Preskoči na vsebino

Preskoči na drugi meni

Preskoči na kazalo

Jehovove priče

slovenščina

Stražni stolp  |  Oktober 2014

 POGOVOR S STANOVALCEM

Kdaj je Božje kraljestvo zavladalo? (1. del)

Kdaj je Božje kraljestvo zavladalo? (1. del)

V nadaljevanju je prikazan eden od pogovorov, do katerih lahko pride med Jehovovo pričo in stanovalcem. Zamislimo si, da Priča, ki mu je ime Klemen, obišče gospoda Janeza na njegovem domu.

PRIZADEVAJMO SI ZA TO, DA BI RAZUMELI

Klemen: Veste Janez, v najinih rednih razpravah na podlagi Svetega pisma * resnično uživam. Ko sva se nazadnje pogovarjala, ste mi postavili vprašanje o Božjem kraljestvu. Vprašali ste me, zakaj Jehovove priče verjamemo, da je zavladalo leta 1914.

Janez: Res je. Bral sem eno od vaših publikacij in v njej je pisalo, da je Božje kraljestvo zavladalo leta 1914. To mi je vzbudilo zanimanje, saj pravite, da vsi vaši nauki temeljijo na Svetem pismu.

Klemen: To je res.

Janez: Sveto pismo sem prebral v celoti, vendar se ne spomnim, da bi bilo kje omenjeno leto 1914. Zato sem pogledal še v Sveto pismo na spletu in v iskalnik vpisal 1914, vendar ni bilo niti enega zadetka.

Klemen: Moram vas pohvaliti in to zaradi dvojega. Najprej zato, ker ste prebrali celotno Sveto pismo. Verjetno vam je Božja Beseda zares pri srcu.

Janez: Res je. To je edinstvena knjiga.

Klemen: Se strinjam. Kot drugo pa vas moram pohvaliti, da ste odgovor na svoje vprašanje želeli poiskati v Svetem pismu. Naredili ste ravno to, k čemur nas spodbuja Sveto pismo – prizadevali ste si stvari razumeti. * Lepo je, da se tako trudite.

Janez: Hvala. Sveto pismo bi rad še naprej spoznaval. Pravzaprav sem še dodatno raziskoval in našel nekaj informacij o letu 1914 v knjigi, ki jo preučujeva. V njej so omenjene sanje, ki jih je imel neki kralj. V njih je videl velikansko drevo, ki so ga posekali, nato pa je zopet zraslo oziroma nekaj v tem smislu.

Klemen: Ah, ja. Ta prerokba je zapisana v četrtem poglavju Danielove knjige. Vsebuje sanje, ki jih je imel babilonski kralj Nebukadnezar.

Janez: Ja, to so te sanje. To prerokbo sem večkrat prebral. Toda iskreno povedano, še vedno mi ni jasno, kako je povezana z Božjim kraljestvom ali letom 1914.

Klemen: Pravzaprav niti prerok Daniel ni povsem razumel tega, kar je po Božjem navdihnjenju zapisal!

Janez: Res?

Klemen: Da. V Danielu 12:8 je zapisano, kaj je rekel: »Jaz sem to slišal, vendar nisem mogel razumeti.«

Janez: Torej nisem edini. Zdaj se pa že malo boljše počutim.

 Klemen: Daniel tega ni razumel, ker še ni prišel čas, ki ga je določil Bog, da bi ljudje v celoti razumeli prerokbe, zapisane v Danielovi knjigi. V današnjem času pa jih lahko razumemo.

Janez: Zakaj pa?

Klemen: No, poglejva si takoj naslednjo vrstico, Daniel 12:9. Tu piše: »Besede so namreč skrivnost in so zapečatene do časa konca.« Te prerokbe naj bi torej razumeli šele veliko kasneje, v »času konca«. In kmalu bova na svetopisemskem tečaju ugotovila, da vsi dokazi kažejo na to, da danes živimo v tem času. *

Janez: Ali mi torej lahko razložite to Danielovo prerokbo?

