MORDA ste že šli mimo kraljestvene dvorane Jehovovih prič v vašem kraju in ste se spraševali, kaj se dogaja v njej. Ali ste vedeli, da so njihovi tedenski shodi odprti za javnost? Obiskovalci so prisrčno dobrodošli.

Kljub temu se vam morda zastavljajo nekatera vprašanja. Zakaj se Jehovove priče zbirajo skupaj? Kaj se dogaja na teh shodih? In kaj o teh shodih pravijo obiskovalci, ki niso Jehovove priče?

»Zberi ljudstvo«

Že od starodavnih dni se ljudje zbirajo skupaj, da bi se učili o Bogu in ga častili. Pred skoraj 3500 leti je bilo Izraelcem rečeno: »Zberi ljudstvo, može in žene in otročiče in tujce, ki so v tvojih mestih, da bi čuli in da bi se učili bati se GOSPODA, Boga vašega, in paziti, da izpolnjujejo vse besede tega zakona.« (5. Mojzesova 31:12) Torej so se v Izraelu mlajši in starejši učili, kako častiti in ubogati Boga Jehova.

Stoletja pozneje, ko je bila ustanovljena krščanska občina, so bili shodi še vedno pomembna značilnost pravega čaščenja. Apostol Pavel je napisal: »Premišljujmo drug o drugem, da bi se spodbujali k ljubezni in dobrim delom. In ne izpuščajmo naših shodov, kakor je to nekaterim v navadi, temveč se med seboj bodrimo.« (Hebrejcem 10:24, 25) Tako kot se družinske vezi krepijo, ko družinski člani skupaj preživljajo čas, tako se med temi, ki hočejo služiti Bogu, krepijo vezi ljubezni, ko se kot kristjani zberejo skupaj k čaščenju.

V skladu s svetopisemskim vzorcem se Jehovove priče zbirajo v svojih kraljestvenih dvoranah dvakrat na teden. Shodi pomagajo navzočim ceniti, razumeti in udejanjati biblijska načela. Če je mogoče, je program takšen kot drugod po svetu, in vsak shod ima svoj namen. Pred vsakim shodom in po njem se tisti, ki so se zbrali, »medsebojno spodbuja[jo]« s krepilnimi pogovori. (Rimljanom 1:12) Kaj pa se dogaja na posameznih shodih?

Biblijsko predavanje

Za večino ljudi je prvi shod, ki ga obiščejo, biblijsko predavanje, to je namenjeno javnosti in je običajno ob koncu tedna. Jezus Kristus je pogosto imel javne govore – med njimi je tudi znameniti govor na gori. (Matej 5:1; 7:28, 29) Apostol Pavel je govoril Atenčanom. (Apostolska dela 17:22–34) Po tem vzorcu so na shodih Jehovovih prič govori, posebej pripravljeni za širši krog ljudi, med drugim tudi za tiste, ki so na shod morda prišli prvič.

Shod se prične s pesmijo iz pesmarice Pojmo hvalnice Jehovu. * Vsi, ki želijo, lahko vstanejo in se pridružijo petju pesmi. Po kratki molitvi ima usposobljen govornik 30-minutni govor. (Glej okvir » Predavanja z uporabnimi smernicami za javnost«.) Njegov govor temelji na Bibliji. Govornik pogosto povabi poslušalce, da v svojih biblijah poiščejo obravnavane svetopisemske vrstice in da mu sledijo pri branju. Zato boste morda želeli s seboj prinesti svoj izvod Biblije, lahko pa prosite koga od Jehovovih prič, da vam da en izvod že pred shodom.

 Preučevanje Stražnega stolpa

V večini občin Jehovovih prič je za javnim predavanjem preučevanje Stražnega stolpa, to je enourna razprava o neki biblijski temi, ki poteka v obliki vprašanj in odgovorov. Ta shod spodbuja navzoče, da sledijo zgledu Berojcev v Pavlovih dneh, ki so »besedo sprejeli s kar največjo vnemo in vsak dan skrbno preiskovali Pisma«. (Apostolska dela 17:11)

Preučevanje Stražnega stolpa se prične s pesmijo. Informacije, o katerih se razpravlja, in vprašanja, ki jih postavlja voditelj preučevanja, so v preučevalni izdaji te revije. Izvod preučevalne izdaje lahko dobite pri kom od Jehovovih prič. Teme, o katerih se je nedavno razpravljalo, so med drugim: »Starši, svoje otroke vzgajajte z ljubeznijo«, »Nikomur ne vračajte hudega s hudim« in »Zakaj bo trpljenja kmalu konec«. Čeprav je ta shod zasnovan kot razprava z vprašanji in odgovori, je komentiranje prostovoljno. Običajno komentirajo tisti, ki so si prej prebrali članek in svetopisemske stavke, ki podpirajo temo, ter o tem premišljevali. Shod se sklene s pesmijo in molitvijo. (Matej 26:30; Efežanom 5:19)

Občinsko preučevanje Biblije

En večer v tednu se Jehovove priče znova zberejo v kraljestveni dvorani in so navzoči pri tridelnem programu, ki traja eno uro in 45 minut. Prvi del je občinsko preučevanje Biblije in traja 25 minut. Tistim, ki pridejo, to pomaga, da bolje spoznajo Biblijo, da popravijo svoje razmišljanje in poglede ter da postanejo boljši Kristusovi učenci. (2. Timoteju 3:16, 17) Podobno kot preučevanje  Stražnega stolpa je tudi ta shod razprava o neki biblijski temi, ki poteka v obliki vprašanj in odgovorov. Komentiranje je prostovoljno. Pri preučevanju Biblije si običajno pomagajo ali s knjigo ali z brošuro, ki so jo izdali Jehovove priče.

