Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali ljubiš »svojega bližnjega kakor samega sebe«?

Ali ljubiš »svojega bližnjega kakor samega sebe«?

Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. (MAT. 22:39)

PESMI: 73, 36

1., 2. Kaj nam Sveto pismo pove o tem, kako pomembna je ljubezen?

LJUBEZEN je prevladujoča lastnost Boga Jehova. (1. Jan. 4:16) Jezus je kot prvo Jehovovo stvarjenje imel v nebesih priložnost veke in veke spoznavati to Božjo lastnost. (Kol. 1:15) Ves čas, tudi ko je živel na zemlji, je kazal, da docela razume, kako ljubeč Bog je Jehova, in ga je v ljubezni posnemal. Zato smo lahko prepričani, da bo Jehova in Jezusa pri vladanju vedno vodila ljubezen.

2 Jezus je človeku, ki ga je vprašal, katera je največja zapoved v Postavi, takole odgovoril: »‚Ljubi Jehova, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim umom.‘ To je največja in prva zapoved. Druga, ki je tej podobna, pa je: ‚Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‘« (Mat. 22:37–39)

3. Kdo je naš »bližnji«?

3 Ali si opazil, da je Jezus ljubezen do bližnjega uvrstil takoj za ljubeznijo do Jehova? Iz tega vidimo, kako zelo pomembno je, da to lastnost kažemo v vseh odnosih z  drugimi. Kdo pa je naš »bližnji«? Če smo poročeni, smo si najbolj blizu s svojim zakoncem. Blizu smo si tudi s tistimi, ki so del krščanske občine, torej s tistimi, ki skupaj z nami častijo pravega Boga. Med naše bližnje sodijo še posamezniki, ki jih srečamo na oznanjevanju. Kako naj bi tisti, ki častijo Jehova in živijo po naukih njegovega Sina, kazali ljubezen do bližnjega?

LJUBI SVOJEGA ZAKONCA

4. Zakaj je naš zakon lahko uspešen, kljub temu da smo nepopolni?

4 Jehova je ustvaril Adama in Evo, ju privedel skupaj in tako sklenil prvo zakonsko zvezo. Želel je, da bi imela srečen zakon in da bi zemljo napolnila s svojimi potomci. (1. Mojz. 1:27, 28) Ko pa sta se uprla Jehovovi vrhovni oblasti, je bilo konec tudi idile v njunem zakonu. Poleg tega sta na vse človeštvo prenesla greh in smrt. (Rim. 5:12) Kljub temu imamo lahko danes uspešen zakon, saj nam pri tem pomaga Sveto pismo. V njem možje in žene najdejo najboljše nasvete, ki izvirajo od Jehova, ustanovitelja zakonske zveze. (Beri 2. Timoteju 3:16, 17.)

5. Kako pomembna je v zakonu ljubezen?

5 Iz Božje Besede je razvidno, da je ljubezen – občutek nežne navezanosti oziroma močne naklonjenosti – bistvena za srečne odnose z drugimi. To prav gotovo velja za zakonsko zvezo. Apostol Pavel je eni od občin namenil naslednje besede: »Ljubezen je potrpežljiva in prijazna. Ljubezen ni ljubosumna, se ne baha, se ne napihuje, se ne vede nespodobno, ne išče svojih koristi, se ne da razdražiti. Ne zapisuje si hudega. Ne veseli se nepravičnosti, temveč se veseli resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse zdrži. Ljubezen nikoli ne mine.« (1. Kor. 13:4–8) Če boš premišljeval o teh navdihnjenih besedah in po njih živel, bo v tvojem zakonu gotovo še več veselja.

V Božji Besedi najdemo napotke za uspešen zakon. (Glej odstavka 6, 7.)

6., 7. a) Kaj v Bibliji piše glede glavarstva? b) Kako mora krščanski mož ravnati s svojo ženo?

6 Ljubezen je še posebej pomembna, ko gre za načelo glavarstva, ki velja za celotno Božjo ureditev. Pavel je pojasnil:  »Hočem pa, da veste, da je vsakemu moškemu glava Kristus, ženski je glava moški in Kristusu je glava Bog.« (1. Kor. 11:3) Vendar pa mož ne bi smel biti tiranski poglavar. Jehova je na primer prijazen in nesebičen poglavar, zato se mu Jezus z veseljem podreja. Božje ljubeče glavarstvo ceni, kar se vidi iz njegovih besed: »Ljubim Očeta.« (Jan. 14:31) Malo verjetno je, da bi tako čutil, če bi Jehova z njim ravnal strogo ali kruto.

