Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

2. kroniška 35:1–27

35  Potem je Josíja+ v Jeruzalemu pripravil pasho+ v čast Jehovu. Štirinajsti+ dan prvega+ meseca so zaklali pashalno žrtev.+  Postavil je duhovnike na njihova službena mesta+ in jih spodbudil,+ da služijo v Jehovovi hiši.+  Levitom, ki so poučevali+ vse Izraelce in so bili sveti Jehovu, je rekel: »Sveto+ Skrinjo postavite v hišo,+ ki jo je sezidal Izraelov kralj Salomon, Davidov sin. Ni vam je več treba nositi na ramenih.+ Služite+ svojemu Bogu Jehovu in njegovemu ljudstvu Izraelu.  Pripravite se po hišah svojih praočetov,+ po svojih oddelkih,+ kakor sta predpisala+ Izraelov kralj David in njegov sin Salomon.  Postavite+ se na svetem kraju po oddelkih levitskih+ očetnih+ hiš, da bi služili svojim bratom, sinovom ljudstva, ki prihajajo glede na hiše svojih praočetov.  Nato zakoljite pashalno+ žrtev in se posvetite+ ter pripravite svoje brate, da boste tako izpolnili Jehovovo besedo, dano po Mojzesu.«+  Josíja je za sinove ljudstva prispeval drobnico, mlade ovne in kozliče, skupaj trideset tisoč, vse to za pashalne žrtve vsem, ki so bili tam, in še tri tisoč glav goveda.+ Vse to je bilo od kraljevega imetja.+  Tudi njegovi knezi+ so prispevali prostovoljno daritev za ljudstvo,+ duhovnike in levite. Hilkíja,+ Zaharíja in Jehiél, predstojniki hiše pravega Boga, so dali duhovnikom za pashalne žrtve dva tisoč šeststo glav drobnice in tristo glav goveda.  Konanjá in njegova brata Šemajá in Netanél ter levitski poglavarji Hašabjá, Jeiél in Jozabád pa so prispevali levitom za pashalne žrtve pet tisoč glav drobnice in petsto glav goveda. 10  Vse je bilo pripravljeno za službo,+ duhovniki so stali+ na svojih mestih+ in leviti po svojih oddelkih,+ kakor je kralj zapovedal.+ 11  Nato so zaklali pashalno žrtev.+ Duhovniki+ so s krvjo, ki so jo prejemali iz rok levitov, škropili+ oltar, leviti pa so odirali kožo.+ 12  Pripravili so tudi žgalne daritve, da bi jih dali očetnim hišam,+ sinovom ljudstva, da bi prinesli daritev+ Jehovu, kakor je zapisano v Mojzesovi knjigi.+ Enako so storili tudi z govedom. 13  Pashalno+ daritev so, kot je bilo v navadi, pripravili na ognju.+ Posvečene reči so pripravili+ v kotlih, loncih in ponvah, nato pa jih hitro razdelili vsemu ljudstvu.+ 14  Zatem so pashalni obed pripravili še zase in za duhovnike.+ Duhovniki, Aronovi sinovi, so se namreč z darovanjem žgalnih žrtev+ in tolstih+ delov ukvarjali vse do noči. Leviti so torej pripravili+ obed zase in za duhovnike, Aronove sinove. 15  Na svojih mestih so bili tudi pevci,+ Asáfovi+ sinovi, kakor so zapovedali David,+ Asáf,+ Hemán+ in Jedutún,+ kraljev videc.+ Vratarji+ pa so stali pri posameznih vratih.+ Ni jim bilo treba prekinjati službe, saj so njihovi bratje, leviti, zanje vse pripravili.+ 16  Tako je bilo tisti dan vse pripravljeno za Jehovovo službo, da bi obhajali pasho+ in darovali žgalne daritve na Jehovovem oltarju, kakor je zapovedal kralj Josíja.+ 17  Izraelovi sinovi, ki so bili tam, so takrat obhajali pasho+ in praznik nekvašenih kruhkov sedem dni.+ 18  In takšne pashe v Izraelu niso obhajali vse od dni preroka Samuela.+ Noben drug Izraelov kralj+ ni obhajal takšne pashe, kakršno so obhajali Josíja, duhovniki, leviti, vsi Judovi in Izraelovi sinovi, ki so bili tedaj tam, ter Jeruzalemčani. 19  To pasho so obhajali v osemnajstem letu Josíjevega vladanja.+ 20  Po vsem tem, ko je Josíja uredil hišo, se je šel egiptovski kralj Ného+ bojevat h Kárkemišu+ ob Évfratu. In Josíja+ mu je krenil nasproti.+ 21  Oni pa je k njemu poslal sle s sporočilom: »Zakaj si prišel nadme, Judov kralj? Danes ne prihajam nadte, ampak sem se prišel bojevat z drugim narodom in zanj mi je Bog rekel, naj ga udarim z grozo. V svoje dobro odstopi od tega, da te ne pokonča Bog, ki je z menoj.«+ 22  Toda Josíja se ni obrnil od njega,+ ampak se je preoblekel+ in se spustil v boj z njim. Ni poslušal Néhovih+ besed, ki so prišle iz Božjih ust. Šel je torej v boj v megídsko podolje.+ 23  Strelci+ pa so zadeli kralja Josíja, zato je svojim služabnikom rekel: »Umaknite me, ker sem hudo ranjen.«+ 24  Služabniki so ga torej dvignili z bojnega voza, ga namestili na njegov drugi bojni voz in ga odpeljali v Jeruzalem.+ Tako je umrl,+ in pokopali so ga na grobišču njegovih praočetov.+ Ves Juda in Jeruzalem sta žalovala+ za Josíjem. 25  Jeremija+ je za Josíjem zapel žalostinko,+ in vsi pevci in pevke+ vse do danes omenjajo Josíja v svojih žalostinkah. Petje teh žalostink je postalo običaj v Izraelu in zapisane so med žalostinkami.+ 26  Vsa druga Josíjeva dela+ in dejanja srčne dobrotljivosti*,+ ki jih je storil v skladu s tem, kar piše v Jehovovi postavi,+ 27  vsa njegova dela, od prvih do zadnjih,+ so zapisana v Knjigi+ Izraelovih in Judovih kraljev.

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.