Klemen: Se bom potrudil.

NEBUKADNEZARJEVE SANJE

Klemen: Naj za začetek na kratko obnovim, kaj je Nebukadnezar videl v sanjah. Nato pa se lahko pogovoriva o njihovem pomenu.

Janez: V redu.

Klemen: Nebukadnezar je v sanjah videl ogromno drevo, ki je segalo vse do neba. Nato je zaslišal Božjega sla, ki je zapovedal, naj drevo posekajo, korenine pa pustijo v zemlji. Po koncu »sedmih časov« naj bi drevo znova zraslo. * Ta prerokba se je prvotno nanašala na kralja Nebukadnezarja. Čeprav je bil pomemben kralj – kakor drevo, ki je segalo do neba – je bil »posekan« oziroma ni vladal »sedem časov«. Ali se spomnite, kaj se mu je zgodilo?

Janez: Ne, ne spomnim se.

Klemen: Nič hudega. Iz Svetega pisma izvemo, da je izgubil razum, očitno za sedem let. V tem času ni bil sposoben vladati. Toda po sedmih letih se mu je razum povrnil in je začel znova vladati. *

Janez: Do tu sem vse razumel. Toda kaj ima vse to opraviti z Božjim kraljestvom in letom 1914?

Klemen: Na kratko povedano ima ta prerokba dve izpolnitvi. Prvič se je izpolnila, ko je bilo prekinjeno vladanje kralja Nebukadnezarja. Druga izpolnitev pa je povezana s prekinitvijo Božjega vladanja. Z Božjim kraljestvom je torej povezana druga izpolnitev prerokbe.

Janez: Kako pa veste, da je druga izpolnitev povezana z Božjim kraljestvom?

Klemen: Kot prvo, na to kaže že sama prerokba. Glede na besede iz Daniela 4:17 je bila prerokba izrečena zato, »da bi živeči vedeli, da je ta, ki je Najvišji, vladar človeškega kraljestva in da ga daje, komur hoče«. Ali ste opazili izraz »človeško kraljestvo«?

Janez: Res je, tu piše, »da je ta, ki je Najvišji, vladar človeškega kraljestva«.

Klemen: Točno. Kaj mislite, kdo je ta »Najvišji«?

Janez: Sklepam, da Bog.

Klemen: Prav imate. Iz tega torej vidimo, da se ta prerokba ne nanaša samo na Nebukadnezarja, temveč tudi na »človeško kraljestvo« oziroma Božjo oblast nad ljudmi. Vse skupaj lahko boljše razumemo, če upoštevamo sobesedilo prerokbe.

Janez: Kaj hočete s tem reči?

OSREDNJA TEMA KNJIGE

Klemen: V Danielovi knjigi je večkrat omenjena ista tema: vzpostavitev Božjega kraljestva, katerega kralj bo Božji sin Jezus. Poglejva si primer, ki ga najdeva nekaj poglavij nazaj. Ali bi lahko prosim prebrali Daniel 2:44?

Janez: Lahko. Tu piše: »V dneh teh kraljev bo Bog nebes ustanovil kraljestvo, ki ne bo nikoli pokončano. To kraljestvo ne bo predano nobenemu drugemu ljudstvu. Vsa ta kraljestva bo zdrobilo in uničilo, sámo pa bo ostalo na veke.«

 Klemen: Hvala. Ali bi rekli, da se ta vrstica nanaša na Božje kraljestvo?

Janez: Hm. Nisem prepričan.

Klemen: Bodite pozorni na besede, da bo to kraljestvo »ostalo na veke«. Za Božje kraljestvo to velja, vendar pa tega ne moremo reči za nobeno človeško vlado, kajne?

Janez: Ne, mislim, da res ne.

