PREDEN dobimo odgovor na to vprašanje, si na kratko poglejmo dve Božji obsodbi iz Svetega pisma: vesoljni potop v Noetovih dneh in uničenje Kanaancev.

VESOLJNI POTOP V NOETOVIH DNEH

KAJ PRAVIJO NEKATERI: »Bog je bil krut, ko je na zemljo poslal potop, s katerim je uničil vse ljudi razen Noeta in njegove družine.«

KAJ PRAVI SVETO PISMO: Bog je rekel: »Ni mi po volji smrt hudobneža, ampak si želim, da se hudobni odvrne od svoje poti in živi.« (Ezekiel 33:11) Torej uničenje hudobnih v Noetovih dneh Bogu nikakor ni bilo v veselje. Zakaj pa jih je potem uničil?

Kot pojasnjuje Sveto pismo, je Bog s tem, da je izvršil takšne obsodbe nad brezbožnimi ljudmi v preteklosti, »postavil vzorec tega, kar naj bi še prišlo«. (2. Petrovo 2:5, 6) Vzorec česa pa?

Kot prvo, da krute ljudi, ki povzročajo drugim trpljenje, pokliče na odgovornost za njihova dejanja in jih uniči, pa čeprav ga to boli. Ko bo prišel čas za to, bo odpravil vse krivice in trpljenje.

Kot drugo pa, da ljudi vedno ljubeče posvari, preden nad njimi izvrši obsodbo. Noe je ljudi svaril pred prihajajočim uničenjem, vendar se večina zanj ni zmenila. V Svetem pismu piše: »Niso [se] zmenili, dokler ni prišel potop ter jih vse odnesel.« (Matej 24:39)

Ali se je Bog vedno držal tega vzorca? Seveda. Izraelce, svoj narod, je na primer opozoril, da bo njihovim sovražnikom dovolil zavzeti njihovo deželo, uničiti njihovo glavno mesto Jeruzalem in jih odvesti v ujetništvo, če bodo začeli ravnati hudobno kakor narodi okrog njih. Izraelci so se kasneje res spridili – celo svoje otroke so žrtvovali bogovom. Ali je Jehova ukrepal? Je, vendar šele zatem, ko je k njim znova in znova pošiljal svoje preroke, ki so jim prigovarjali, naj se spremenijo, preden bo prepozno. Jehova je celo rekel: »Vrhovni gospod Jehova ne stori ničesar, ne da bi prej svojo skrivnost razkril svojim služabnikom, prerokom.« (Amos 3:7)

KAKO SE TO TIČE VAS: Vzorec, ki ga najdemo v Jehovovih preteklih obsodbah, nas navdaja z upanjem. Lahko smo trdno prepričani, da bo Bog  obsodil tiste, ki druge kruto trpinčijo. V Svetem pismu piše: »Hudodelci bodo iztrebljeni. [. . .] Krotki pa bodo podedovali zemljo in uživali obilje miru.« (Psalm 37:9–11) Kakšen se vam zdi Bog, ki bo s svojo obsodbo človeštvo odrešil trpljenja? Ali je krut ali usmiljen?

UNIČENJE KANAANCEV

KAJ PRAVIJO NEKATERI: »Uničenje Kanaancev je bil krut vojni zločin, primerljiv z današnjimi genocidi.«

KAJ PRAVI SVETO PISMO: »Vse njegove [Božje] poti so pravica. On je Bog zvestobe, v njem ni nepravičnosti.« (5. Mojzesova 32:4) Božje obsodbe so vselej pravične, česar pa ne moremo trditi za nobeno človeško vojno. Zakaj ne? Ker Bog v nasprotju z ljudmi lahko vidi človeku v srce – to, kakšen je v svoji notranjosti.

Ko je denimo Bog obsodil mesti Sodomo in Gomoro ter se odločil, da ju bo uničil, se je zvesti Abraham spraševal, ali je to pravično. Ni si mogel zamisliti, da bi pravični Bog »pokončal pravične skupaj s hudobnimi«. Bog mu je potrpežljivo zagotovil, da Sodome ne bi obsodil, če bi v njej našel vsaj deset pravičnih ljudi. (1. Mojzesova 18:20–33) Jasno je, da je Bog preiskal srce teh ljudi in videl, da je hudobija močno ukoreninjena v njihovem srcu. (1. kroniška 28:9)

Podobno je Bog obsodil Kanaance in upravičeno odredil, da morajo biti uničeni. Kanaanci so bili znani po krutosti, med drugim so svoje otroke žive sežigali na oltarju. * (2. kraljev 16:3) Poleg tega so vedeli, da je Jehova zapovedal Izraelcem, naj zavzamejo njihovo deželo. Tisti, ki so se vseeno odločili ostati v deželi in se vojskovati z Izraelci, niso nasprotovali le njim, temveč tudi Jehovu, ki je jasno pokazal, da je s svojim ljudstvom.

Pa še nekaj je treba omeniti. Bog Jehova je Kanaancem, ki so se spremenili in sprejeli njegova visoka moralna merila, izkazal usmiljenje. Kanaanska prostitutka Rahaba je denimo skupaj z družino ostala pri življenju. In ko so prebivalci kanaanskega mesta Gibeon prosili za usmiljenje, je Bog njim in njihovim otrokom prizanesel. (Jozue 6:25; 9:3, 24–26)

KAKO SE TO TIČE VAS: Iz obsodbe Kanaancev se lahko naučimo nekaj pomembnega, saj se naglo približujemo napovedanemu »dnevu sodbe in pokončanja brezbožnih ljudi«. (2. Petrovo 3:7) Tedaj bo Jehova z zemlje odstranil tiste, ki nočejo sprejeti njegove pravične vladavine, in tako odpravil človeško trpljenje. Če ga imamo radi, bomo takrat obvarovani.

Kanaanci so bili znani po svoji krutosti, poleg tega so nasprotovali Bogu in njegovemu ljudstvu.

Jehova starše ljubeče opominja, da z odločitvami, ki jih sprejemajo, vplivajo na svoje otroke. V Božji Besedi piše: »Izberi si torej življenje, da boš živel, ti in tvoje potomstvo, s tem da ljubiš Jehova, svojega Boga, da poslušaš njegov glas in se ga oklepaš.« (5. Mojzesova 30:19, 20) Ali so to besede Boga, ki je krut, ali pa Boga, ki ima rad ljudi in želi, da bi se prav odločili?

^ odst. 15 Arheologi so pri izkopavanju našli dokaze, da so Kanaanci pri svojem čaščenju žrtvovali otroke.