Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

3. Mojzesova 25:1–55

25  Jehova je na gori Sinaj Mojzesu še rekel:  »Govori z Izraelovimi sinovi in jim reci: ‚Ko boste prišli v deželo, ki vam jo dajem,+ naj dežela obhaja šabat* v čast Jehovu.+  Šest let posevaj svoje polje in šest let obrezuj svoj vinograd ter spravljaj pridelke zemlje.+  Toda sedmo leto naj bo šabat, čas popolnega počitka za deželo,+ šabat v čast Jehovu. Polja ne posevaj in vinograda ne obrezuj.  Tega, kar zraste iz semena, raztresenega pri zadnji žetvi, ne žanji, in grozdja z neobrezane trte ne trgaj. Naj bo to leto popolnega počitka za deželo.  Kar bo zemlja rodila v času svojega šabata, naj vam bo za hrano: tebi, tvojemu sužnju in sužnji, najetemu delavcu, priseljencu, tem, ki pri tebi prebivajo kot tujci,  ter tvojim domačim živalim in tudi divjim živalim v tvoji deželi. Ves njen pridelek naj bo za hrano.  Štej si sedem letnih tednov*, sedem krat sedem let. Sedem letnih tednov bo torej zneslo devetinštirideset let.  Poskrbi, da se bo deseti dan sedmega meseca+ glasno zatrobilo na rog.+ Poskrbite, da se bo na dan poravnave+ po vsej vaši deželi slišal zvok roga. 10  Posvetite petdeseto leto in razglasite v deželi svobodo vsem njenim prebivalcem.+ To naj vam bo jubilej.+ Vrnite se vsak k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini.+ 11  Petdeseto leto naj vam bo jubilej.+ Ne posevajte, ne žanjite tega, kar bo zraslo iz raztresenega semena, niti ne trgajte grozdja z neobrezane trte.+ 12  To je namreč jubilej in naj vam bo nekaj svetega. S polja pa smete jesti to, kar zemlja sama rodi.+ 13  V tem jubilejnem letu se vrnite vsak k svoji lastnini.+ 14  Vzemimo, da bi svojemu bližnjemu kaj prodali ali od njega kaj kupili. Ne delajte krivice drug drugemu.+ 15  Ko kupuješ od svojega bližnjega, upoštevaj leta, ki so pretekla od jubileja, in on naj ti pri prodaji upošteva število let, ko boš pobiral letino.+ 16  Večje bo število let, višja naj bo prodajna cena,+ manjše bo število let, manjša naj bo prodajna cena, saj ti prodaja število letin. 17  Nihče naj ne dela krivice svojemu bližnjemu.+ Bojte se svojega Boga;+ jaz sem namreč Jehova, vaš Bog.+ 18  Izpolnjujte torej moje odredbe ter se ravnajte po mojih sodnih odločbah in jih izpolnjujte. Tako boste varno prebivali v deželi.+ 19  Dežela bo dajala svoj sad.+ Jedli boste do sitega in varno prebivali v njej.+ 20  Pa vzemimo, da bi kdaj vprašali »Kaj bomo jedli sedmo leto, ko pa ne smemo sejati in spravljati pridelkov?«.+ 21  Takrat vedite, da vam bom v šestem letu poslal blagoslov in dežela bo obrodila za tri leta.+ 22  Osmo leto boste sejali, vendar boste do devetega leta jedli star pridelek. Dokler ne bo obrodilo, boste jedli star pridelek. 23  Zemlje torej ne prodajajte za vedno,+ saj je moja.+ V mojih očeh ste namreč tujci in priseljenci.+ 24  V vsej deželi, ki bo v vaši posesti, dovoljujte pravico do tega, da se zemljo kupi nazaj.+ 25  Vzemimo, da bi tvoj bližnji obubožal in bi moral prodati nekaj svoje lastnine. V tem primeru naj pride odkupitelj, nekdo, ki je z njim v bližnjem sorodstvu, in odkupi, kar je njegov brat prodal.+ 26  Vzemimo pa, da kdo ne bi imel nobenega odkupitelja, vendar pa bi sam zaslužil dovolj denarja za odkup. 27  V tem primeru naj izračuna, koliko let je minilo od prodaje, in preostanek denarja vrne človeku, kateremu je prodal, in naj se vrne k svoji lastnini.+ 28  Če pa sam ne bo mogel zbrati dovolj, da bi mu vrnil, naj prodano ostane v rokah kupca do jubilejnega leta.+ Ob jubileju pa bo prosto, in on naj se vrne k svoji lastnini.