Preskoči na vsebino

 Zbližajte se z Bogom

Ali ima Jehova čustva?

Ali ima Jehova čustva?

ČE JE odgovor pritrdilen, potem se nam postavi vprašanje: Ali s svojim vedenjem vplivamo na Božja čustva? Drugače povedano, ali lahko s svojim ravnanjem Boga razveseljujemo oziroma prizadenemo? Nekateri staroveški filozofi so trdili, da ne. Dokazovali so, da na Boga nihče ne more vplivati in da potemtakem nima čustev. Sveto pismo pa to stvar prikaže v čisto drugi luči, ko pravi, da Jehova premore nežna čustva in da se zelo zanima za to, kaj počnemo. Poglejmo si besede iz Psalma 78:40, 41.

V 78. psalmu je opisano Božje ravnanje s staroveškim Izraelom. Ko je Jehova Izraelce rešil iz suženjstva v Egiptu, je želel z njimi navezati poseben odnos. Obljubil jim je, da bodo postali njegova »posebna lastnina« in bodo lahko na izreden način izpolnili njegov namen, če bodo le upoštevali njegove zakone. Izraelci so se strinjali in bili pripravljeni z njim skleniti Postavino zavezo. Ali so potem živeli v skladu s tem dogovorom? (2. Mojzesova 19:3–8)

Najdragocenejše, kar lahko damo Jehovu, je to, da s svojim načinom življenja razveseljujemo njegovo srce.

Psalmist je napisal: »Kolikokrat so se mu uprli v pustinji!« (40. vrstica) Naslednja vrstica pa pravi: »Vedno znova so preizkušali Boga.« (41. vrstica) Ali ste opazili, da pisec pravi, da je bilo Izraelcem v navadi, da so se upirali Bogu? Nespoštljivi in uporni so postali že na samem začetku – že v puščavi, kmalu po rešitvi iz Egipta. Začeli so godrnjati nad Bogom; dvomili so o tem, ali je sposoben in pripravljen skrbeti zanje. (4. Mojzesova 14:1–4) Neki priročnik za prevajalce Svetega pisma pravi, da se besede »so se mu uprli« lahko prevedejo tudi z »zakrknili so svoje srce pred Bogom« oziroma »Bogu so rekli ‚ne‘«. Ko pa so se pokesali, jim je Jehova iz usmiljenja odpustil. Vendar so se potem vedno znova vrnili na stara pota in se mu upirali. (Psalm 78:10–19, 38)

Kako se je Jehova počutil vsakič, ko se mu je njegovo muhasto ljudstvo uprlo? V 40. vrstici piše, da so »ga prizadeli« oziroma »ga žalostili«, kot to piše v nekaterih drugih prevodih. V nekem biblijskem priročniku je pojasnjeno: »To pomeni, da so Hebrejci s svojim vedenjem povzročali bolečino – podobno kakor jo povzroča neposlušen in uporen otrok.« Tako kakor lahko neubogljiv otrok svojim staršem zada veliko srčno bolečino, so tudi uporni Izraelci »zadajali bolečine Svetemu Izraelovemu«. (41. vrstica)

Kaj se lahko naučimo iz tega psalma? Pomirjajoče je vedeti, da je Jehova močno navezan na svoje častilce in da nad njimi ne obupa zlahka. Obenem pa je dobro imeti v mislih, da ima Jehova čustva in da s svojim vedenjem lahko vplivamo nanj. Kako to dejstvo vpliva na vas? Ali vas spodbuja k temu, da bi radi delali to, kar je prav?

Pazimo, da ne bomo ravnali grešno, saj bi s tem Jehovovemu srcu prizadejali bolečino. Raje se odločimo, da bomo hodili po pravi poti in razveseljevali njegovo srce. Jehova točno to prosi vsakega svojega častilca: »Bodi moder, moj sin, in razveseljuj moje srce.« (Pregovori 27:11) Najdragocenejše, kar lahko damo Jehovu, je to, da s svojim načinom življenja razveseljujemo njegovo srce.

Predlog za branje Svetega pisma v juliju: