Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

4. Mojzesova 3:1–51

3  To pa je zapis o Aronovem in Mojzesovem rodu v času, ko je Jehova govoril z Mojzesom na gori Sinaj.+  Imena Aronovih sinov so: prvorojenec Nadáb, za njim pa Abihú,+ Eleázar+ in Itamár.+  To so imena Aronovih sinov, maziljenih duhovnikov, ki so bili pooblaščeni* za duhovniško službo.+  Vendar sta Nadáb in Abihú umrla pred Jehovom, ko sta v sinajski pustinji prinesla pred Jehova nedovoljen ogenj,+ in nista imela sinov. Eleázar+ in Itamár+ pa sta skupaj s svojim očetom Aronom še naprej služila kot duhovnika.  Jehova je Mojzesu rekel:  »Privedi Lévijev rod+ in ga postavi pred duhovnika Arona, da mu bodo stregli.+  Izpolnjujejo naj dolžnosti, ki jih imajo do njega, in dolžnosti, ki jih imajo do vsega zbora, pred shodnim šotorom, tako da opravljajo službo, povezano s svetim šotorom.  Skrbijo naj za ves pribor+ shodnega šotora in s tem izpolnjujejo dolžnosti Izraelovih sinov, tako da opravljajo službo, povezano s svetim šotorom.+  Levite torej izroči Aronu in njegovim sinovom. So namreč darovanci, ki so mu darovani izmed Izraelovih sinov.+ 10  Arona in njegove sinove pa postavi, da opravljajo svojo duhovniško službo.+ Vsak drug, ki bi se približal, naj bo usmrčen.«+ 11  Jehova je Mojzesu še rekel: 12  »Glej, namesto vseh prvorojencev, ki odprejo maternico med Izraelovimi sinovi, jemljem levite izmed Izraelovih sinov.+ In leviti bodo postali moji. 13  Vsak prvorojenec je namreč moj.+ Tisti dan, ko sem udaril vse prvorojeno v egiptovski deželi,+ sem si posvetil vse Izraelove prvorojence, tako pri ljudeh kot pri živalih.+ Moji naj bodo. Jaz sem Jehova.« 14  Jehova je Mojzesu v sinajski pustinji+ še rekel: 15  »Popiši Lévijeve sinove po hišah njihovih očetov, po njihovih rodbinah. Popiši vse, ki so moškega spola, stare mesec dni in več.«+ 16  Mojzes jih je torej po Jehovovem ukazu popisal, tako kakor mu je bilo zapovedano. 17  Lévijevi sinovi+ so bili Geršón, Kehát in Merarí.+ 18  Geršónova sinova po svojih rodbinah pa sta bila Libní in Šimí.+ 19  Kehátovi sinovi+ po svojih rodbinah so bili Amrám, Izhár,+ Hebrón in Uziél. 20  Meraríjeva sinova+ po svojih rodbinah sta bila Mahlí+ in Muší.+ To so bile Lévijeve rodbine po hišah njihovih očetov. 21  Od Geršóna izvirata rodbini Libníjevcev+ in Šimíjevcev.+ To sta bili rodbini Geršónovcev. 22  Popisani so bili vsi, ki so bili moškega spola, stari mesec dni in več.+ Vseh popisanih je bilo sedem tisoč petsto.+ 23  Rodbini Geršónovcev sta bili za svetim šotorom.+ Utaborjeni sta bili na zahodni strani. 24  Knez očetne hiše Geršónovcev je bil Eljasáf, Laélov sin. 25  Geršónovi sinovi+ so bili v shodnem šotoru odgovorni za sveti šotor,+ njegova pokrivala,+ za zastor+ pri vhodu v shodni šotor, 26  zastore+ za dvorišče, za zastor+ pri vhodu na dvorišče, ki je okoli svetega šotora, za oltar, za vrvi+ – za vse, kar spada k tej službi. 27  Od Keháta izvirajo rodbine Amrámovcev, Izhárjevcev, Hebróncev in Uziélovcev. To so bile rodbine Kehátovcev.+ 28  Vseh, ki so bili moškega spola, stari mesec dni in več, je bilo osem tisoč šeststo*. Ti so bili odgovorni za sveti kraj.