Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

 TEMA Z NASLOVNICE: ALI BI SE MORALI BATI KONCA SVETA?

Konec sveta – vzbuja strah, zanimanje in ravnodušnost

Konec sveta – vzbuja strah, zanimanje in ravnodušnost

Katere občutke vam vzbuja 21. december 2012, datum na majevskem koledarju, ko naj bi po mnenju mnogih prišlo do svetovne spremembe? Morda čutite olajšanje, ste razočarani ali pa vam je za vse skupaj čisto vseeno, odvisno od tega, kaj ste pričakovali. Šlo je pač samo še za eno napačno napoved konca sveta.

Kaj pa lahko rečemo za »konec sveta«, ki je omenjen v Svetem pismu? (Matej 24:3, Slovenski standardni prevod) Nekatere je strah, da bo zemlja zgorela. Drugim scenariji o koncu sveta vzbujajo zanimanje. Mnogi pa so se enostavno naveličali ves čas poslušati, da je konec blizu. Toda ali je mogoče, da so vse te zamisli pravzaprav samo odzivi ljudi na nekaj izmišljenega, ne pa na nekaj resničnega?

Morda boste presenečeni, ko boste izvedeli, kaj Sveto pismo v resnici pravi o koncu sveta. Ta knjiga ne odkriva samo tega, zakaj naj bi se konca veselili, temveč tudi priznava, da nekateri utegnejo biti razočarani, ker se jim zdi, da konec noče in noče priti. Vabimo vas, da razmislite o svetopisemskih odgovorih na nekatera običajna vprašanja glede konca sveta.

 Ali bo zemlja zgorela?

SVETOPISEMSKI ODGOVOR: »Zemljo si [Bog] utrdil na njenih temeljih, na veke se ne bo zamajala, da, vso večnost.« (PSALM 104:5)

Zemlje ne bo uničil ne ogenj ne kaj drugega. Sveto pismo uči, da bodo na tem planetu ljudje vedno živeli. V Psalmu 37:29 piše: »Pravični bodo podedovali zemljo in večno prebivali na njej.« (Psalm 115:16; Izaija 45:18)

Potem ko je Bog ustvaril zemljo, je rekel, da je vse, kar je na njej ustvaril, »zelo dobro«, in takšnega mnenja je še danes. (1. Mojzesova 1:31) Niti na misel mu ne pride, da bi jo uničil, temveč obljublja, da bo pokončal »tiste, ki pokončujejo zemljo,« in da jo bo zaščitil pred dokončnim uničenjem. (Razodetje 11:18)

Toda morda se sprašujete, kaj potem pomenijo besede iz 2. Petrovega 3:7. Tam piše: »Sedanja nebo in zemlja [sta] shranjena za ogenj.« Mar ta stavek ne kaže na to, da bo zemlja zgorela? Pravzaprav Sveto pismo včasih uporablja izraze »nebesa«, »zemlja« in »ogenj« v figurativnem oziroma simboličnem pomenu. Ko denimo v 1. Mojzesovi 11:1 pravi »vsa zemlja pa je govorila en jezik«, z izrazom »zemlja« meri na človeško družbo.

Da so tudi nebesa, zemlja in ogenj, omenjeni v 2. Petrovem 3:7, mišljeni simbolično, pokaže sobesedilo te vrstice. V 5. in 6. vrstici najdemo vzporednico s potopom v Noetovem času. Takrat je bil uničen starodavni svet, ne pa naš planet. Torej se »zemlja«, za katero v Svetem pismu piše, da je bila uničena v potopu, nanaša na vse hudobne in nasilne ljudi takratnega časa. (1. Mojzesova 6:11) Uničena so bila tudi neke vrste »nebesa« – ljudje, ki so vladali tedanji družbi. Podobno tudi 2. Petrovo 3:7 napoveduje, da bo uničenje hudobne družbe in njenih pokvarjenih vlad trajno, podobno kakor da bi bile uničene z ognjem.

Kaj se bo zgodilo ob koncu sveta?

SVETOPISEMSKI ODGOVOR: »Svet mineva in njegove želje prav tako, kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane za večno.« (1. JANEZOVO 2:17)

»Svet«, ki naj bi minil, ni planet zemlja, temveč človeštvo, ki ne živi v skladu z Božjo voljo. Podobno kakor kirurg odstrani rakast tumor, da bi bolniku rešil življenje, bo tudi Bog  iztrebil hudobne, zato da bodo lahko dobri ljudje živeli na zemlji. (Psalm 37:9) V tem smislu je »konec sveta« nekaj dobrega.

