KAKO bi se odzvali, če bi vam kdo rekel »Kmalu ne bo več naravnih nesreč«? Morda bi mu odgovorili: »Saj sanjate! Naravne nesreče so vedno bile in vedno bodo.« Ali pa bi si morda sami pri sebi mislili: »Mene pa res ne bo vlekel za nos.«

Čeprav trenutno ni videti, da bo naravnih nesreč kdaj konec, imamo tehten razlog za upanje, da se bo to zgodilo. Toda do te spremembe ne bo prišlo zaradi človeških prizadevanj. Ljudje ne moremo povsem razumeti, kako in zakaj se dogajajo nekatere stvari v naravi, kaj šele, da bi jih nadzorovali ali spremenili. Salomon, kralj staroveškega Izraela, ki je bil znan po modrosti in po tem, da je znal dobro opazovati, je napisal: »Človek ne more doumeti tega, kar se godi pod soncem. Naj se še tako trudi, da bi to ugotovil, mu ne uspe. Tudi če bi rekel, da je dovolj moder, da to spozna, tega ne more doumeti.« (Pridigar 8:17)

Človek torej ne more imeti nadzora nad naravnimi nesrečami. Kdo pa ga potem lahko ima? Sveto pismo pravi, da naš Stvarnik. On je ustvaril zemljine ekosisteme, kot je denimo kroženje vode. (Pridigar 1:7) Poleg tega je v nasprotju z ljudmi vir brezmejne moči. To dejstvo je omenil tudi prerok Jeremija z besedami: »Vrhovni gospod Jehova! Ti si s svojo veliko močjo in iztegnjeno roko naredil nebo in zemljo. Tebi ni nič pretežko.« (Jeremija 32:17) Ker je Bog ustvaril zemljo in vse njene naravne sile, je logično, da ve, kako z njo upravljati, da bi lahko ljudje na njej živeli mirno in varno. (Psalm 37:11; 115:16)

Kako pa bo Bog izpeljal potrebne spremembe? Gotovo se spomnite, da smo v drugem članku iz tega sklopa omenili, da mnoge strašne stvari, ki se danes dogajajo na zemlji, sestavljajo »znamenje«, ki označuje »sklenitev stvarnosti«. Jezus je rekel: »Ko boste videli, da se vse to dogaja, vedite, da je Božje kraljestvo blizu.« (Matej 24:3; Luka 21:31) Božje kraljestvo, nebeška vladavina, ki jo je vzpostavil Bog, bo na zemlji uvedlo velike spremembe, med drugim bo imelo celo nadzor nad naravnimi silami. Čeprav bi Bog Jehova lahko to nalogo opravil sam, se je odločil, da jo bo zaupal svojemu Sinu. Prerok Daniel je glede Božjega Sina takole rekel: »Njemu so bili izročeni oblast, čast in kraljestvo, in služijo naj  mu vsi, ljudstva, narodi in jeziki.« (Daniel 7:14)

Bog je svojemu Sinu, Jezusu Kristusu, dal moč, da bo lahko storil vse spremembe, ki so potrebne za to, da bi zemlja postala prijeten kraj za prebivanje. Jezus je pred dva tisoč leti, ko je bil na zemlji, v malem pokazal, da lahko nadzoruje naravne sile. Ko je bil nekoč s svojimi učenci v čolnu na Galilejskem jezeru, »je nastal hud vihar, in valovi so udarjali v čoln, tako da ga je voda že skoraj povsem zalila«. Učence je zajela panika. V strahu za svoje življenje so se obrnili na Jezusa. Kaj je Jezus storil? Enostavno je »zapretil vetru in rekel jezeru: ‚Tišina! Umolkni!‘ Veter se je polegel in nastala je velika tišina.« Učenci so drug drugega začudeno spraševali: »Kdo je vendar ta, da ga celo veter in jezero ubogata?« (Marko 4:37–41)

Kasneje se je Jezus vrnil v duhovno področje in tam dobil še večjo moč in oblast. Kot kralj Božjega kraljestva je dolžan in zmožen izvršiti vse spremembe, ki so potrebne za to, da bi lahko ljudje na zemlji živeli mirno in varno.

Kot smo videli, je za mnoge probleme in naravne nesreče kriv človek; povzročijo ali še poslabšajo jih sebični in pohlepni posamezniki s svojim izkoriščanjem. Kaj bo Kraljestvo storilo s tistimi, ki vztrajno tako ravnajo in se nočejo spremeniti? Sveto pismo govori o tem, da bo Gospod Jezus prišel »iz nebes s svojimi mogočnimi angeli v plamenečem ognju in se bo maščeval tem, ki ne poznajo Boga, in tem, ki niso poslušni dobri novici o našem Gospodu Jezusu«. Takrat bo pokončal »tiste, ki pokončujejo zemljo«. (2. Tesaloničanom 1:7, 8; Razodetje 11:18)

Potem bo Jezus Kristus, »Kralj kraljev«, prevzel popoln nadzor nad zemljinimi naravnimi silami. (Razodetje 19:16) Poskrbel bo za to, da podložniki Kraljestva ne bodo nikoli več žrtev naravnih nesreč. S svojo močjo bo uravnaval vremenske pojave, tako da bosta vreme in menjavanje letnih časov človeštvu v korist. Takrat se bo izpolnila obljuba, ki jo je Bog Jehova že pred davnimi časi dal svojim služabnikom: »Vam bom dajal dež ob pravem času, zemlja pa bo dajala svoj pridelek in drevje na polju svoj sad.« (3. Mojzesova 26:4) Ljudje bodo gradili hiše brez strahu, da bi jih v kakšni nesreči izgubili: »Zidali bodo hiše in prebivali v njih, zasajali bodo vinograde in jedli njihov sad.« (Izaija 65:21)

Kaj morate storiti vi?

Nedvomno tudi vas kakor mnoge druge ljudi privlači misel na življenje v svetu, v katerem ne bodo več pustošile naravne nesreče. Kaj pa morate storiti, da bi lahko živeli v takšnem svetu? Ker »tisti, ki ne poznajo Boga,« in »tisti, ki niso poslušni dobri novici,« ne bodo imeli pravice živeti v prihajajočem svetu, v katerem ne bo katastrof, je jasno, da moramo sedaj spoznati Boga in se postaviti na stran njegove vladavine na zemlji. Bog od nas pričakuje, da se učimo o njem in da smo poslušni dobri novici o Kraljestvu, ki ga je vzpostavil po svojem Sinu.

O vsem tem največ izvemo, če temeljito preučujemo Sveto pismo. V njem je zapisano, kaj moramo storiti, da bi lahko varno živeli pod vladavino Božjega kraljestva. Zakaj ne bi prosili Jehovovih prič, naj vam pomagajo spoznati Sveto pismo? Ravno zaradi tega obiskujejo ljudi na njihovem domu. Nekaj je gotovo: Če boste spoznavali Boga in boste poslušni dobri novici, potem se bodo na vas izpolnile besede iz Pregovorov 1:33: »Kdor pa me bo poslušal, bo prebival na varnem in ne bo živel v strahu pred nesrečo.«