Kakšno vlogo je imel stotnik v rimski vojski?

Stela stotnika Marcusa Favoniusa Facilisa

Krščanski grški spisi velikokrat omenjajo rimske stotnike. Ta čin je imel vojaški poveljnik, ki je nadzoroval Jezusovo usmrtitev, pa tudi Kornelij, prvi Nejud, ki se je spreobrnil h krščanstvu. Prav tako sta bila stotnika tudi poveljnik, ki naj bi nadzoroval bičanje apostola Pavla, in Julij, ki je odvedel Pavla v Rim. (Marko 15:39; Apostolska dela 10:1; 22:25; 27:1)

Stotnik je običajno poveljeval stotniji, ki je štela od 50 do 100 pešakov. Med njegove naloge je spadalo to, da je svoje može uril in discipliniral, preverjal njihova oblačila in opremo ter da jim je poveljeval na vojaških pohodih.

Čin stotnika je bil najvišji čin, ki ga je lahko dosegel navaden vojak. Stotniki so bili poklicni vojaki, ki so morali biti dobri voditelji. V njihovih rokah sta bili disciplina in učinkovitost mogočne rimske vojske. Neki vir pravi: »Stotniki so bili pogosto najizkušenejši in najbolje obveščeni možje v vojski.«

V čem so se ogledala v svetopisemskih časih razlikovala od današnjih?

Starodavno egipčansko ogledalo

V svetopisemskih časih so ogledala, v nasprotju z današnjimi steklenimi ogledali, običajno delali iz kovine, ki so jo nato dobro spolirali. Ponavadi so bila ogledala iz brona, verjetno pa tudi iz bakra, srebra, zlata ali elektruma oziroma naravne zlitine zlata in srebra. V Svetem pismu so prvič omenjena v povezavi z izdelavo svetega šotora, izraelskega prvega središča za čaščenje. Ženske so prispevale ogledala za izdelavo svetega bakrenega umivalnika s stojalom. (2. Mojzesova 38:8) Verjetno so jih morali staliti, da so jih lahko uporabili za ta namen.

Ogledala, do katerih so prišli z arheološkimi izkopavanji v Izraelu in njegovi okolici, so velikokrat našli skupaj z nakitom in drugimi predmeti ženskega okrasja. Običajno so bila okrogle oblike z lesenim, kovinskim ali slonovinastim okrasnim ročajem, ki je pogosto imel obliko ženske. Nespolirana stran ogledala ponavadi ni bila okrašena.

Starodavna ogledala niso imela takšne odsevnosti, kot jo imajo današnja steklena ogledala. To najverjetneje pojasnjuje, na kaj je apostol Pavel mislil, ko je rekel: »Sedaj namreč vidimo nejasen obris v kovinskem ogledalu.« (1. Korinčanom 13:12)