Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 TEMA Z NASLOVNICE | ALI JE SATAN RESNIČNA OSEBA?

Ali je Satan zgolj simbol zla?

Ali je Satan zgolj simbol zla?

Trditi, da je Satan, o katerem beremo v Svetem pismu, le simbol vsega zla, je enostavno. Toda ali je to res v skladu s tem, kar uči Sveto pismo? Če je, zakaj potem v Svetem pismu piše, da se je Satan pogovarjal z Jezusom Kristusom in s samim Vsemogočnim Bogom? Pa si poglejmo ta pogovora.

SATANOV POGOVOR Z JEZUSOM

Ko je Jezus začel javno delovati na zemlji, ga je Satan skušal trikrat zvabiti v skušnjavo. Najprej ga je hotel pripraviti do tega, da bi moč, ki mu jo je dal Bog, uporabil v sebične namene – za to, da bi potešil svojo lakoto. Nato je Satan poskusil Jezusa navesti na to, da bi nespametno tvegal svoje življenje in s tem vzbudil pozornost. Na koncu mu je Satan ponudil oblast nad vsemi kraljestvi sveta v zameno za majhno dejanje, s katerim bi ga počastil. Jezus je vse tri zvite napade zavrnil tako, da je citiral iz Svetih spisov. (Matej 4:1–11; Luka 4:1–13)

S kom se je Jezus pogovarjal? Z nekakšnim zlom znotraj sebe? V Svetem pismu zanj piše, da je bil »v vseh pogledih preizkušen, le da je bil brez greha«. (Hebrejcem 4:15) V tej knjigi še piše: »On se ni z ničimer pregrešil niti ni bilo v njegovih ustih najti prevare.« (1. Petrovo 2:22) Jezus je bil vse svoje življenje na zemlji popoln – ves čas je živel značajno. Nikoli ni dopustil, da bi v njem pognalo korenine kakršno koli zlo. Jasno je torej, da Jezus ni govoril z nekakšnim zlom znotraj sebe; govoril je z resnično osebo.

Ta pogovor pa nam razkrije še druge dokaze za to, da je Satan resnična oseba.

  • Spomnite se, da je Satan Jezusu ponudil oblast nad vsemi kraljestvi sveta v zameno za to, da bi ga počastil. (Matej 4:8, 9) Ta ponudba ne bi imela nobenega smisla, če Satan ne bi bil resnična oseba. Poleg tega Jezus ni oporekal temu, da ima Satan tako veliko oblast.

  • Satan se je potem, ko je Jezus zavrnil njegove skušnjave, »umaknil od njega do drugega prikladnega časa«. (Luka 4:13) Ali se vam glede na te besede zdi, da je bil Satan nekakšno zlo znotraj Jezusa ali pa je šlo za resničnega, vztrajnega in odločnega nasprotnika?

  • Bodite pozorni na to, da so k Jezusu prišli »angeli in mu začeli streči«. (Matej 4:11) Ali so bili ti angeli, ki so Jezusa okrepili in mu praktično pomagali, prava duhovna bitja? Očitno so bili. Zakaj bi potem za Satana sklenili, da je bil kaj drugega kot pravo duhovno bitje?

 SATANOV POGOVOR Z BOGOM

Sedaj si bomo pogledali pripoved o bogaboječem Jobu. V tej pripovedi se je Satan dvakrat pogovarjal z Bogom. Bog je v obeh pogovorih pohvalno govoril o značajnem Jobu. Satan pa je trdil, da Job služi Bogu zgolj iz sebičnih nagibov, s čimer je namigoval, da si je Bog Jobovo zvestobo pridobil s podkupovanjem. Satan je pravzaprav trdil, da pozna Joba bolje, kot ga pozna Bog. Jehova je Satanu dopustil, da je Joba oropal imetja, otrok in celo zdravja. * Čez čas je postalo očitno, da se Jehova glede Joba ni motil in da je Satan lažnivec. Bog je Joba za njegovo značajnost blagoslovil. (Job 1:6–12; 2:1–7)

Ali je Jehova v teh pogovorih s Satanom govoril z nekakšnim zlom znotraj sebe? V Svetem pismu piše: »Pot pravega Boga je popolna.« (2. Samuelova 22:31) V Božji Besedi še piše: »Svet, svet, svet je Bog Jehova, Vsemogočni.« (Razodetje 4:8) Svet pomeni neomadeževan, ločen od greha. Jehova je popoln in brez napak. V njem enostavno ne more biti nič zlega.