Zakaj na shodih pregledujejo literaturo, napisano na podlagi Biblije? V biblijskih časih ni bilo dovolj zgolj brati Božjo Besedo. »Razložili [so] pomen, da se je prečitano razumelo.« (Nehemija 8:8) V preteklih letih so publikacije, ki so razpravljale o Izaijevi in Danielovi knjigi ter o Razodetju, pomagale tistim, ki so se udeležili shodov, razumeti te biblijske knjige.

Teokratična strežbena šola

Za občinskim preučevanjem Biblije je Teokratična strežbena šola. Ta 30-minutni shod je zasnovan z namenom, da bi pomagal kristjanom naučiti se »veščega poučevanja«. (2. Timoteju 4:2) Ali vas je denimo vaš otrok ali kdo od prijateljev že kdaj vprašal kaj o Bogu ali o Bibliji, pa niste vedeli, kako bi mu dobro odgovorili? V Teokratični strežbeni šoli se lahko naučite, kako z Biblijo spodbudno odgovoriti na težka vprašanja. Tako lahko podobno kot prerok Izaija rečemo: »Gospod Jehova mi je dal izurjen jezik, da znam o pravem času izreči besedo trudnemu.« (Izaija 50:4)

Teokratična strežbena šola se prične z govorom, ki temelji na odlomku iz Biblije, za katerega so bili navzoči spodbujeni, da ga preberejo v predhodnem tednu. Po govoru so navzoči povabljeni, da na kratko komentirajo vrstice iz dodeljenega branja, ki se jim zdijo koristne. Po tej razpravi predstavijo svoje naloge učenci, ki so vpisani v šolo.

Učenci dobijo nalogo, da preberejo odlomek iz Biblije pred občinstvom ali prikažejo, kako o neki svetopisemski temi poučiti drugo osebo. Po vsakem govoru izkušen svetovalec pohvali učenca oziroma učenko za to, kar je dobro naredil oziroma naredila, pri  tem pa si pomaga s knjigo Naj ti izobraževanje v Teokratični strežbeni šoli koristi. Pozneje lahko zasebno učencu ali učenki predlaga, kako se lahko še izboljša.

Ta živahni del programa je zasnovan z namenom, da bi pomagal učencem kot tudi vsem navzočim, ki to želijo, izboljšati se v branju, govorništvu in poučevanju. Po Teokratični strežbeni šoli sledi pesem, ki temelji na biblijskem odlomku in je uvod v službeni shod.

Službeni shod

Zadnji del tega programa je službeni shod. Navzoči se iz govorov, prikazov, intervjujev in komentarjev drugih učijo, kako biblijske resnice poučevati učinkovito. Preden je Jezus poslal svoje učence na oznanjevanje, jih je zbral in jim dal podrobna navodila, kako oznanjevati. (Luka 10:1–16) Ker so bili sedaj povsem pripravljeni za evangeliziranje, so imeli tudi veliko zanimivih doživetij. Pozneje so mu poročali, kaj so doživeli. (Luka 10:17) Učenci so si med seboj pogosto pripovedovali doživetja. (Apostolska dela 4:23; 15:4)

Program za 35-minutni službeni shod je določen v mesečnem glasilu z naslovom Naša kraljestvena strežba. Teme, ki so jih nedavno pregledovali, so: »Družine, skupaj častite Jehova«, »Zakaj se znova in znova vračamo« in »Ko oznanjujemo, posnemajmo Kristusa«. Program se sklene s pesmijo in molitvijo, ki jo izreče član občine, izbran za to nalogo.

Kaj so povedali obiskovalci

Občine si prizadevajo, da bi se vsi počutili dobrodošle. Andrew je na primer slišal veliko slabega o Jehovovih pričah. Toda ko je prvič prišel na shod, je bil presenečen nad dobrodošlico, ki je je bil deležen. »To je bil prijeten kraj,« pripoveduje Andrew. »Bil sem presenečen, kako prijazni so bili ljudje in kako so se zanimali zame.« Ashel, najstnica iz Kanade, se strinja. »Shod je bil zelo zanimiv! Ni bilo težko spremljati programa!«

José, ki živi v Braziliji, je bil v svoji soseski znan po nasilnem vedenju. Kljub temu so ga povabili na shod v tamkajšnjo kraljestveno dvorano. »V kraljestveni dvorani so me prisrčno sprejeli, čeprav so vedeli, kako sem se v preteklosti vedel,« pravi. Acuši, ki živi na Japonskem, se spominja: »Priznati moram, da sem se, ko sem prvič obiskal shod Jehovovih prič, počutil, kakor da ne spadam mednje. Kljub temu sem spoznal, da so to normalni ljudje. Resnično so se trudili, da bi se med njimi počutil sproščeno.«

Dobrodošli ste

Iz prej omenjenih komentarjev se vidi, da je lahko obiskovanje shodov v kraljestveni dvorani zelo nagrajujoče doživetje. Učili se boste o Bogu in Bog Jehova vas bo po smernicah, ki jih boste prejeli tam in ki temeljijo na Bibliji, učil, kar vam »je v korist«. (Izaija 48:17)

Shodi Jehovovih prič so brezplačni in na njih ni nabirk. Ali bi želeli obiskati shod v kraljestveni dvorani v vam najbližjem kraju? Potem ste prisrčno vabljeni.

^ odst. 10 Vse publikacije, omenjene v tem članku, so izdali Jehovove priče.