ALI ima vaše ime določen pomen? V nekaterih delih sveta je navada, da otroku dajo ime, ki nekaj sporoča. Ime, ki mu ga izberejo starši, morda odseva njihovo prepričanje in vrednote ali pa njihove upe in sanje glede otrokove prihodnosti.

Običaj dajanja imen, ki so pomensko bogata, ni nova stvar. V biblijskih časih so se za neko osebno ime ponavadi odločili zaradi pomena, ki ga je nosilo. Imena so lahko nakazovala na vlogo, ki naj bi jo posameznik imel v življenju. Na primer, ko je Jehova Davidu pojasnjeval prihodnjo vlogo njegovega sina Salomona, mu je rekel: »Ime mu bo [. . .] Salomon [izhaja iz besede, ki pomeni ‚mir‘], in v njegovih dneh bom Izraelu naklonil mir in spokojnost.« (1. kroniška 22:9)

Jehova je tu in tam za posameznika, ki naj bi imel novo poslanstvo, izbral novo ime. Abrahamova neplodna žena je prejela ime Sara, kar pomeni »kneginja«. Zakaj? Jehova je pojasnil: »Blagoslovil jo bom in ti od nje dal sina. Blagoslovil jo bom in iz nje bodo nastali narodi, kralji ljudstev bodo izšli iz nje.« (1. Mojzesova 17:16) Torej, če razumemo, zakaj je dobila novo ime, potem tudi razumemo njeno novo vlogo.

Kaj pa lahko rečemo o najpomembnejšem od vseh imen, o imenu Jehova? Kaj pomeni? Ko je Mojzes vprašal Boga po njegovem imenu, je ta odvrnil: »Postal bom, kar koli bom želel postati.« (2. Mojzesova 3:14) Ime Jehova odkriva, da je on Bog s številnimi vlogami. Naj to preprosto ponazorimo: mati mora morda vsak dan prevzeti različne vloge, ko skrbi za svoje otroke – vlogo negovalke, kuharice, učiteljice – odvisno pač od trenutnih potreb. Podobno je tudi z Jehovom, seveda na veliko višji ravni. Da bi izpolnil svoj ljubeči namen s človeštvom, lahko postane, kar koli ga je volja in prevzame katero koli potrebno vlogo. Torej k temu, da poznamo Jehova po imenu, spada to, da razumemo in cenimo njegove mnoge vloge.

Na žalost je tistim, ki Boga ne poznajo po imenu, lepota njegove osebnosti skrita. Vendar vam preučevanje Svetega pisma lahko pomaga razumeti vloge, ki jih ima Jehova, na primer vlogo modrega svetovalca, močnega rešitelja in velikodušnega oskrbovalca, če omenimo le nekatere. To, da ime Jehova nosi v sebi toliko pomenov, nas zares navdaja s strahospoštovanjem.

Kljub temu spoznati Boga po imenu ni vedno lahko. Naslednji članek bo pokazal, zakaj.