Satanov pogovor z Bogom je imel za Joba resnične posledice.

Morda bi kdo lahko trdil, da tudi Job ni bil resnična oseba in da je celoten pogovor namišljen. Toda ali je to sploh smiselno trditi? Iz drugih svetopisemskih stavkov je razvidno, da je bil Job resnična oseba. V Jakobu 5:7–11 je na primer opisan kot zgled, ki kristjane spodbuja k vztrajanju v težavnih časih in jim vzbuja tolažilno misel, da Jehova takšno vztrajnost nagradi. Kakšen učinek bi imel ta zgled, če Job ne bi bil resnična oseba, Satanov napad pa bi bil le namišljen? Poleg tega je Job v Ezekielu 14:14, 20 omenjen skupaj s pravičnima možema Noetom in Danielom. Job je bil podobno kot Noe in Daniel resnična oseba in človek z močno vero. Če je bil Job resnična oseba, ali ni potem tudi tisti, ki ga je napadel in preganjal, resnična oseba?

Očitno Sveto pismo predstavi Satana kot resnično duhovno osebo. Vseeno pa se morda sprašujete: »Ali lahko Satan danes, v tem sodobnem svetu, kakor koli škodi meni in moji družini?«

KAKO PA JE V DANAŠNJIH DNEH?

Predstavljajte si, da v vaše mesto nenadoma pride velika skupina zločincev. Vsekakor bi bila ogrožena vaša varnost pa tudi moralna merila v mestu bi pričela upadati. Sedaj pa si poglejmo nekaj podobnega: Satan in njegovi demoni – resnična duhovna bitja, ki so se enako kakor Satan uprla Bogu – nenadoma postanejo omejeni samo še na zemljo. Kakšne posledice ima to za zemljo? Razmislite o tem, kaj vi opažate pri domačih oziroma mednarodnih poročilih.

  • Ali opazite, da je v svetu vse več nesmiselnih nasilnih dejanj kljub splošnim prizadevanjem, da se to ne bi dogajalo?

  • Ali opazite, da je v zabavni industriji vse več spiritizma, čeprav ga mnogi starši ne odobravajo in menijo, da je škodljiv za otroke?

  • Ali opazite, da ljudje brezbrižno uničujejo okolje kljub dobronamernim prizadevanjem nekaterih, da bi ga ohranili?

  • Ali se vam zdi, da je s človeško družbo nekaj hudo narobe – kakor da bi neka sila človeštvo potiskala proti katastrofi?

Prosimo bodite pozorni na to, kdo je glede na Sveto pismo odgovoren za današnje težave: »Veliki zmaj, prakača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vso naseljeno zemljo, [je bil] vržen na zemljo, z njim pa so bili vrženi tudi njegovi angeli. [. . .] Gorje pa vama, zemlja in morje, ker se je Hudič spustil k vama s silno jezo, saj ve, da ima malo časa.« (Razodetje 12:9, 12) Mnogi po tem, ko pretehtajo dokaze, sklenejo, da je Satan nevarna duhovna oseba, ki aktivno vpliva na svet okoli nas.

Morda se sprašujete, kako se lahko pred njim zaščitite. Takšna skrb je upravičena. V naslednjem članku boste našli nekaj praktičnih nasvetov.

^ odst. 12 Glede na Sveto pismo je Jehova Božje ime.