je trajala do devete ure*.+ 46  Okoli devete ure je Jezus z močnim glasom zavpil »Elí, Elí, lamá sabahtáni?«, kar pomeni »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?«.+ 47  Nekateri od tistih, ki so tam stali, so ob teh besedah začeli govoriti: »Ta kliče Elija.«+ 48  In eden od njih je takoj stekel, vzel gobo, jo namočil v kislo+ vino, nataknil na trst in mu podal, da bi pil.+ 49  Drugi pa so govorili: »Pusti ga, da vidimo, ali ga bo prišel Elija rešit!«+ [[Nekdo drug je vzel sulico in mu prebodel stran, in pritekli sta kri in voda.]]*+ 50  Jezus pa je spet z močnim glasom zaklical in izdihnil*.+ 51  In glej, zavesa+ v svetišču se je od vrha do tal+ pretrgala na dvoje, zemlja se je stresla in skale so se preklale.+ 52  Grobovi so se odprli in mnogo trupel svetih, ki so pozaspali, je vrglo ven 53  (tisti, ki so po njegovem vstajenju prihajali izmed grobov, pa so šli v sveto mesto*)*,+ in mnogi so jih videli. 54  Toda ko so stotnik in tisti, ki so skupaj z njim stražili Jezusa, videli potres in vse, kar se je dogajalo, so se zelo prestrašili ter govorili: »Ta je bil res Božji Sin.«+ 55  Od daleč pa je gledalo tudi mnogo žensk,+ ki so Jezusa spremljale iz Galileje, da bi mu stregle.+ 56  Med njimi so bile Marija Magdalena, pa Marija, Jakobova in Jozéjeva mati, in mati Zebedéjevih sinov.+ 57  Bilo je že pozno popoldan, ko je prišel bogat človek iz Arimatéje, ki mu je bilo ime Jožef in je tudi sam postal Jezusov učenec.+ 58  Ta je šel k Pilátu in ga zaprosil za Jezusovo truplo.+ In Pilát je zapovedal, naj mu ga dajo.+ 59  Tako je Jožef truplo vzel, ga povil v čisto in kakovostno platno+ 60  ter ga položil v svoj novi grob,+ ki ga je bil izklesal v skalo. Nato je k vhodu v grob privalil velik kamen in odšel.+ 61  Toda Marija Magdalena in druga Marija sta ostali tam ter sedeli pred grobom.+ 62  Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja*,+ pa so se pred Pilátom zbrali višji duhovniki in farizeji 63  in rekli: »Gospod, spomnili smo se, da je ta slepar, ko je še živel, rekel: ‚Po treh dneh+ bom vstal.‘ 64  Zato zapovej, naj grob zavarujejo do tretjega dne, da ne bi prišli njegovi učenci in ga ukradli+ ter ljudem govorili: ‚Vstal je od mrtvih!‘ In to zadnje sleparstvo bi bilo hujše od prvega.« 65  Pilát jim je rekel: »Tu imate stražo,+ pa pojdite in ga zavarujte, kakor veste.« 66  Tedaj so šli in grob zavarovali, tako da so kamen zapečatili+ in postavili stražo.

Opombe

Citat pravzaprav temelji na Zah 11:12, 13. V Matejevem času so Jeremijevo knjigo postavljali na prvo mesto v zbirki preroških knjig, zato se ime »Jeremija« morda nanaša na vse preroške knjige skupaj, tudi na Zaharijevo knjigo. Primerjaj Lk 24:44.
Ali »šeklov srebra«.
Ali »Maziljenec, Mesija«. Glej opombo k Mt 1:16.
Glej Dodatek 10.
Z »žolčem« je očitno mišljeno grenko omamljajoče sredstvo, pridobljeno iz rastlin.
Približno opoldne. Mišljena je šesta ura od sončnega vzhoda.
Približno do 15h.
Glej opombo k Mt 16:3.
Ali »nehal dihati«. Dobesedno »izročil duha«.
To je Jeruzalem.
Besedilo v oklepaju se nanaša na kasnejše dogodke.
»Dan pripravljanja« se nanaša na dan pred tedenskim šabatom. Takrat so Judje pripravili hrano za šabat in opravili delo, ki ni moglo počakati. (Primerjaj 2Mz 16:5; 20:10.)