+ 29  Vzemimo, da bi kdo prodal stanovanjsko hišo v obzidanem mestu. Takšen naj ima pravico do odkupa vse do preteka enega leta po prodaji. Njegova pravica do odkupa+ naj velja celo leto. 30  Če pa je pred iztekom enega leta ne bi odkupil, naj hiša, ki stoji v mestu z obzidjem, ostane v lasti kupca za vedno, iz roda v rod. Tudi ob jubileju ne bo prosta. 31  Hiše v naseljih, ki niso obzidana, pa naj se štejejo kot del polja na deželi. Zanje naj pravica do odkupa+ velja še naprej, ob jubileju+ pa naj bodo proste. 32  V levitskih mestih pa naj imajo leviti trajno pravico do odkupa hiš v mestih svoje posesti.+ 33  Če pa levit ne bi odkupil svoje hiše, ki jo je prodal v mestu, kjer je njegova posest, bo ta prosta ob jubileju.+ Hiše v levitskih mestih so namreč v lasti levitov med Izraelovimi sinovi.+ 34  Pašniki,+ ki pripadajo njihovim mestom, pa se ne smejo prodajati, saj je to njihova trajna last. 35  Vzemimo, da tvoj bližnji poleg tebe obuboža in se ne more sam vzdrževati.+ Podpiraj ga,+ kakor naj bi podpiral tujca in priseljenca,+ da bo lahko živel poleg tebe. 36  Ne jemlji od njega obresti niti ga ne odiraj,+ ampak se boj svojega Boga,+ da bo tvoj bližnji lahko živel poleg tebe. 37  Svojega denarja mu ne posojaj na obresti,+ niti mu ne dajaj hrane za dobiček. 38  Jaz sem Jehova, vaš Bog, ki sem vas izpeljal iz egiptovske dežele, da bi vam dal kánaansko deželo+ in bil vaš Bog.+ 39  Vzemimo, da tvoj bližnji poleg tebe obuboža in se ti mora prodati.+ Ne izkoriščaj ga za suženjska dela.+ 40  Pri tebi naj bo kot najeti delavec,+ kot priseljenec. Naj služi pri tebi do jubilejnega leta. 41  Potem pa naj odide od tebe skupaj s svojimi otroki in se vrne k svoji rodbini. Vrne naj se k lastnini svojih praočetov.+ 42  To so namreč moji sužnji, ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele.+ Ne smejo se prodajati, kakor se prodajajo sužnji. 43  Ne tlači jih in z njimi ne ravnaj tiransko.+ Boj se svojega Boga.+ 44  Tvoj suženj in tvoja sužnja naj bosta iz narodov, ki so okoli vas. Od njih lahko kupite sužnja in sužnjo. 45  Sužnje lahko kupite tudi od sinov priseljencev, ki prebivajo pri vas kot tujci,+ in od družin, ki so si jih ustvarili v vaši deželi in prebivajo med vami. Ti naj postanejo vaša last. 46  Ti lahko delajo za vas. Lahko jih zapustite svojim sinovom v njihovo trajno dediščino.+ Toda svojih bratov, Izraelovih sinov, ne tlačite in drug z drugim ne ravnajte tiransko.+ 47  Vzemimo pa, da tujec ali priseljenec poleg tebe obogati, tvoj brat poleg njega pa obuboža in se mora prodati tujcu, priseljencu ali komu iz tujčeve družine. 48  Ko se torej proda,+ ima še vedno pravico do odkupa.+ Odkupi ga lahko kdo od njegovih bratov.+ 49  Odkupi ga lahko njegov stric ali pa stričev sin. Prav tako ga lahko odkupi kateri koli krvni sorodnik,+ kdo iz njegove rodbine. Če pa bi obogatel, se lahko odkupi tudi sam.+ 50  S kupcem naj izračunata, koliko let je od takrat, ko ga je kupil, do jubilejnega+ leta, in sorazmerna s temi leti naj bo tudi kupna cena.+ Čas, ki ga je preživel pri njem, naj se računa, kakor se računajo delovni dnevi najetemu delavcu.+ 51  Če ostane še veliko let, naj od prvotne kupne cene, ki mu je bila plačana, vrne znesek, sorazmeren s številom let, ki so ostala. To naj bo njegova odkupna cena. 52  Če pa do jubilejnega+ leta ostane le še malo let, naj si znesek izračuna sam. Sorazmerno z leti, ki so mu ostala, naj plača svojo odkupno ceno. 53  Gospodar naj z njim ravna kakor z najetim delavcem,+ ki služi leto za letom. Pazi naj, da z njim ne bo ravnal tiransko.+ 54  Če pa se sam ne bi mogel odkupiti pod temi pogoji, naj bo skupaj s svojimi sinovi prost ob jubilejnem letu.+ 55  Izraelovi sinovi namreč sužnjujejo meni. Moji sužnji so,+ ki sem jih izpeljal iz egiptovske dežele.+ Jaz sem Jehova, vaš Bog.+

Opombe

Glej opombo k 2Mz 16:23.
Dobesedno »letnih šabatov«.