V nekem srednješolskem učbeniku, ki je bil izdan leta 2007 in govori o religijah na Danskem, so Jehovove priče opisani kot krščanska manjšina, ki se dosledno ravna po Bibliji. Pravzaprav so na Danskem Jehovove priče tretja največja krščanska verska skupnost.

Vendar je neki škof danske državne cerkve ostro nastopil proti odločitvi avtorice, da v učbeniku omenja tudi Priče. Zakaj? »Nisem še srečal teologa, ki bi [Jehovove priče] imel za kristjane,« je dejal škof. »Oni zanikajo Trojico, ki je samo bistvo krščanske vere.«

Avtorica te knjige in sociologinja religij, Annika Hvithamar, je poudarila, da ljudje na vprašanje, zakaj se imajo za kristjane, skoraj nikoli ne odgovorijo, da zato, ker verjamejo, da je Bog Trojica. Poleg tega v tem učbeniku v delu z naslovom »Ali ste kristjan?« piše: »Nauk o Trojici je eden težjih problemov v krščanski teologiji.« Dodaja še: »Kristjanom, ki nimajo teološke izobrazbe, je vselej težko pojasniti, zakaj gre pri krščanskem Bogu za enega boga, ne pa za tri bogove.«

»Nauk o Trojici je eden težjih problemov v krščanski teologiji.«

To, kar Sveto pismo uči o Bogu in Jezusu, je jasno, preprosto in lahko razumljivo. V Božji Besedi ne najdemo besede »Trojica« niti zamisli o njej. Biblija jasno pravi, da je Jezus Kristus Božji prvorojeni Sin. (Kološanom 1:15) Poleg tega v njej piše, da je Jezus »posrednik med Bogom in ljudmi«. (1. Timoteju 2:5) Glede Očeta pa Sveto pismo pravi: »Edino ti, ki ti je ime Jehova, [si] Najvišji nad vso zemljo!« (Psalm 83:18)

Jehovove priče verjamejo, da je vera v Jezusa nujna. (Janez 3:16) Zato resno jemljejo njegovo zapoved: »Pisano je: ‚Jehova, svojega Boga, časti in samo njemu opravljaj sveto službo.‘« (Matej 4:10) Za človeka, ki si prizadeva ubogati Jezusove zapovedi, se lahko upravičeno reče, da je kristjan.