Klemen: V Danielovi knjigi pa je še ena prerokba, ki govori o Božjem kraljestvu. Zapisana je v Danielu 7:13, 14. Ta prerokba glede prihodnjega vladarja pravi: »Njemu so bili izročeni oblast, čast in kraljestvo, in služijo naj mu vsi, ljudstva, narodi in jeziki. Njegova oblast je večna in je ne bo nikoli konec, njegovo kraljestvo pa takšno, ki ne bo nikoli pokončano.« Ali vam je kaj iz te prerokbe znano?

Janez: Omenja kraljestvo.

Klemen: Prav imate. In ne kar katero koli kraljestvo. Ali ste opazili, da bodo pod oblastjo tega Kraljestva »ljudstva, narodi in jeziki«? Z drugimi besedami povedano, to Kraljestvo bo vladalo celotni zemlji.

Janez: Nisem vedel, da ti vrstici pomenita to, ampak imate prav. Res govorita o tem.

Klemen: Upoštevajte, kaj v prerokbi še piše: »Njegova oblast je večna in je ne bo nikoli konec, njegovo kraljestvo pa takšno, ki ne bo nikoli pokončano.« To pa zveni zelo podobno prerokbi, ki sva jo pravkar prebrala iz Daniela 2:44, ali ne?

Janez: Ja, res je.

Klemen: Na kratko ponoviva, kaj sva do sedaj ugotovila. Prerokba, ki je zapisana v 4. poglavju Danielove knjige, je bila napisana zato, da bi ljudje vedeli, »da je ta, ki je Najvišji, vladar človeškega kraljestva«. Iz teh besed jasno vidimo, da se ta prerokba ne nanaša samo na Nebukadnezarja, temveč da ima še eno, večjo izpolnitev. V Danielovi knjigi pa so zapisane še druge prerokbe, ki govorijo o vzpostavitvi Božjega kraljestva pod vodstvom Božjega Sina. Kaj pravite, ali ni potemtakem razumno skleniti, da se prerokba iz 4. poglavja Danielove knjige nanaša na Božje kraljestvo?

Janez: Mislim, da. Vendar še vedno ne vidim nobene povezave z letom 1914.

»NAJ PRETEČE SEDEM ČASOV«

Klemen: No, vrniva se nazaj h kralju Nebukadnezarju. V prvi izpolnitvi prerokbe je bil predstavljen z drevesom. To, da so drevo posekali in da je takšno ostalo sedem časov, je predstavljalo obdobje, ko Nebukadnezar ni bil pri zdravi pameti in nekaj časa ni mogel vladati. Teh sedem časov se je končalo, ko se je Nebukadnezarju vrnil razum in je znova začel vladati. V drugi izpolnitvi prerokbe pa je za nekaj časa nehala vladati Božja vlada, vendar ne zaradi kakšne Božje pomanjkljivosti.

Janez: Kaj hočete reči?

Klemen: V svetopisemskih časih so za izraelske kralje, ki so vladali v Jeruzalemu, rekli, da sedijo »na Jehovovem prestolu«. * Ko so vladali Božjemu ljudstvu, so predstavljali Boga. Torej je bilo vladanje teh kraljev v resnici vladanje Boga. Vendar je čez čas večina kraljev postala neposlušna Bogu in večina podložnikov jih je posnemala. Zaradi njihove neposlušnosti je Bog dovolil, da so  jih leta 607 pr. n. št. premagali Babilonci. Od takrat naprej Jehova ni imel več kralja v Jeruzalemu, ki bi ga zastopal. V tem smislu je Božja vlada na zemlji za nekaj časa nehala obstajati. Ali ste mi doslej lahko sledili?

Janez: Mislim, da ja.

Klemen: Torej se je leta 607 pr. n. št. začelo obdobje sedmih časov oziroma obdobje, ko Božja vlada na zemlji ni obstajala. Ob koncu sedmih časov naj bi Bog za svojega predstavnika postavil novega vladarja – tokrat v nebesih. Takrat naj bi se izpolnile še druge prerokbe, ki so zapisane v Danielovi knjigi. Sedaj se zastavlja naslednje pomembno vprašanje: Kdaj so se sedmi časi končali? Če poznamo odgovor na to vprašanje, vemo tudi, kdaj je Božje kraljestvo zavladalo.

