Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

1. kroniška 12:1–40

12  Ko se David še ni mogel svobodno gibati zaradi Savla,+ Kiševega sina, so k njemu v Ziklág+ prišli tisti izmed junakov,+ ki so mu pomagali v boju,  tisti, ki so bili oboroženi z lokom ter so z desno in levo+ roko streljali s pračo kamne+ ali z lokom puščice,+ Savlovi bratje, Benjaminovci:  poglavar Ahiézer ter Joáš, sinova Gíbejčana+ Šemaája, Jeziél in Pélet, Azmávetova+ sinova, Berahá in Anatóčan+ Jehú,  Gibeónec+ Jišmajá, junak med trideseterico+ in na čelu trideseterice, zatem Jeremija, Jahaziél, Johanán, Gedérčan+ Jozabád,  Eluzáj, Jerimót, Bealjá, Šemarjá in Harúfčan Šefatjá,  Elkana, Jišijá, Azarél, Joézer, Jašobám, Kórahovci,+  ter Joelá in Zebadjá, sinova Jeroháma iz Gedórja.  Tudi nekaj Gadovcev je prestopilo k Davidu, ki je bil na težko dostopnem kraju v pustinji.+ To so bili hrabri junaki, vojščaki, ki so pri sebi vedno imeli velik ščit in sulico.+ Njihovi obrazi so bili podobni levjim+ in bili so hitri kakor gazele po gorah.+  Poglavar je bil Ézer, drugi Obadíja, tretji Eliáb, 10  četrti Mišmaná, peti Jeremija, 11  šesti Atáj, sedmi Eliél, 12  osmi Johanán, deveti Elzabád, 13  deseti Jeremija in enajsti Mahbanáj. 14  To so bili Gadovi sinovi,+ vojaški poveljniki. Najmanjši je bil enakovreden stotim in največji tisočim.+ 15  To so tisti, ki so v prvem mesecu prečkali Jordan,+ ko je preplavljal bregove,+ in so vse tiste iz nižavja pregnali na vzhod in zahod. 16  Tudi nekateri izmed Benjaminovih in Judovih sinov so prišli k Davidu na težko dostopen kraj.+ 17  Tedaj je David stopil ven prednje in jim rekel: »Če prihajate k meni z miroljubnimi nameni,+ da bi mi pomagali, bo moje srce združeno z vašim.+ Če pa prihajate zato, da bi me izdali nasprotnikom, čeprav ni krivice v mojih rokah,+ naj to vidi Bog+ naših praočetov in razsodi.«+ 18  Zatem je Amasája, poglavarja trideseterice, obdal duh,+ da je rekel:»Tvoji smo, o David, s teboj smo,+ o Jésejev sin!Mir, mir tebi in mir tistemu, ki ti pomaga,saj je tvoj Bog tvoj pomočnik.«+David jih je torej sprejel in postavil med poglavarje čet.+ 19  Tudi nekateri izmed Manásejevcev so prebežali k Davidu, ko je šel s Filistejci+ v boj proti Savlu. Toda Filistejcem ni pomagal, ker so ga njihovi knezi zavezniki+ po posvetu odslovili in rekli: »Lahko da bo prebežal k svojemu gospodu Savlu, s tem pa tvegamo svojo glavo.«+ 20  Ko je prišel v Ziklág,+ so izmed Manásejevcev prebežali k njemu: Adnáh, Jozabád, Jediaél, Mihael, Jozabád, Elihú in Ziletáj, poglavarji+ Manásejevih tisočnij. 21  Ti so pomagali Davidu v boju proti razbojniški tolpi,+ saj so bili vsi hrabri junaki,+ in postali so vojaški poveljniki. 22  Dan za dnem je ljudstvo prihajalo+ k Davidu, da bi mu pomagalo, tako da je njegova vojska postala velika+ kakor Božja vojska.+ 23  To pa je število mož, oboroženih za boj, ki so prišli k Davidu v Hebrón,+ da bi mu skladno z Jehovovo zapovedjo+ izročili Savlovo kraljestvo:+ 24  Judovih sinov, ki so nosili velik ščit in sulico, je bilo šest tisoč osemsto oboroženih za boj. 25  Izmed Símeonovih sinov je bilo sedem tisoč sto hrabrih junakov, vojščakov. 26  Vojščake je spremljalo štiri tisoč šeststo mož izmed Lévijevih sinov. 27  Jojáda je bil na čelu+ Aronovih sinov+ in z njim je bilo tri tisoč sedemsto mož. 28  Poleg je bil tudi Zadók,+ hraber mladenič, in hiša njegovih praočetov, dvaindvajset poglavarjev. 29  Izmed Benjaminovih sinov,+ Savlovih+ bratov, je bilo tri tisoč mož. Mnogi Benjaminovci so dotlej zvesto čuvali Savlovo hišo. 30  Izmed Éfraimovih sinov je bilo dvajset tisoč osemsto hrabrih junakov,+ uglednih mož v hiši svojih praočetov. 31  Iz polovice Manásejevega rodu+ je bilo osemnajst tisoč mož po imenu določenih, da pridejo postavit Davida za kralja. 32  Izmed Isahárjevih+ sinov je bilo tistih, ki so vedno znali sprevideti,+ kaj mora Izrael storiti,+ dvesto poglavarjev in vsi njihovi bratje so bili pod njihovim poveljstvom. 33  Izmed Zábuloncev+ je bilo petdeset tisoč zmožnih in pripravljenih za boj ter oboroženih z vsakovrstnim orožjem. Ti so se zbrali okoli Davida ter mu bili zvesti in vdani. 34  Izmed Néftalijevih sinov+ je bilo tisoč poveljnikov in z njimi sedemintrideset tisoč mož z velikimi ščiti in sulicami. 35  Izmed Danovcev je bilo osemindvajset tisoč šeststo pripravljenih za boj. 36  Izmed Áserjevcev+ je bilo štirideset tisoč zmožnih in pripravljenih za boj. 37  Izmed tistih z druge strani Jordana,+ izmed Rúbenovcev, Gadovcev in polovice Manásejevega rodu, pa je bilo sto dvajset tisoč mož, oboroženih z vsakovrstnim orožjem. 38  Vsi so bili vojščaki, pripravljeni za boj. V Hebrón so prišli z nerazdeljenim srcem,+ da bi postavili Davida za kralja nad vsem Izraelom. Pa tudi vsi ostali Izraelci so si bili edini, da postavijo Davida za kralja.+ 39  Pri Davidu so ostali tri dni. Jedli so in pili,+ saj so njihovi bratje zanje vse pripravili. 40  Tudi tisti, ki so živeli blizu njih, pa celo tisti iz tako oddaljenih dežel, kot so Isahár,+ Zábulon+ in Néftali,+ so pripeljali hrano na oslih,+ kamelah, mulah in govedu: izdelke iz moke,+ kolače iz stisnjenih smokev,+ rozinove kolače,+ vino,+ olje,+ govedo+ in ovce+ v velikih količinah, saj je v Izraelu vladalo veselje.+

Opombe