Takšen pozitiven pogled na »konec sveta« lahko opazimo v svetopisemskih prevodih, ki ta izraz prevajajo s »sklenitev stvarnosti« oziroma »konec dobe«. (Matej 24:3, New International Version) Ali ni glede na to, da bodo konec preživeli tako ljudje kakor tudi zemlja, logično, da bo nato nastopila nova doba oziroma nova stvarnost? Sveto pismo pokaže, da bo do tega res prišlo, saj omenja »prihodnjo stvarnost«. (Luka 18:30)

Jezus je to obdobje, ki bo nastopilo v prihodnosti, imenoval »prenovljenje«. Takrat bo poskrbel, da bo človeštvo spet živelo v takšnih razmerah, kakršne je Bog ljudem prvotno namenil. (Matej 19:28) Takrat

Če izpolnjujemo »Božjo voljo«, torej delamo to, kar Bog pričakuje od nas, se nam konca sveta ni treba bati. Namesto tega se ga lahko veselimo.

Ali je konec sveta res blizu?

SVETOPISEMSKI ODGOVOR: »Ko boste videli, da se vse to dogaja, vedite, da je Božje kraljestvo blizu.« (LUKA 21:31)

Profesor Richard Kyle je v knjigi The Last Days Are Here Again napisal, da »nenadne spremembe in družbeni neredi ustvarjajo ugodno okolje za napovedovanje konca sveta«. To se dogaja še posebej takrat, ko je razlog za spremembo in nered težko pojasniti.

Vendar svetopisemski preroki o koncu sveta niso pisali zato, da bi pojasnili, zakaj se okoli njih dogajajo slabe stvari. Razmere, ki bodo nakazovale na neizbežen konec sveta, so opisali zato, ker jih je navdihnil Bog. Vabimo vas, da si preberete nekaj takšnih prerokb in sami presodite, ali se izpolnjujejo v našem času.

Jezus je rekel, da bomo takrat, ko bomo »vse to videli«, vedeli, da je konec sveta blizu. (Matej 24:33) Jehovove priče menimo, da so dokazi prepričljivi, zato se o svojem verovanju pogovarjamo z drugimi v 236 deželah po svetu.

Ali napačne napovedi glede konca pomenijo, da do njega ne bo nikoli prišlo?

SVETOPISEMSKI ODGOVOR: »Ko bodo govorili ‚Mir in varnost!‘, tedaj jih bo nepričakovano doletelo nenadno uničenje, tako kakor bolečine nosečnico, in zagotovo ne bodo ušli.« (1. TESALONIČANOM 5:3)

Sveto pismo primerja uničenje sveta s porodnimi popadki – bolečina je pri bodoči mamici neizbežna in pride nenadoma. Čas tik pred koncem pa bi lahko primerjali z nosečnostjo, saj bodoča mamica vidi vedno več dokazov, da se bo otrok rodil. Njen zdravnik ji je morda povedal, kdaj približno naj bi prišlo do poroda, vendar četudi ta zamuja, je mamica še naprej prepričana, da se bo njen otrok kmalu rodil. Podobno je s koncem; čeprav ni prišel takrat, ko so ga ljudje pričakovali, pa to ne spremeni dejstva, da živimo »v zadnjih dneh«. (2. Timoteju 3:1)

Morda se sprašujete: »Če je znamenje, da je konec blizu, tako očitno, zakaj ga potem tako veliko ljudi ne prepozna?« Mnogi, kot je napovedalo Sveto pismo, podcenjujejo dokaze, da je konec sveta blizu. Namesto da bi priznali, da so razmere v svetu vse slabše in da živimo v zadnjih dneh, se posmehujejo in pravijo: »Odkar so naši praočetje pozaspali v smrt, je vse še točno tako, kakor je bilo na začetku stvarjenja.«  (2. Petrovo 3:3, 4) Če povemo z drugimi besedami, znamenje zadnjih dni je očitno, toda mnogi se zanj ne zmenijo. (Matej 24:38, 39)

V tem članku smo pogledali le nekaj svetopisemskih dokazov, da je konec blizu. * Ali bi o tem želeli spoznati še kaj več? Če da, zakaj ne bi poiskali Jehovovih prič in z njimi začeli pregledovati Sveto pismo? To lahko počnete doma, kje drugje, kjer vam ustreza, ali celo po telefonu. Temu boste morali nameniti samo nekaj svojega časa, koristi, ki jih utegnete imeti, pa so neprecenljive.

^ odst. 39 Več o tej temi si lahko preberete v knjigi Kaj Biblija v resnici uči?, v 9. poglavju z naslovom »Ali živimo v ‚zadnjih dneh‘?«; izdali Jehovove priče.