1. kroniška 19:1–19

19  Čez čas pa je umrl Naháš,+ kralj Amónovih sinov, in namesto njega je zakraljeval njegov sin.+  Tedaj je David rekel: »Naháševemu sinu Hanúnu bom izkazal srčno dobrotljivost*,+ saj jo je tudi njegov oče izkazal meni.«+ Zato je David poslal k njemu sle, da bi ga potolažili zaradi njegovega očeta. Tako so Davidovi služabniki prišli v deželo Amónovih sinov+ k Hanúnu, da bi ga potolažili.  Knezi Amónovih sinov pa so Hanúnu rekli: »Misliš, da je David poslal k tebi tolažnike zato, da bi počastil tvojega očeta? Mar niso njegovi služabniki prišli zato, da bi temeljito preiskali deželo, si jo ogledali+ in nato razdejali?«+  Tedaj je Hanún Davidove služabnike prijel,+ jih obril,+ jim odrezal oblačila od zadnjice navzdol+ in jih nato izpustil.+  Ko so Davidu povedali, kaj se je zgodilo tem možem, jim je takoj poslal nekoga naproti, saj so bili možje zelo ponižani. Kralj jim je rekel: »Ostanite v Jêrihi,+ dokler vam ne zraste brada, nato pa se vrnite.«  Amónovi sinovi so videli, da so se Davidu zamerili,+ zato so Hanún+ in Amónovi sinovi za tisoč talentov srebra+ najeli bojne vozove+ in konjenike iz Mezopotamije, Arám Maáhe+ in Zóbe.+  Tako so najeli dvaintrideset tisoč bojnih vozov+ ter maáškega kralja in njegovo ljudstvo.+ Ti so šli in se utaborili pred Médebo.+ Pa tudi Amónovi sinovi so prišli iz svojih mest in se zbrali, da bi šli v boj.  Ko je David to slišal, je nemudoma odposlal Joába+ in vso vojsko skupaj z junaki.+  Amónovi sinovi so torej prišli ven in se razporedili v bojne vrste pri vhodu v mesto, kralji,+ ki so prišli, pa so se razporedili na polju. 10  Ko je Joáb videl, da od spredaj in od zadaj prihajajo nadenj jurišne čete, je takoj izbral nekaj najboljših izraelskih mož in jih razporedil v bojne vrste za boj s Sirci.+ 11  Ostale može pa je izročil v roke svojemu bratu Abišáju,+ da so se razporedili v bojne vrste za boj z Amónovimi sinovi.+ 12  Naročil mu je: »Če bodo Sirci+ premočni zame, mi pridi na pomoč!+ Če pa bodo Amónovi sinovi premočni zate, bom jaz prišel na pomoč tebi.+ 13  Bodi močan!+ Pogumno se bojujva za svoje ljudstvo in za mesta našega Boga!+ Jehova pa bo storil, kar je dobro v njegovih očeh.«+ 14  Nato je Joáb z ljudstvom, ki je bilo z njim, krenil v boj proti Sircem,+ in zbežali+ so pred njim. 15  Ko so Amónovi sinovi videli, da so Sirci zbežali, so tudi sami zbežali+ pred njegovim bratom Abišájem in se umaknili v mesto.+ Joáb pa se je zatem vrnil v Jeruzalem. 16  Ko so Sirci videli, da jih je Izrael porazil,+ so poslali sle in pripeljali Sirce, ki so živeli ob Reki*,+ pod vodstvom Šofáha*, poveljnika Hadadézerjeve vojske. 17  Kakor hitro so to sporočili Davidu, je zbral vsega Izraela, prečkal Jordan, prišel do njih in razporedil svojo vojsko v bojne vrste proti njim.+ Ko je David razporedil svojo vojsko za boj proti Sircem, so se ti začeli z njim bojevati. 18  Toda Sirci so zbežali+ pred Izraelom. David je med Sirci pobil sedem tisoč voznikov bojnih vozov in štirideset tisoč pešcev. Ubil je tudi Šofáha, poveljnika vojske.+ 19  Ko so vsi, ki so služili Hadadézerju, videli, da jih je Izrael porazil,+ so takoj sklenili mir z Davidom in mu začeli služiti.+ Sirija odtlej ni več hotela pomagati Amónovim sinovom.+

Opombe

Glej opombo k 1Mz 19:19.
Gre za Évfrat.
V 2Sa 10:16 »Šobáh«.