Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

4. Mojzesova 1:1–54

1  In prvi dan drugega meseca v drugem letu po izhodu iz egiptovske dežele+ je Jehova v sinajski pustinji+ v shodnem šotoru+ govoril z Mojzesom in mu rekel:  »Preštejta+ ves zbor Izraelovih sinov po njihovih rodbinah, po hišah njihovih očetov. Preštejta jih po imenih, vse moške, vsakega posebej,  stare dvajset let in več,+ vse v Izraelu, ki so zmožni za boj.+ Popišita jih, ti in Aron, po njihovih četah.  Z vama naj bo še nekaj mož, iz vsakega rodu po en mož, ki je poglavar hiše svojih očetov.+  Imena mož, ki vama bodo pomagali, pa so: iz Rúbena+ Elizúr,+ Šedeúrjev sin,  iz Símeona+ Šelumiél,+ Zurišadájev sin,  iz Juda+ Nahšón,+ Aminadábov sin,  iz Isahárja+ Netanél,+ Zuárjev sin,  iz Zábulona+ Eliáb,+ Helónov sin, 10  izmed Jožefovih sinov:+ iz Éfraima+ Elišamá, Amihúdov sin, iz Manáseja+ pa Gamliél, Pedazúrjev sin, 11  iz Benjamina+ Abidán,+ Gideoníjev sin, 12  iz Dana+ Ahiézer,+ Amišadájev sin, 13  iz Áserja+ Pagiél,+ Ohránov sin, 14  iz Gada+ Eljasáf,+ Deguélov+ sin, 15  in iz Néftalija+ Ahirá,+ Enánov sin. 16  Ti so poklicani iz zbora, knezi+ rodov svojih očetov. To so poglavarji Izraelovih tisočnij.«+ 17  Mojzes in Aron sta torej vzela te može, ki so bili poimensko določeni. 18  Prvi dan drugega meseca so zbrali ves zbor. Tako so Izraelci vpisali svoje poreklo+ po svojih rodovih in hišah svojih očetov. Vsi moški, ki so bili stari dvajset let in več,+ so bili prešteti po imenih, vsak posebej, 19  tako kakor je Jehova zapovedal Mojzesu. Popisal+ jih je torej v sinajski pustinji. 20  Potomcev sinov Rúbena, Izraelovega prvorojenca,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, vsak posebej, vseh moških, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 21  vseh popisanih iz Rúbenovega rodu je bilo šestinštirideset tisoč petsto.+ 22  Potomcev Símeonovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili popisani, prešteti po imenih, vsak posebej, vseh moških, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 23  vseh popisanih iz Símeonovega rodu je bilo devetinpetdeset tisoč tristo.+ 24  Potomcev Gadovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 25  vseh popisanih iz Gadovega rodu+ je bilo petinštirideset tisoč šeststo petdeset.+ 26  Potomcev Judovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 27  vseh popisanih iz Judovega rodu je bilo štiriinsedemdeset tisoč šeststo.+ 28  Potomcev Isahárjevih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 29  vseh popisanih iz Isahárjevega rodu je bilo štiriinpetdeset tisoč štiristo.+ 30  Potomcev Zábulonovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 31  vseh popisanih iz Zábulonovega rodu je bilo sedeminpetdeset tisoč štiristo.+ 32  Od Jožefovih sinov pa: od potomcev Éfraimovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 33  vseh popisanih iz Éfraimovega+ rodu je bilo štirideset tisoč petsto.+ 34  Od potomcev Manásejevih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 35  vseh popisanih iz Manásejevega rodu je bilo dvaintrideset tisoč dvesto.+ 36  Potomcev Benjaminovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 37  vseh popisanih iz Benjaminovega rodu je bilo petintrideset tisoč štiristo.+ 38  Potomcev Danovih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 39  vseh popisanih iz Danovega rodu je bilo dvainšestdeset tisoč sedemsto.+ 40  Potomcev Áserjevih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 41  vseh popisanih iz Áserjevega rodu je bilo enainštirideset tisoč petsto.+ 42  Potomcev Néftalijevih sinov,+ po njihovih rodbinah in hišah njihovih očetov, vseh, ki so bili prešteti po imenih, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj, 43  vseh popisanih iz Néftalijevega rodu je bilo triinpetdeset tisoč štiristo.+ 44  To so popisani, ki jih je popisal Mojzes skupaj z Aronom in dvanajstimi Izraelovimi knezi, od katerih je vsak zastopal hišo svojih očetov. 45  Vseh Izraelovih sinov, popisanih po hišah svojih očetov, starih dvajset let in več, ki so bili zmožni za boj v Izraelu, je torej bilo, 46  da, vseh popisanih je bilo šeststo tri tisoč petsto petdeset.+ 47  Vendar pa mednje niso bili všteti Lévijevi sinovi+ po rodu svojih očetov.+ 48  In Jehova je Mojzesu rekel: 49  »Samo Lévijevega rodu ne popisuj in njihovega števila ne prištevaj k Izraelovim sinovom.+ 50  Levite postavi nad svetim šotorom Pričevanja,+ nad vsem njegovim priborom in nad vsem, kar spada k njemu.+ Oni naj nosijo šotor in ves njegov pribor+ ter naj v šotoru strežejo.+ Okoli njega naj taborijo.+ 51  Kadar je šotor treba prenesti, naj ga leviti razstavijo,+ in kadar je šotor treba postaviti, naj to storijo leviti. Vsak drug, ki bi se približal, naj bo usmrčen.+ 52  Izraelovi sinovi naj se utaborijo vsak v svojem taboru in vsak glede na svoj trirodovni oddelek,+ po svojih četah. 53  Lévijev rod pa naj se utabori okoli šotora Pričevanja, da se nad zbor Izraelovih sinov ne bi zgrnila jeza.+ Leviti naj opravljajo službo, povezano s šotorom Pričevanja.«+ 54  Izraelovi sinovi so naredili vse, kar je Jehova zapovedal Mojzesu. Storili so natanko tako.+

Opombe