ALI uživaš, ko skupaj bereva o Jezusu? – * Nekateri so presenečeni, ko spoznajo, da Jezus ni napisal nobenega odlomka v Bibliji. Osem biblijskih piscev pa nam o njem veliko pove. Vsi ti so živeli takrat kot Jezus in so zapisali, kar je učil. Ali znaš našteti imena vseh osmih? – To so Matej, Marko, Luka in Janez. Drugi štirje so še Peter, Jakob, Juda in Pavel. Kaj veš o teh piscih? –

Najprej poglejva kaj več o treh piscih, ki so spadali k Jezusovim 12 apostolom. Ali poznaš imena teh treh? – Peter, Janez in Matej. Peter je sokristjanom napisal dve pismi. Pripovedoval jim je o tem, kar je vedel, da je Jezus storil in rekel. Odpriva Biblijo pri 2. Petrovem 1:16–18 in preberiva, kako je Peter opisal dogodek, ko je slišal Boga Jehova govoriti Jezusu iz nebes. (Matej 17:5)

Apostol Janez je napisal pet biblijskih knjig. Bil je zraven Jezusa, ko so učenci še zadnjič jedli skupaj s svojim Gospodom. Z Jezusom je bil tudi ob njegovi smrti. (Janez 13:23–26; 19:26) Janez je napisal eno od štirih biblijskih pripovedi o Jezusovem življenju, ki se imenujejo evangeliji. Poleg tega je napisal tri pisma, ki so del Biblije in nosijo njegovo ime, ter Razodetje, ki mu ga je dal Jezus. (Razodetje 1:1) Tretji biblijski pisec, ki je postal Jezusov apostol, je bil Matej. Bil je pobiralec davkov.

Dva biblijska pisca sta Jezusa še posebej dobro poznala. To sta bila njegova mlajša polbrata, sinova Jožefa in Marije. (Matej 13:55) Sprva nista bila Jezusova učenca. Menila sta celo, da se mu je malo zmešalo, ker je tako goreče oznanjeval. (Marko 3:21) Kdo sta bila ta brata? – Eden je Jakob. Napisal je biblijsko knjigo Jakobovo pismo. Drugi pa je Juda. Je pisec biblijske knjige Judovo pismo. (Juda 1)

Naslednja dva, ki sta pisala o Jezusovem življenju, sta Marko in Luka. Markova mati Marija je v Jeruzalemu imela veliko hišo, v kateri so se zbirali prvi kristjani; med njimi je bil tudi apostol Peter. (Apostolska dela 12:11, 12) Verjetno je bil Marko tisti, ki je nekoč prej sledil Jezusu in njegovim apostolom, ko so šli v vrt Getsemani. To je bilo tisto noč, ko je Jezus skupaj s svojimi apostoli zadnjič praznoval pasho. Ob Jezusovi aretaciji so vojaki Marka zgrabili, toda iztrgal se jim je iz rok in pri tem ostal brez svojega oblačila. (Marko 14:51, 52)

Luka je bil izobražen zdravnik in očitno je postal učenec po Jezusovi smrti. Skrbno je preučil življenje Jezusa ter napisal jasno in točno pripoved o njem. Luka je bil tudi popotni tovariš apostola Pavla in je kasneje napisal še biblijsko  knjigo Apostolska dela. (Luka 1:1–3; Apostolska dela 1:1)

Pavel je osmi biblijski pisec, ki je pisal o Jezusu. Šolal se je pri znanem pravniku Gamalielu. Pavel se je tedaj imenoval Savel. Sovražil je Jezusove učence in sodeloval pri njihovih usmrtitvah, saj so ga vzgajali in poučevali farizeji. (Apostolska dela 7:58–8:3; 22:1–5; 26:4, 5) Ali veš, kako je Pavel spoznal resnico o Jezusu? –

No, Pavel je bil na poti v Damask, da bi tam aretiral Jezusove učence, ko ga je nenadoma oslepila močna svetloba z neba. Zaslišal je glas, ki ga je vprašal: »Savel, Savel, zakaj me preganjaš?« Govoril je sam Jezus! Pavlu je dejal, naj odide v Damask. Nato je Jezus naročil svojemu učencu Ananiju, naj govori s Pavlom, in tako je ta postal Jezusov učenec. (Apostolska dela 9:1–18) Pavel je napisal 14 biblijskih knjig, od pisma Rimljanom do pisma Hebrejcem.

Ali si že pričel brati biblijske knjige o Jezusu oziroma ti jih bere kdo drug? – Ena najboljših reči, ki jih lahko storiš v življenju, je to, da sedaj, ko si še mlad, začneš spoznavati, kaj Biblija pravi o Jezusu.

^ odst. 3 Če berete skupaj z otrokom, je ta pomišljaj namenjen temu, da vas spomni, da se pri branju ustavite in otroka spodbudite, naj pove svoje mnenje.