Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

Ezra 8:1–36

8  To pa so poglavarji očetnih+ hiš in to je rodovni+ zapis tistih, ki so med vladanjem kralja Artakserksa+ šli z menoj iz Babilona:  Od Pinehasovih sinov:+ Geršóm. Od Itamárjevih sinov:+ Daniel.+ Od Davidovih sinov:+ Hatúš.  Od Šehanjájevih sinov in od Paróševih sinov:+ Zaharíja in z njim sto petdeset v rodovnik vpisanih moških.  Od Páhat Moábovih sinov:+ Zerahjájev sin Eljehoenáj in z njim dvesto moških.  Od Zátujevih sinov:+ Jahaziélov sin Šehanjá in z njim tristo moških.  Od Adínovih sinov:+ Jonatanov sin Ébed in z njim petdeset moških.  Od Elámovih sinov:+ Ataljájev sin Ješajá in z njim sedemdeset moških.  Od Šefatjájevih sinov:+ Mihaelov sin Zebadjá in z njim osemdeset moških.  Od Joábovih sinov: Jehiélov sin Obadíja in z njim dvesto osemnajst moških. 10  Od Baníjevih sinov:+ Josifjájev sin Šelomít in z njim sto šestdeset moških. 11  Od Bebájevih sinov: Bebájev sin+ Zaharíja in z njim osemindvajset moških. 12  Od Azgádovih sinov:+ Katánov sin Johanán in z njim sto deset moških. 13  Od Adonikámovih sinov,+ ki so bili zadnji, pa so imena: Elifélet, Jeiél in Šemajá ter z njimi šestdeset moških. 14  Od Bigvájevih sinov:+ Utáj in Zabúd ter z njima sedemdeset moških. 15  Zbral sem jih ob reki,+ ki teče proti Ahaváju.+ Tam smo bili utaborjeni tri dni, da sem lahko skrbno pregledal ljudstvo+ in duhovnike,+ toda našel nisem nikogar od Lévijevih sinov.+ 16  Zato sem poslal po Eliézerja, Ariéla, Šemajája, Elnatána, Jaríba, Elnatána, Natana, Zaharíja in Mešuláma, ki so bili poglavarji, ter po Jojaríba in Elnatána, ki sta bila učitelja.+ 17  Nato sem jim zapovedal, naj gredo k Idóju, poglavarju v kraju Kasífja, ter jim v usta položil besede,+ ki naj jih sporočijo Idóju in njegovim bratom, netinejcem*,+ v kraju Kasífja, namreč da naj nam pripeljejo služabnike+ za hišo našega Boga. 18  In ker je bila nad nami dobrotljiva roka+ našega Boga, so nam pripeljali preudarnega+ moža izmed sinov Mahlíja,+ vnuka Lévija,+ Izraelovega sina, namreč Šerebjája+ z njegovimi sinovi in brati, skupaj osemnajst, 19  ter Hašabjája in z njim Ješajája izmed Meraríjevih sinov,+ njegove brate in njune sinove, skupaj dvajset. 20  In od netinejcev, ki so jih David in knezi dali v službo levitom, dvesto dvajset netinejcev, vse poimensko določene. 21  Nato sem tam ob reki Ahavá razglasil post, da bi se ponižali+ pred našim Bogom in da bi ga prosili za vodstvo na naši poti+ za nas, naše otroke+ in za vse naše imetje. 22  Bilo me je namreč sram prositi kralja za vojsko+ in konjenike,+ da bi nas na poti ščitili pred sovražniki, saj smo kralju rekli: »Roka+ našega Boga je nad vsemi, ki ga iščejo, da bi jim delal dobro,+ toda njegova moč in jeza+ sta zoper vse tiste, ki ga zapuščajo.«+ 23  Zato smo se postili+ in našega Boga prosili+ glede vsega tega, in on je uslišal+ našo prošnjo. 24  Potem sem izmed vodilnih duhovnikov izbral dvanajst mož, in sicer Šerebjája,+ Hašabjája+ in še deset drugih izmed njunih bratov. 25  In sem jim odtehtal srebro, zlato in druge predmete,+ prispevek za hišo našega Boga, ki so ga darovali kralj,+ njegovi svetovalci,+ njegovi knezi in vsi Izraelci,+ ki smo jih našli. 26  V roko sem jim odtehtal šeststo petdeset talentov srebra,+ sto srebrnih predmetov v vrednosti dveh talentov, sto talentov zlata, 27  dvajset zlatih posodic v vrednosti tisoč darejkov in dve posodi iz živordečega kakovostnega bakra, dragoceni kakor zlato. 28  Tedaj sem jim rekel: »Vi ste sveti+ Jehovu in tudi ti predmeti+ so sveti. Srebro in zlato sta prostovoljni dar Jehovu, Bogu vaših praočetov. 29  Bodite pozorni in oprezni, dokler tega ne odtehtate+ pred vodilnimi duhovniki in leviti ter knezi Izraelovih rodbin v Jeruzalemu, v jedilnicah+ Jehovove hiše.« 30  Duhovniki in leviti so torej prejeli odtehtano srebro, zlato in druge predmete, da bi jih odnesli v Jeruzalem, v hišo našega Boga.+ 31  Tako smo dvanajstega dne prvega meseca+ krenili od reke Ahavá+ proti Jeruzalemu. In roka našega Boga je bila nad nami, saj nas je reševal+ iz rok sovražnikov in tistih, ki so na poti prežali na nas. 32  Prispeli smo v Jeruzalem+ in tam ostali tri dni. 33  Četrtega dne pa smo v hiši našega Boga odtehtali srebro, zlato+ in druge predmete+ v roke duhovnika Meremóta,+ Urijevega sina; z njim je bil Pinehasov sin Eleázar, ob njima pa sta bila še levita, Ješúov sin Jozabád+ in Binújev+ sin Noadjá. 34  In ko je bilo vse prešteto in stehtano, se je skupna teža zapisala. 35  Pregnanci, ki so se vrnili iz ujetništva,+ so Izraelovemu Bogu darovali žgalne žrtve:+ dvanajst bikov+ za ves Izrael, šestindevetdeset odraslih ovnov, sedeminsedemdeset mladih ovnov in dvanajst kozlov+ v daritev za greh – vse to kot žgalno daritev Jehovu. 36  Potem smo kraljeve zapovedi+ izročili kraljevim satrapom*+ in deželnim upraviteljem+ onstran Reke*,+ in ti so podprli ljudstvo+ ter hišo pravega Boga.

Opombe

Ali »tempeljskim služabnikom«. Dobesedno »tistim, ki so dani«.
Naziv za upravnike pokrajin.
To je Évfrat.