Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

1. kroniška 7:1–40

7  Isahárjevi sinovi so bili Tolá,+ Puvá,+ Jašúb in Šimrón,+ štirje.  Tolájevi sinovi so bili Uzí, Refajá, Jeriél, Jahmáj, Jibsám in Šemuél, poglavarji hiš svojih praočetov. Iz Tolájevega rodu izvirajo hrabri junaki. V Davidovih+ dneh jih je bilo dvaindvajset tisoč šeststo.  Uzíjev sin* je bil Jizrahjá, Jizrahjájevi sinovi pa so bili Mihael, Obadíja, Joél, Jišijá, . . .*, skupaj pet, in vsi so bili poglavarji.  Iz njihovih rodov, po hišah njihovih praočetov, je bilo v četah, pripravljenih za boj, šestintrideset tisoč vojakov. Imeli so namreč mnogo žen in sinov.+  Tudi njihovi bratje iz vseh Isahárjevih rodbin so bili hrabri junaki,+ in po rodovnem zapisu jih je bilo skupaj sedeminosemdeset tisoč.+  Benjaminovi sinovi+ so bili Béla,+ Béher+ in Jediaél,+ trije.  Bélovi+ sinovi so bili Ezbón, Uzí, Uziél, Jerimót in Irí, pet, poglavarji hiše svojih praočetov, hrabri junaki, in po rodovnem zapisu+ jih je bilo dvaindvajset tisoč štiriintrideset.  Béherjevi sinovi so bili Zemirá, Joáš, Eliézer, Eljoenáj, Ómri, Jeremót, Abíja, Anatót in Alémet. Vsi ti so bili Béherjevi sinovi.  Po njihovih rodovih,+ po poglavarjih hiše njihovih praočetov, hrabrih junakih, jih je bilo v rodovniku vpisanih dvajset tisoč dvesto. 10  Jediaélov+ sin je bil Bilhán, Bilhánovi sinovi pa so bili Jeúš, Benjamin, Ehúd, Kenaaná, Zetán, Taršíš in Ahišáhar. 11  Vseh Jediaélovih sinov, po poglavarjih hiš njihovih praočetov, hrabrih junakih,+ je bilo sedemnajst tisoč dvesto vojakov, zmožnih za boj. 12  Irova+ sinova sta bila Šupím+ in Hupím.+ Ahêrjevi sinovi pa so bili Hušímovci. 13  Néftalijevi+ sinovi so bili Jahaziél,+ Guní,+ Jézer in Šalúm*,+ Bílhini sinovi.+ 14  Manáse+ je imel sina Asriéla, ki mu ga je rodila sirska stranska žena*. (Rodila je tudi Mahírja,+ očeta Gileáda. 15  Mahír je našel ženi za Hupíma in za Šupíma, ki je imel sestro Maáho.) Drugemu je bilo ime Zelofhád.+ Zelofhád je imel hčere.+ 16  Mahírjeva žena Maáha je čez čas rodila sina in mu dala ime Péreš. Njegovemu bratu je bilo ime Šéreš in njegova sinova sta bila Ulám in Rékem. 17  Ulámov sin je bil Bedán. To so bili sinovi Mahírjevega sina Gileáda, Manásejevega vnuka. 18  Gileádova sestra Moléheta je rodila Išhóda, Abiézerja+ in Mahlája. 19  Šemidájevi sinovi so bili Ahján, Šéhem, Likhí in Aniám. 20  Éfraimovi sinovi+ so bili Šutélah+ in Šutélahov sin Bêred, Bêredov Táhat, Táhatov Eladá, Eladájev Táhat, 21  Táhatov Zabád in Zabádov Šutélah, pa tudi Ézer in Elád. Ta dva so ubili možje iz Gata,+ ki so se rodili v deželi. Prišli so* namreč, da bi jim vzeli živino. 22  Njun oče Éfraim je žaloval za njima mnogo dni+ in njegovi bratje so ga prihajali tolažit. 23  Zatem je spal s svojo ženo, tako da je zanosila+ in rodila sina. Dal pa mu je ime Berijá*, ker je rodila, ko je njegovo družino zadela nesreča.+ 24  Njegova hči je bila Šeêra, ki je sezidala Spodnji in Zgornji Bet Horón+ ter Uzén Šeêro. 25  Njegova sinova sta bila Réfah in Réšef, Réšefov sin je bil Télah, Télahov Táhan, 26  Táhanov Ladán, Ladánov Amihúd, Amihúdov Elišamá, 27  Elišamájev Nun+ in Nunov Jozue*.+ 28  Njihova posest in bivališča so bila Betel+ z njemu podrejenimi mesti, proti vzhodu Naarán,+ proti zahodu Gézer+ z njemu podrejenimi mesti ter Síhem+ z njemu podrejenimi mesti vse do Gaze* z njej podrejenimi mesti, 29  poleg Manásejevih sinov pa Bet Šeán+ z njemu podrejenimi mesti, Taanáh+ z njemu podrejenimi mesti, Megído+ z njemu podrejenimi mesti in Dor+ z njemu podrejenimi mesti. V teh so prebivali sinovi Izraelovega sina Jožefa.+ 30  Áserjevi sinovi+ so bili Jimná,+ Jišvá, Jišví+ in Berijá+ in njihova sestra je bila Sêrah. 31  Berijájeva sinova pa sta bila Héber in Malkiél, ki je bil oče Birzájita. 32  Héberju so se rodili Jaflét, Šomér, Hotám in njihova sestra Šúa. 33  Jaflétovi sinovi so bili Pasáh, Bimhál in Ašvát. To so bili Jaflétovi sinovi. 34  Šémerjevi* sinovi so bili Ahí, Rohgá, Hubá in Áram. 35  Sinovi njegovega brata Hélema so bili Zófah, Jimná, Šéleš in Amál. 36  Zófahovi sinovi so bili Súah, Harnéfer, Šuál, Berí, Jimrá, 37  Bézer, Hod, Šamá, Šilšá, Jitrán in Beerá. 38  Jéterjevi sinovi so bili Jefuné, Pispá in Ará. 39  Ulájevi sinovi pa so bili Aráh, Haniél in Rizjá. 40  Vsi ti so bili Áserjevi sinovi, poglavarji+ hiše praočetov, izbrani in hrabri junaki,+ poglavarji knezov. V njihovem rodovniku je bilo vpisanih+ šestindvajset tisoč mož, zmožnih za boj.+

Opombe

Dobesedno »sinovi«.
V hebrejskem besedilu manjka eno ime.
V 1Mz 46:24 in 4Mz 26:49 »Šilém«.
Glej opombo k 1Mz 22:24.
V hebrejščini je ta glagol v množini in se lahko nanaša na dve osebi ali več.
»Berijá« pomeni »z nesrečo«.
Ali »Jehošúa«.
Ne gre za Gazo v Filisteji, ki je bila dodeljena Judovemu rodu.
V 32. vrstici »Šomér«.