Ali je Jezus res obujal mrtve?

Jezus je obudil Lazarja, ki je bil že štiri dni mrtev.

Sveto pismo nam jasno pove, da je Jezus obujal mrtve. Te pripovedi niso bajke; opisujejo resnične kraje in navajajo čas dogajanja. Poleti leta 31 n. št. je na primer Jezus skupaj z veliko ljudmi potoval iz Kafarnauma v Nain. Ko so prispeli, so naleteli na množico ljudi. Poročilo v nadaljevanju omenja, da je Jezus obudil mrtvega človeka. Temu zapisu lahko zaupamo, ker ga najdemo v Božji Besedi, v Svetem pismu, in ker je Jezus mrtvega obudil pred mnogimi pričami. (Beri Luka 7:11–15.)

Jezus je obudil tudi svojega prijatelja Lazarja, ki je bil že štiri dni mrtev. Zapisu o tem, kar je Jezus storil ta dan, prav tako lahko zaupate, saj je bilo veliko ljudi priča temu dogodku. (Beri Janez 11:39–45.)

Zakaj je Jezus obujal mrtve?

Jezus je obujal mrtve, ker ga je k temu spodbujalo sočutje. Obujal pa je tudi zato, da bi pokazal, da mu je njegov Oče, Stvarnik življenja, dal oblast nad smrtjo. (Beri Janez 5:21, 28, 29.)

Zaradi obujenj, ki jih je Jezus povzročil, lahko še bolj zaupamo njegovim obljubam glede prihodnosti. Obudil bo cele množice ljudi, tudi nepravične, ki niso vedeli ničesar o pravem Bogu. Takšni bodo dobili priložnost, da spoznajo in vzljubijo Boga Jehova. (Beri Apostolska dela 24:15.)