KAKO pogosto se pogledate v ogledalo? Večina med nami to stori vsak dan, morda tudi večkrat na dan. Zakaj? Ker nam ni vseeno za naš videz.

Branje Biblije lahko primerjamo z ogledovanjem v ogledalu. (Jakob 1:23–25) Sporočilo, ki je zapisano v Božji Besedi, nam pomaga, da se lahko vidimo takšne, kakršni v resnici smo. To sporočilo »prodre prav do ločitve duše in duha«. (Hebrejcem 4:12) Drugače povedano, loči to, kakšni se kažemo na zunaj, od tega, kakšni smo dejansko v svoji notranjosti. Podobno kot ogledalo nam pokaže, v čem se moramo še popraviti.

Biblija nam ne odkriva le tega, v čem se moramo popraviti, temveč nam obenem pomaga, da to tudi storimo. Apostol Pavel je napisal: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, opominjanje, popravljanje, za vzgajanje v pravičnosti.« (2. Timoteju 3:16, 17) Bodite pozorni, da k trem od štirih koristi, ki so tu poudarjene, namreč k opominjanju, popravljanju in vzgajanju, spada to, da delamo spremembe v svojem stališču in ravnanju. Če se moramo za to, da bi bil naš videz sprejemljiv, redno pogledati v ogledalo, koliko bolj je potem pomembno, da redno beremo Božjo Besedo, Biblijo!

Bog Jehova je Jozuetu, potem ko ga je postavil za voditelja izraelskega naroda, dejal: »Ta knjiga postave naj ne gre od tvojih ust, temuč jo premišljaj dan in noč, da bi si prizadeval delati po vsem, kar je pisano v njej; zakaj tedaj storiš uspešno svojo pot, tedaj ti pojde po sreči.« (Jozue 1:8) Res, da bi bil Jozue lahko uspešen, je moral Božjo Besedo brati »dan in noč«, torej redno.

V prvem psalmu, ki prav tako poudari koristi rednega branja Biblije, piše: »Blagor možu, ki ne hodi po svetu brezbožnih in ne stopa na pot grešnikov ter ne sedeva v družbi zasmehovalcev. Temuč veselje njegovo je v postavi GOSPODOVI in postavo njegovo premišljuje noč in dan. Je namreč kakor drevo, zasajeno ob potokih vodá, ki rodi svoj sad ob svojem času in ki mu listje ne uvene, in karkoli počenja, se mu posreči.« (Psalm 1:1–3) Prav gotovo tudi mi želimo biti podobni takšnemu človeku.

Mnogim ljudem je v navadi, da Biblijo berejo dnevno. Neki kristjan je na vprašanje, zakaj vsak dan bere Biblijo, odgovoril:  »Zakaj ne bi glede na to, da večkrat na dan molim k Bogu in pričakujem, da me bo poslušal, tudi jaz prisluhnil Bogu, s tem da vsak dan berem njegovo Besedo? Če želimo biti s kom dobri prijatelji, zakaj bi govorili samo mi?« Kako zelo prav ima! Ko beremo Biblijo, je to enako, kot bi poslušali, kaj Bog govori, saj tako spoznavamo njegovo gledišče.

Spoprijeti se z izzivom

Morda ste se že kdaj lotili branja Biblije po kakem razporedu. Ali ste jo že prebrali od prve do zadnje strani? To je odličen način, da se še bolj seznanite z njeno vsebino. Nekateri so že velikokrat poskusili prebrati célo Biblijo, vendar v tem niso vztrajali do konca. Ali je tako tudi z vami? Kaj lahko storite, da bi vam uspelo prebrati célo Biblijo? Zakaj ne bi upoštevali naslednjih dveh predlogov?

Ali si lahko vsak dan določite čas za branje Biblije?

Naj bo branje Biblije vsak dan del vašega urnika. Za vsak dan si določite čas, ko vam bo najverjetneje uspelo brati Biblijo. Poleg tega imejte nadomestni načrt. Če vam namreč iz takšnega ali drugačnega razloga ne bo uspelo brati Biblije ob času, ki ste si ga določili, imejte izbran še drug čas, tako da nikoli ne bo minil dan, ne da bi brali Božjo Besedo. Tako boste posnemali zgled staroveških Berojcev. O njih piše: »Besedo [so] sprejeli s kar največjo vnemo in vsak dan skrbno preiskovali Pisma, da bi videli, ali je res tako.« (Apostolska dela 17:11)

Pri branju si postavite cilj. Če denimo vsak dan preberete od tri do pet poglavij, boste že v enem letu lahko prebrali célo Biblijo. Pri tem si lahko pomagate z razpredelnico na naslednjih straneh. Zakaj se ne bi odločili, da boste Biblijo poskusili brati po tem razporedu? V razdelek »datum« vpišite, kdaj nameravate prebrati posamezno skupino poglavij. Ko jih boste prebrali, v ustreznem okencu naredite kljukico. Tako boste lažje spremljali svoj napredek pri branju.

Vaš cilj naj ne bo samo enkrat prebrati Biblijo. Po razporedu, ki je na naslednjih straneh, jo lahko preberete vsako leto, morda vsakič po drugačnem vrstnem redu. Če pa bi jo radi brali počasneje, si lahko za branje posamezne skupine poglavij vzamete dva ali tri dni.

Vsakič ko boste brali Biblijo, boste spoznali kaj novega, česar prej še niste opazili in kar lahko upoštevate v življenju. Zakaj? »Scena tega sveta se namreč spreminja«, pa tudi naše življenje in okoliščine se stalno spreminjajo. (1. Korinčanom 7:31) Bodite torej trdno odločeni, da se boste vsak dan ogledovali v ogledalu Božje Besede, Biblije. Tako boste Bogu nedvomno pustili, da bo vsak dan govoril z vami. (Psalm 16:8)