Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

4. Mojzesova 7:1–89

7  Tisti dan, ko je Mojzes dokončno postavil sveti šotor,+ ga je pomazilil+ in posvetil z vso njegovo opremo, oltarjem in priborom vred. Vse to je pomazilil in posvetil.+  Zatem so Izraelovi knezi,+ poglavarji hiš svojih očetov, knezi rodov, ki so vodili popisovanje, pripravili daritev.+  Svojo daritev so pripeljali pred Jehova, in sicer šest pokritih vozov in dvanajst goved, po en voz na dva kneza in po enega bika na kneza. To so pripeljali pred sveti šotor.  Tedaj je Jehova Mojzesu rekel:  »Sprejmi to od njih, saj se bo uporabilo za službo, povezano s shodnim šotorom, in izroči levitom, vsakemu glede na njegovo službo.«  Mojzes je torej vozove in goveda sprejel ter jih izročil levitom.  Dva vozova in štiri goveda je izročil Geršónovim sinovom, pač glede na njihovo službo,+  štiri vozove in osem goved pa je izročil Meraríjevim sinovom, glede na njihovo službo.+ Vsi ti so bili pod vodstvom Itamárja, sina duhovnika Arona.+  Toda Kehátovim sinovom ni izročil ničesar, ker so na svojih ramah nosili predmete,+ ki so se uporabljali na svetem kraju.+ 10  Ob slovesni posvetitvi+ oltarja, na dan njegovega maziljenja, pa so knezi pripravili svojo daritev. Daritev so prinesli pred oltar. 11  Jehova je Mojzesu rekel: »Vsak dan naj po en knez prinese svojo daritev za slovesno posvetitev oltarja.«+ 12  Prvi dan je svojo daritev prinesel Nahšón,+ Aminadábov sin iz Judovega rodu. 13  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja*,+ obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 14  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila,+ 15  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 16  kozliča za daritev za greh+ 17  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Nahšóna, Aminadábovega sina.+ 18  Drugi dan je daroval Netanél,+ Zuárjev sin, knez iz Isahárjevega rodu. 19  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 20  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 21  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 22  kozliča za daritev za greh+ 23  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Netanéla, Zuárjevega sina. 24  Tretji dan je bil na vrsti knez Zábulonovih sinov, Helónov sin Eliáb.+ 25  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev, 26  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 27  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 28  kozliča za daritev za greh+ 29  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Eliába, Helónovega sina.+ 30  Četrti dan je bil na vrsti knez Rúbenovih sinov, Šedeúrjev sin Elizúr.+ 31  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 32  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 33  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 34  kozliča za daritev za greh+ 35  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Elizúrja, Šedeúrjevega sina.+ 36  Peti dan je bil na vrsti knez Símeonovih sinov, Zurišadájev sin Šelumiél.+ 37  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 38  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 39  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 40  kozliča za daritev za greh+ 41  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Šelumiéla, Zurišadájevega sina.+ 42  Šesti dan je bil na vrsti knez Gadovih sinov, Deguélov sin Eljasáf.+ 43  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 44  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila,+ 45  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 46  kozliča za daritev za greh+ 47  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Eljasáfa, Deguélovega sina.+ 48  Sedmi dan je bil na vrsti knez Éfraimovih sinov, Amihúdov sin Elišamá.+ 49  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 50  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 51  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 52  kozliča za daritev za greh+ 53  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Elišamája, Amihúdovega sina.+ 54  Osmi dan je bil na vrsti knez Manásejevih sinov, Pedazúrjev sin Gamliél.+ 55  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 56  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila,+ 57  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 58  kozliča za daritev za greh+ 59  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Gamliéla, Pedazúrjevega sina.+ 60  Deveti dan je bil na vrsti knez+ Benjaminovih sinov, Gideoníjev sin Abidán.+ 61  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 62  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 63  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 64  kozliča za daritev za greh+ 65  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Abidána, Gideoníjevega sina.+ 66  Deseti dan je bil na vrsti knez Danovih sinov, Amišadájev sin Ahiézer.+ 67  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 68  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila, 69  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 70  kozliča za daritev za greh+ 71  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Ahiézerja, Amišadájevega sina.+ 72  Enajsti dan je bil na vrsti knez Áserjevih sinov, Ohránov sin Pagiél.+ 73  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 74  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila,+ 75  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 76  kozliča za daritev za greh+ 77  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Pagiéla, Ohránovega sina.+ 78  Dvanajsti dan je bil na vrsti knez Néftalijevih sinov, Enánov sin Ahirá.+ 79  Daroval je srebrno skledo, težko sto trideset šeklov, srebrno posodo, težko sedemdeset šeklov glede na šekel svetega kraja, obe polni fine moke, umešane z oljem, za žitno daritev,+ 80  deset šeklov težko zlato čašo, polno kadila,+ 81  mladega bika, odraslega ovna, ovna, ki ni bil starejši od enega leta, za žgalno daritev,+ 82  kozliča za daritev za greh+ 83  ter dve govedi, pet odraslih ovnov, pet kozlov in pet enoletnih ovnov za mirovno žrtev.+ To je bila daritev Ahirája, Enánovega sina.+ 84  Izraelovi knezi+ so torej ob slovesni posvetitvi oltarja, na dan njegovega maziljenja, darovali:+ dvanajst srebrnih skled,+ dvanajst srebrnih posod in dvanajst zlatih čaš. 85  Vsaka srebrna skleda je bila težka sto trideset šeklov, vsaka srebrna posoda pa sedemdeset, in vsega za to porabljenega srebra je bilo dva tisoč štiristo šeklov glede na šekel svetega kraja.+ 86  Vsaka od dvanajstih zlatih čaš,+ polnih kadila, je bila težka deset šeklov glede na šekel svetega kraja, in vsega za to porabljenega zlata je bilo sto dvajset šeklov. 87  Vseh živali za žgalno daritev+ je bilo dvanajst bikov, dvanajst odraslih ovnov, dvanajst enoletnih ovnov s spremljajočimi žitnimi daritvami,+ za daritev za greh pa je bilo dvanajst kozličev.+ 88  Vseh živali za mirovno žrtev+ je bilo štiriindvajset bikov, šestdeset odraslih ovnov, šestdeset kozlov, šestdeset enoletnih ovnov. Vse to je bila daritev ob slovesni posvetitvi+ oltarja po njegovem maziljenju.+ 89  Kadar koli je Mojzes stopil v shodni šotor, da bi govoril z Bogom,+ je slišal glas, ki je govoril z njim iznad pokrova+ na Skrinji pričevanja, izmed dvojih kerubov.+ Govoril mu je.

Opombe

Glej opombo k 2Mz 30:13.