Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Sveto pismo na spletu | SVETO PISMO – PREVOD NOVI SVET

1. kroniška 26:1–32

26  V oddelkih vratarjev+ so bili: izmed Kórahovcev+ Mešelemjá,+ sin Koréja, Asáfovega potomca.  Mešelemjájevi sinovi pa so bili: prvorojenec Zaharíja, drugi Jediaél, tretji Zebadjá, četrti Jatniél,  peti Elám, šesti Jehohanán in sedmi Eljehoenáj.  Obéd Édomovi+ sinovi pa so bili: prvorojenec Šemajá, drugi Jehozabád, tretji Joáh, četrti Sahár, peti Netanél,  šesti Amiél, sedmi Isahár in osmi Peuletáj – Bog ga je namreč blagoslovil.+  Njegov sin Šemajá je imel sinove, ki so bili poglavarji v hiši svojega očeta, saj so bili sposobni in hrabri možje.  Šemajájevi sinovi so torej bili Otní, Refaél, Obéd in Elzabád, čigar brata Elihú in Semahjá sta bila sposobna moža.  Vsi ti so bili Obéd Édomovi potomci, ti, njihovi sinovi in njihovi bratje, ki so bili sposobni možje in izurjeni za službo, skupaj dvainšestdeset od Obéd Édoma.  Tudi Mešelemjá+ je imel sinove in brate, sposobne može. Bilo jih je osemnajst. 10  Hosá, ki je bil izmed Meraríjevih sinov, je prav tako imel sinove. Poglavar je bil Šimrí. Čeprav ni bil prvorojenec,+ ga je njegov oče postavil za poglavarja.+ 11  Drugi je bil Hilkíja, tretji Tebaljá in četrti Zaharíja. Vseh Hosájevih sinov in bratov je bilo trinajst. 12  V teh oddelkih vratarjev so poglavarji imeli svoje naloge enako kakor njihovi bratje+ in so služili v Jehovovi hiši. 13  Zato so vrgli žreb+ tako za male rodbine kakor za velike po njihovih očetnih hišah, in sicer za vsaka posamezna vrata. 14  Za vzhodno stran je žreb določil Šelemjája.+ Žreb so vrgli tudi za njegovega sina Zaharíja,+ preudarnega svetovalca,+ in njega je žreb določil za severno stran.+ 15  Obéd Édoma je določil za južno stran, njegove sinove+ pa za skladišča.+ 16  Šupíma in Hosája+ je določil za zahodno stran pri Šaléhetskih vratih ob poti navzgor. Straže+ so stale druga ob drugi.+ 17  Na vzhodni strani je bilo šest levitov, na severni so bili štirje vsak dan, na južni štirje vsak dan+ in pri skladiščih+ sta bila po dva para, 18  na zahodni strani, kjer je bilo stebrišče, so bili štirje ob poti+ in dva pri stebrišču. 19  To so bili oddelki vratarjev izmed Kórahovih+ in Meraríjevih+ sinov. 20  Izmed levitov je Ahíja nadzoroval zakladnice+ hiše pravega Boga in zakladnice posvečenih reči.+ 21  Izmed Ladánovih+ sinov, to je Geršónovih sinov, ki izvirajo od Ladána, izmed poglavarjev očetnih hiš Geršónovca Ladána, pa je bil Jehielí.+ 22  Jehielíjeva sinova, Zetám in njegov brat Joél,+ sta nadzorovala zakladnice+ Jehovove hiše. 23  Izmed Amrámovcev, Izhárjevcev, Hebróncev in Uziélovcev+ 24  je bil Šebuél,+ sin Mojzesovega sina Geršóma, ki je upravljal skladišča. 25  Njegovi bratje, ki izvirajo od Eliézerja,+ so bili Eliézerjev sin Rehabjá,+ njegov sin Ješajá, njegov sin Jorám, njegov sin Zihrí, njegov sin Šelomót. 26  Ta Šelomót in njegovi bratje so nadzorovali vse zakladnice posvečenih reči,+ ki so jih posvetili kralj David,+ poglavarji očetnih hiš,+ tisočniki, stotniki in vojaški poveljniki. 27  Posvetili so namreč del plena, ki so ga prinesli iz vojn,+ za vzdrževanje Jehovove hiše. 28  Pa tudi vse, kar so posvetili videc+ Samuel, Kišev sin Savel, Nêrov sin Abnêr+ in Zerújin sin Joáb,+ ter sploh vse, kar je kdo posvetil, so nadzorovali Šelomít* in njegovi bratje. 29  Izmed Izhárjevcev+ so bili Kenanjá in njegovi sinovi nadzorniki in sodniki+ v Izraelu in so opravljali te naloge zunaj+ Božje hiše. 30  Izmed Hebróncev+ so bili Hašabjá in njegovi bratje, tisoč sedemsto sposobnih mož,+ postavljeni za upravo Izraela na področju zahodno od Jordana in so opravljali vse naloge v Jehovovi in kraljevi službi. 31  Pri Hebróncih je bil Jerijá+ poglavar očetnih hiš in rodbin Hebróncev. V štiridesetem+ letu Davidovega kraljevanja so med njimi iskali hrabre može, junake, in jih našli v Jazêrju+ in Gileádu.+ 32  Tako je bilo njihovih bratov, sposobnih mož,+ dva tisoč sedemsto poglavarjev očetnih hiš.+ David jih je postavil nad Rúbenovci, Gadovci in polovico Manásejevega rodu,+ da skrbijo za vse zadeve pravega Boga in za vse kraljeve zadeve.+

Opombe

V 25. in 26. vrstici »Šelomót«.