Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

1. kroniška 23:1–32

23  Ko se je David postaral+ in se naužil življenja, je za kralja nad Izraelom postavil svojega sina Salomona.+  Zbral je vse Izraelove kneze,+ duhovnike+ in levite.+  Ko so prešteli levite, stare trideset let in več,+ vsakega posebej, moškega za moškim, jih je bilo skupaj osemintrideset tisoč.  Izmed teh je bilo štiriindvajset tisoč tistih, ki so nadzorovali delo v Jehovovi hiši, šest tisoč je bilo nadzornikov+ in sodnikov,+  štiri tisoč vratarjev+ in štiri tisoč tistih, ki so hvalili+ Jehova z glasbili,+ za katere je David rekel: »Naredil sem jih, da bodo z njimi igrali hvalnice.«  Nato jih je David razdelil v oddelke+ po Lévijevih sinovih:+ Geršónu, Kehátu in Meraríju.  Izmed Geršónovcev sta bila Ladán in Šimí.  Ladánovi sinovi so bili poglavar Jehiél,+ Zetám in Joél,+ trije.  Šimíjevi sinovi so bili Šelomót, Haziél in Harán, trije. Ti so bili poglavarji Ladánovih rodbin. 10  Šimíjevi sinovi pa so bili Jáhat, Ziná, Jeúš in Berijá. Ti štirje so bili Šimíjevi sinovi. 11  Jáhat je bil poglavar in za njim je bil Zizá*. Jaúš in Berijá pa nista imela veliko sinov, zato so jih pri službenih opravilih šteli za en rod. 12  Kehátovi sinovi+ so bili Amrám, Izhár,+ Hebrón+ in Uziél,+ štirje. 13  Amrámova sinova pa sta bila Aron+ in Mojzes.+ Toda Aron je bil odbran,+ da bi posvečeval Najsvetejše,+ on in njegovi sinovi na veke, da bi zažigali daritve+ pred Jehovom, mu služili+ in blagoslavljali+ v njegovem imenu na veke. 14  Sinove Mojzesa, Božjega moža,+ pa so prištevali k Lévijevemu rodu.+ 15  Mojzesova sinova sta bila Geršóm+ in Eliézer.+ 16  Geršómov sin je bil poglavar Šebuél*.+ 17  Eliézerjev sin je bil poglavar Rehabjá.+ Eliézer ni imel drugih sinov, vendar so se Rehabjájevi sinovi zelo namnožili. 18  Izhárjev+ sin je bil poglavar Šelomít.+ 19  Hebrónovi sinovi so bili poglavar Jerijá, drugi Amarjá, tretji Jahaziél in četrti Jekamám.+ 20  Uziélova+ sinova sta bila poglavar Miha in za njim Jišijá. 21  Meraríjeva sinova+ sta bila Mahlí in Muší.+ Mahlíjeva sinova pa sta bila Eleázar+ in Kiš. 22  Eleázar je umrl in ni imel sinov, ampak samo hčere. Te so za žene vzeli Kiševi sinovi, njihovi bratranci.+ 23  Mušíjevi sinovi so bili Mahlí, Éder in Jeremót,+ trije. 24  To so bili Lévijevi sinovi po hišah svojih očetov,+ poglavarji hiš svojih očetov, ki so jim bile zaupane odgovornosti, stari dvajset let in več,+ prešteti po imenih, vsak posebej, ki so opravljali delo, povezano s službo+ v Jehovovi hiši. 25  David je namreč rekel: »Izraelov Bog Jehova je naklonil mir svojemu ljudstvu+ in bo prebival v Jeruzalemu na veke.+ 26  Levitom ne bo treba več nositi svetega šotora niti njegovega pribora za službo v njem.«+ 27  Po zadnjih Davidovih zapovedih+ so bili namreč prešteti tisti Lévijevi sinovi, ki so bili stari dvajset let in več. 28  Njihova naloga je namreč bila, da so pomagali Aronovim sinovom+ pri službi v Jehovovi hiši: skrbeti za dvorišči+ in jedilnice,+ čistiti svete stvari,+ opravljati delo, povezano s službo v hiši pravega Boga, 29  skrbeti za kruhke obličja,+ za fino moko+ za žitno daritev, pa tudi za nekvašene mlince,+ kolače, pečene v ponvi,+ testo, umešeno z oljem,+ in za vse prostorninske in dolžinske mere.+ 30  Tam so bili+ vsako jutro,+ da so se zahvaljevali+ Jehovu in ga hvalili,+ in podobno so delali zvečer. 31  Prav tako so vedno pomagali pri darovanju žgalnih žrtev Jehovu ob šabatih*,+ mlajih+ in praznikih,+ v številu, ki je bilo predpisano. To so pred Jehovom delali neprestano. 32  Njihova naloga, povezana s službo v Jehovovi hiši, je bila tudi varovati+ shodni šotor, sveti prostor+ in svoje brate, Aronove sinove.+

Opombe

V 10. vrstici »Ziná«.
V 1Kn 24:20 »Šubaél«.
Glej opombo k 2Mz 16:23.