ŽIVIMO v svetu presenetljive verske raznolikosti. Neka nedavna raziskava je odkrila, da po svetu obstaja 19 glavnih religij in kakih 10.000 manjših verskih skupnosti. Zaradi tako velikega števila različnih ver ljudje še nikoli prej niso imeli tolikšne izbire. Torej, ali je pomembno, katero religijo izberete?

Nekateri pravijo, da so različne religije kakor različne poti, ki vodijo na goro. Vseeno jim je, katero pot izberejo, saj vse vodijo na isti kraj. Razmišljajo takole: če obstaja le en Vsemogočni Bog, potem morajo vse religije navsezadnje voditi k njemu.

Ali vse poti vodijo k Bogu?

Kaj je o tem dejal Jezus Kristus, eden najbolj spoštovanih verskih učiteljev v zgodovini? »Vstopíte skozi ozka vrata,« je rekel svojim učencem. Zakaj? »Kajti široka so vrata in prostorna je pot, ki vodi v pogubo in veliko jih hodi po njej. Kako ozka so vrata in tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.« (Matej 7:13, 14, Ekumenska izdaja)

Ali je Jezus res rekel, da nekatere religije vodijo »v pogubo«? Ali pa je učil, da po prostorni poti hodijo samo tisti, ki ne verjamejo v Boga, medtem ko verni ljudje, ne glede na to, kateri veri pripadajo, hodijo po tesni poti, ki vodi v življenje?

Jezus je takoj zatem, ko je izjavil, da obstajata samo dve poti, dejal: »Varujte se lažnih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi.« (Matej 7:15SSP) Kasneje je rekel: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, ki mi pravi: ‚Gospod, Gospod,‘ ampak kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.« (Matej 7:21EI) Če nekdo velja za preroka oziroma  če nekdo trdi, da je Jezus njegov »Gospod«, je za takšnega posameznika razumno reči, da je verna oseba, ne pa nevernik. Očitno je Jezus opozoril, da niso vse religije dobre in da ne gre zaupati vsem verskim učiteljem.

Ali je mogoče prepoznati tesno pot?

Biblija je kakor zanesljiv zemljevid, ki lahko človeku pomaga najti pravo religijo.

Kako lahko glede na to, da k Bogu ne vodijo vse poti, med več tisoč možnostmi najdete tesno pot, ki vodi v življenje? Razmislite o naslednji ponazoritvi: Zamislite si, da ste se izgubili v kakem velikem mestu. Odločite se, da boste prosili za pomoč. Nekdo vas prepričano napoti proti vzhodu. Drugi vam priporoča, da bi šli v zahodno smer. Spet tretji vam predlaga, da si izberete tisto smer, ki se zdi najboljša vam. Nazadnje pa nekdo vzame v roke zanesljiv zemljevid in vam pokaže pravo pot. Nato vam zemljevid podari, da si boste lahko na poti z njim pomagali. Ali ne bi bili sedaj bolj prepričani, da boste prišli tja, kamor ste namenjeni?

Podobno tudi pri izbiri prave verske poti potrebujemo zanesljiv duhovni zemljevid. Ali takšen zemljevid obstaja? Seveda. Ta zemljevid je Biblija. V njej piše: »Vse Sveto pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti.« (2. Timoteju 3:16EI)

V slovenščini je na voljo nekaj prevodov Biblije, ki jih lahko uporabite kot duhovni zemljevid. Izdajatelji te revije, Jehovove priče, so izdali zanesljiv biblijski prevod, in sicer Sveto pismo – prevod novi svet. Vendar če niste eden od Jehovovih prič, boste morda raje uporabili kak drug prevod, da bi ugotovili, po čem prepoznati dobro religijo in po čem slabo. Zato so v tem sklopu člankov citirani različni biblijski prevodi, ki jih na splošno spoštujejo pripadniki drugih ver.

Ko boste brali članke v nadaljevanju, primerjajte to, kar že veste, s tem, kar piše v Bibliji. V mislih imejte, kaj je Jezus rekel o tem, kako ločiti med dobro in slabo religijo. Dejal je: »Vsako dobro drevo [rodi] dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Dobro drevo ne more roditi slabega sadu, in slabo drevo ne more roditi dobrega sadu.« (Matej 7:17, 18, Antonín Chráska) Razmislite le o treh izmed dobrih sadov, po katerih se glede na Biblijo prepozna »dobro drevo«.