Janez: Razumem. Naj ugibam – sedem časov se je končalo leta 1914?

Klemen: Točno! Prav ste povedali.

Janez: Ampak kako to veste?

Klemen: No, Jezus je med svojim delovanjem na zemlji nakazal, da se takrat sedem časov še ni izteklo. * Torej je to časovno obdobje moralo biti zelo dolgo. Začelo se je stoletja prej, preden je Jezus prišel na zemljo, in se nadaljevalo tudi po tem, ko se je vrnil v nebesa. Poleg tega je bilo napovedano, da prerokb v Danielovi knjigi ne bomo jasno razumeli »do časa konca«. * Zanimivo je, da so to in še druge prerokbe proti koncu 19. stoletja iskreni preučevalci Svetega pisma skrbno preučili. Spoznali so, da se bo sedem časov končalo leta 1914. Pomembnejši svetovni dogodki od leta 1914 naprej dokazujejo, da je Božje kraljestvo res tega leta začelo vladati v nebesih. Takrat so se pričeli zadnji dnevi tega sveta oziroma čas konca. Verjetno sem vas sedaj kar malce zasul z informacijami.

Janez: Res je. Zagotovo bom moral vse skupaj še enkrat predelati, da bom lahko razumel.

Klemen: Ne skrbite. Tudi sam sem potreboval nekaj časa, da sem vse to doumel. Upam pa, da ste iz najinega pogovora razumeli vsaj to, da naše verovanje o Kraljestvu temelji na Svetem pismu.

Janez: Seveda. Že od nekdaj mi je všeč to, da vaši nauki temeljijo na Svetem pismu.

Klemen: In vidim, da je to tudi vam pomembno. Kot sem že rekel, to je bilo veliko informacij naenkrat. Verjetno imate glede tega še kakšno vprašanje. Ugotovila sva na primer, da je sedem časov povezanih z Božjim kraljestvom in da so se začeli leta 607 pr. n. št. Toda zakaj smo lahko prepričani, da so se končali leta 1914? *

Janez: Ja, to me pa res zanima.

Klemen: Odgovor na to, kako dolgo je trajalo sedem časov, najdemo v Svetem pismu. Ali želite, da se o tem pogovoriva naslednjič, ko se bom oglasil pri vas? *

Janez: Sliši se zanimivo.

Ali ste že kdaj iskali odgovor na kako svetopisemsko vprašanje? Ali vas zanima kaj v zvezi z verovanjem ali delovanjem Jehovovih prič? Če je tako, se nikar ne obotavljajte o tem povprašati Prič naslednjič, ko boste prišli v stik z njimi. Z veseljem vam bodo odgovorili na vaše vprašanje.

^ odst. 5 Jehovove priče pogosto vodijo brezplačne svetopisemske tečaje, na katerih z ljudmi sistematično pregledujejo Sveto pismo.

^ odst. 21 Preberite si 9. poglavje knjige Kaj Biblija v resnici uči?, ki so jo izdali Jehovove priče.

^ odst. 63 Jezus je v svoji prerokbi o zadnjih dneh rekel: »Jeruzalem [ki je predstavljal Božjo vlado] pa bodo teptali narodi, dokler se ne bodo dopolnili za to določeni časi narodov.« (Luka 21:24) Torej Božja vlada v Jezusovem času še ni bila ponovno vzpostavljena in to obdobje naj bi trajalo vse do zadnjih dni.

^ odst. 67 Preberite si dodatek »Leto 1914 – pomembna letnica v biblijskem prerokovanju« v knjigi Kaj Biblija v resnici uči?.

^ odst. 69 V naslednjem članku tega sklopa bomo pregledali svetopisemske vrstice, ki razkrivajo dolžino sedmih časov.