Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

4. Mojzesova 10:1–36

10  Jehova je Mojzesu rekel:  »Iz srebra si skuj dve trobenti+ in ju nato uporabljaj za sklicevanje+ zbora in za naznanjanje odhoda taborov.  Ko bodo zatrobili na obe, naj se ves zbor, tako kot je bilo dogovorjeno, zbere pri tebi ob vhodu v shodni šotor.+  Če pa bi zatrobili samo na eno, naj se, tako kot je bilo dogovorjeno, pri tebi zberejo knezi, poglavarji Izraelovih tisočnij.+  Ko boste zatrobili zavijajoče, naj se odpravijo na pot tabori, ki taborijo na vzhodni strani.+  Ko pa boste zavijajoče zatrobili drugič, naj se odpravijo na pot tabori, ki taborijo na južni strani.+ Vsakič, ko se eden od oddelkov odpravi na pot, naj se zavijajoče zatrobi.  Ko boste sklicevali občino, zatrobite,+ vendar ne zavijajoče.  Na trobenti naj zatrobijo Aronovi sinovi, duhovniki.+ To naj vam bo trajna odredba za vaše rodove.  Vzemimo, da bi v svoji deželi morali v vojno proti zatiralcu, ki bi vas napadal.+ Tudi takrat pozovite k vojni s trobentama,+ in vaš Bog Jehova se vas bo spomnil in rešeni boste sovražnikov.+ 10  Na dan veselja,+ ob praznikih+ in na začetku vsakega meseca+ zatrobite na trobenti pri svojih žgalnih daritvah+ in mirovnih žrtvah.+ To naj bo spomin na vas pred vašim Bogom. Jaz sem Jehova, vaš Bog.«+ 11  Dvajseti dan drugega meseca v drugem letu+ se je oblak dvignil iznad svetega šotora+ Pričevanja. 12  Izraelovi sinovi so se torej po odhodnem redu odpravili+ iz sinajske pustinje in potovali, vse dokler se oblak ni ustavil v paránski pustinji.+ 13  Tako so se prvič odpravili na pot skladno z ukazom, ki ga je Jehova dal po Mojzesu.+ 14  Prvi se je torej odpravil na pot trirodovni oddelek tabora Judovih sinov po svojih četah.+ Na čelu njegove vojske je bil Aminadábov sin Nahšón.+ 15  Na čelu vojske rodu Isahárjevih sinov je bil Zuárjev sin Netanél.+ 16  Na čelu vojske rodu Zábulonovih sinov pa je bil Helónov sin Eliáb.+ 17  Ko so sveti šotor razstavili,+ so se Geršónovi+ in Meraríjevi sinovi,+ ki so šotor nosili, odpravili na pot. 18  Nato se je odpravil na pot trirodovni oddelek Rúbenovega+ tabora po svojih četah. Na čelu njegove vojske je bil Šedeúrjev sin Elizúr.+ 19  Na čelu vojske rodu Símeonovih sinov+ je bil Zurišadájev sin Šelumiél.+ 20  Na čelu vojske rodu Gadovih sinov pa je bil Deguélov sin Eljasáf.+ 21  Zatem so se odpravili na pot Kehátovci, ki so nosili posvečene stvari iz svetišča,+ in do njihovega prihoda so sveti šotor že postavili. 22  Nato se je na pot odpravil trirodovni oddelek tabora Éfraimovih sinov+ po svojih četah. Na čelu njegove vojske je bil Amihúdov sin Elišamá.+ 23  Na čelu vojske rodu Manásejevih sinov+ je bil Pedazúrjev sin Gamliél.+ 24  Na čelu vojske rodu Benjaminovih sinov+ pa je bil Gideoníjev sin Abidán.+ 25  Trirodovni oddelek tabora Danovih sinov+ pa se je odpravil na pot po svojih četah kot zadnja straža+ za vse tabore. Na čelu njegove vojske je bil Amišadájev sin Ahiézer.+ 26  Na čelu vojske rodu Áserjevih sinov+ je bil Ohránov sin Pagiél.+ 27  Na čelu vojske rodu Néftalijevih sinov+ pa je bil Enánov sin Ahirá.+ 28  Takšen je bil odhodni red Izraelovih sinov po njihovih četah, ko so se odpravljali na pot.+ 29  Tedaj je Mojzes Hobábu, sinu Madijánca Reguéla,+ svojega tasta, rekel: »Odpravljamo se proti kraju, za katerega je Jehova rekel: ‚Dal vam ga bom.‘+ Pojdi z nami, in dobro ti bomo storili,+ saj je Jehova glede Izraela govoril dobre stvari.«+ 30  Toda on je odvrnil: »Ne grem z vami. Šel bom v svojo deželo+ in k svojim sorodnikom.« 31  Tedaj je Mojzes rekel: »Prosim, ne zapuščaj nas. Ti dobro veš, kje v pustinji se lahko utaborimo, zato bi nam bil za oči. 32  In če bi šel z nami,+ vedi, da bomo, kakor bo Jehova storil dobro nam, tudi mi storili dobro tebi.« 33  Tako so se odpravili od Jehovove gore+ na pot, dolgo tri dni. Pred njimi pa je na tej poti, dolgi tri dni, potovala Skrinja Jehovove zaveze,+ da bi jim našla kraj za počitek.+ 34  Podnevi, ko so zapustili kraj taborjenja, je bil nad njimi Jehovov oblak.+ 35  In kadar je šla Skrinja na pot, je Mojzes rekel: »Vstani, Jehova! Tvoji sovražniki naj se razkropijo,+ tisti, ki te sovražijo, naj zbežijo pred teboj!«+ 36  Kadar pa se je ustavila, je rekel: »Vrni se, Jehova, k množici tisočev Izraelovih!«+

Opombe