Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 ZBLIŽAJTE SE Z BOGOM

»Katera je prva med vsemi zapovedmi?«

»Katera je prva med vsemi zapovedmi?«

Kaj moramo delati, da bi ugajali Bogu? Ali moramo upoštevati neskončno dolg spisek pravil? K sreči ne. Glede na besede Božjega sina Jezusa Kristusa lahko na vprašanje, kaj Bog zahteva od nas, odgovorimo z eno samo besedo. (Beri Marko 12:28–31.)

Poglejmo si najprej, kdaj je Jezus izrekel te besede. Povedal jih je 11. nisana, nekaj dni pred svojo smrtjo, ko je poučeval v templju. Njegovi nasprotniki so mu postavili nekaj vprašanj, o katerih so se kresala mnenja, saj so ga želeli stisniti v kot. Jezus pa jih je s svojim odgovorom vsakič utišal. Nato so mu postavili naslednje vprašanje: »Katera je prva med vsemi zapovedmi?« (Vrstica 28)

To je bilo pereče vprašanje. Nekateri Judje so se prepirali o tem, kateri od več kot 600 zakonov, ki sestavljajo Mojzesovo postavo, je prvi oziroma najpomembnejši. Drugi so, kot je videti, trdili, da so vsi zakoni enako pomembni in da ni prav nekaterim pripisovati večji pomen kakor drugim. Kaj jim je Jezus odgovoril?

Jezus jim v odgovor ni povedal ene zapovedi, temveč dve. Najprej je rekel: »Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo, z vsem svojim umom in z vso svojo močjo.« (Vrstica 30; 5. Mojzesova 6:5) Izrazi »srce«, »duša«, »um« in »moč« se med seboj pomensko prekrivajo. * Pomen te vrstice je naslednji: Človek mora imeti Jehova rad z vsem svojim bitjem, z vsem, kar premore v umskem in fizičnem pogledu. V nekem biblijskem priročniku takole piše: »Boga je treba imeti rad povsem in popolnoma.« Če imate Boga tako radi, boste po svojih najboljših močeh živeli tako, da mu boste v veselje. (1. Janezovo 5:3)

Kot drugo je Jezus rekel: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Vrstica 31; 3. Mojzesova 19:18) Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega sta neločljivo povezani. Slednja je stranski produkt prve. (1. Janezovo 4:20, 21) Če imamo bližnjega radi kakor samega sebe, bomo z njim ravnali tako, kakor želimo, da bi on ravnal z nami. (Matej 7:12) S tem pokažemo, da imamo radi Boga, ki je nas, pa tudi njega, ustvaril po svoji podobi. (1. Mojzesova 1:26)

Vse, kar Jehova pričakuje od svojih častilcev, povzema ena sama beseda: ljubezen.

Kako pomembni pa sta zapovedi, naj ljubimo Boga in bližnjega? »Večje zapovedi od teh ni,« je rekel Jezus. (Vrstica 31) V vzporednem poročilu piše, da je Jezus rekel, da na teh dveh zapovedih slonijo vse druge zapovedi. (Matej 22:40)

Ugajati Bogu ni težko. Vse, kar od nas pričakuje, povzema ena sama beseda: ljubezen. Ta je vedno bila in tudi vedno bo bistvo pravega čaščenja. Vendar ljubezen ni samo stvar besed ali čustev, temveč tudi dejanj. (1. Janezovo 3:18) Zakaj si ne bi vzeli nekaj časa in spoznali kaj več o tem, kako bi lahko vzljubili Jehova, Boga, ki »je ljubezen«, in mu to tudi pokazali? (1. Janezovo 4:8)

Predlog za branje Svetega pisma v marcu

Marko 9Luka 6

^ odst. 4 V Svetem pismu se beseda »duša« nanaša na celega človeka. Zato lahko vključuje »srce«, »um« in »moč«.