+ 29  Rodbine Kehátovih sinov so bile utaborjene na južni strani svetega šotora.+ 30  Knez očetne hiše pri rodbinah Kehátovcev je bil Elizafán, Uziélov sin.+ 31  Odgovorni+ so bili za Skrinjo,+ mizo,+ svečnik,+ oltarja,+ za pribor+ svetega kraja, ki je bil namenjen strežbi, in za zastor+ – za vse, kar spada k tej službi. 32  Knez lévijevskih knezov je bil Eleázar,+ sin duhovnika Arona. Bil je nadzornik teh, ki so bili odgovorni za sveti kraj. 33  Od Meraríja izvirata rodbini Mahlíjevcev+ in Mušíjevcev.+ To sta bili Meraríjevi rodbini.+ 34  Vseh popisanih, ki so bili moškega spola, starih mesec dni in več, je bilo šest tisoč dvesto.+ 35  Knez očetne hiše Meraríjevih rodbin je bil Zuriél, Abihájilov sin. Utaborjeni sta bili na severni strani svetega šotora.+ 36  Meraríjevi sinovi so bili odgovorni za okvirje+ svetega šotora, prečke,+ stebre,+ podstavke, ves pribor+ – za vse, kar spada k tej službi+ 37  za dvoriščne stebre,+ ki so bili krog in krog, in njihove podstavke,+ kline in vrvi. 38  Pred svetim šotorom, na vzhodni strani, pred shodnim šotorom torej, na strani, ki gleda proti vzhodu, pa so taborili Mojzes, Aron in njegovi sinovi. Ti so bili odgovorni za svetišče,+ in s tem so izpolnjevali dolžnosti Izraelovih sinov. Vsak drug, ki bi se približal, je moral biti usmrčen.+ 39  Vseh pripadnikov Lévijevega rodu, ki sta jih Mojzes in Aron po Jehovovem ukazu popisala po njihovih rodbinah, vseh, ki so bili moškega spola, starih mesec dni in več, je bilo dvaindvajset tisoč. 40  Tedaj je Jehova Mojzesu rekel: »Popiši vse prvorojence med Izraelovimi sinovi, ki so stari mesec dni in več,+ ter ugotovi njihovo število. 41  Namesto vseh prvorojenih izmed Izraelovih sinov pa vzemi zame levite+ in namesto vseh prvorojenih izmed domačih živali Izraelovih sinov vzemi domače živali levitov.+ Jaz sem Jehova.« 42  Mojzes je torej popisal vse prvorojene med Izraelovimi sinovi, tako kakor mu je zapovedal Jehova. 43  Število vseh prvorojencev, starih mesec dni in več, vseh popisanih je torej bilo dvaindvajset tisoč dvesto triinsedemdeset. 44  Jehova je Mojzesu še rekel: 45  »Namesto vseh prvorojencev izmed Izraelovih sinov vzemi levite in namesto njihovih domačih živali vzemi domače živali levitov. Leviti bodo postali moji.+ Jaz sem Jehova. 46  Kot odkupnino+ za tistih dvesto triinsedemdeset prvorojencev med Izraelovimi sinovi, kolikor jih je več od levitov,+ 47  vzemi po pet šeklov na osebo.+ Vzemi jih po šeklu svetega kraja*. Šekel je dvajset ger.+ 48  Denar izroči Aronu in njegovim sinovom kot odkupnino za tiste, ki jih je več od levitov.« 49  Mojzes je torej za prvorojence, ki so presegli število odkupljenih od levitov, vzel denar v odkupnino. 50  Od prvorojencev izmed Izraelovih sinov je vzel denar, in sicer tisoč tristo petinšestdeset šeklov, po šeklu svetega kraja. 51  Mojzes je nato ta denar, odkupnino, po Jehovovem ukazu izročil Aronu in njegovim sinovom, tako kakor mu je zapovedal Jehova.

Opombe

Dobesedno »so jim bile roke napolnjene«.
Ali, glede na nekatere rokopise grške Septuaginte, »osem tisoč tristo«, kar prišteto k številoma iz 22. in 34. vrstice znese skupaj 22.000, kakor to piše v 39. vrstici.
Glej opombo k 2Mz 30:13.