7 Čeprav je mož glava svoji ženi, mu Biblija naroča, naj ji izkazuje čast. (1. Pet. 3:7) Mož ženi izkazuje čast med drugim tako, da upošteva njene potrebe in da ji v nekaterih zadevah prepusti odločitev. V Božji Besedi piše: »Možje, ljubite svojo ženo, kakor je tudi Kristus ljubil občino in dal samega sebe zanjo.« (Efež. 5:25) Da, Jezus je za svoje sledilce celo dal življenje. Če mož posnema ljubečega poglavarja Jezusa, ga žena mnogo lažje ljubi, spoštuje in se mu podreja. (Beri Titu 2:3–5.)

IMEJ RAD SOČASTILCE

8. Kakšen odnos bi morali imeti Jehovovi častilci do sovernikov?

8 Milijoni po vsej zemlji častijo Jehova in govorijo drugim o njegovem imenu in namenu. Kakšen odnos bi moral imeti vsak Jehovov častilec do sovernikov? Božja Beseda odgovarja: »Delajmo dobro vsem, še posebej pa tem, s katerimi smo povezani v veri.« (Gal. 6:10; beri Rimljanom 12:10.) Apostol Peter je napisal: »Zdaj ko ste si dušo očistili s poslušnostjo resnici, iz česar izhaja nehinavsko bratoljubje, močno ljubite drug drugega iz srca.« Sovernikom je še napisal: »Predvsem pa se med seboj močno ljubite.« (1. Pet. 1:22; 4:8)

9., 10. Zakaj med Božjim ljudstvom vlada enotnost?

9 Ker imamo zelo radi sočastilce, smo del edinstvene svetovne organizacije. Poleg tega nas Jehova, ker ga imamo radi in se ravnamo po njegovih zakonih, podpira s svojim svetim duhom, dejavno silo, ki je najmočnejša sila v vesolju. Zato lahko kot prava mednarodna bratovščina uživamo v čudoviti enotnosti. (Beri 1. Janezovo 4:20, 21.)

10 Pavel je to, da morajo kristjani imeti radi drug drugega, poudaril takole: »Oblecite [si] najglobljo sočutnost, prijaznost, ponižnost, blagost in potrpežljivost. Prenašajte se med seboj in si velikodušno odpuščajte, če ima kdo razlog za pritožbo proti drugemu. Kakor je Jehova velikodušno odpustil vam, tako delajte tudi vi. Poleg vsega tega pa si oblecite ljubezen, ker je popolna vez.« (Kol. 3:12–14) Kako zelo veseli smo, da med nami ne glede na posameznikovo preteklost ali narodnost vlada ljubezen, ki je »popolna vez«!

11. Po čem je prepoznavna Božja organizacija?

11 Pristna ljubezen in enotnost med Jehovovimi služabniki dokazujeta, da je njihova vera prava, saj je Jezus rekel: »Če bo med vami vladala ljubezen, bodo vsi vedeli, da ste moji učenci.« (Jan. 13:34, 35) Apostol Janez pa je napisal: »Božje otroke in Hudičeve otroke se prepozna po tem: nihče, ki ne ravna pravično, ne izvira od  Boga, pa tudi ta ne, ki ne ljubi svojega brata. Sporočilo, ki ste ga slišali že na začetku, je namreč to, da naj bi ljubili drug drugega.« (1. Jan. 3:10, 11) Jehovove priče pristna ljubezen, zaradi katere med njimi vlada neverjetna enotnost, označuje za prave Kristusove sledilce oziroma za tiste, ki po Božjem navodilu razglašajo dobro novico o Kraljestvu po vsej naseljeni zemlji. (Mat. 24:14)

ZBIRANJE »VELIKE MNOŽICE«

12., 13. Kaj danes delajo člani »velike množice« in kaj bodo kmalu doživeli?

12 Velika večina Jehovovih služabnikov je del »velike množice [. . .] iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov«. Stojijo »pred [Božjim] prestolom in pred Jagnjetom [Jezusom Kristusom]«. Kdo pa so? To so tisti, ki bodo prišli iz velike stiske. »Oprali so svoja oblačila in jih pobelili v Jagnjetovi krvi«, saj verjamejo v Jezusovo odkupno žrtev. Člani rastoče »velike množice« imajo radi Jehova in njegovega Sina ter »Bogu noč in dan opravljajo sveto službo«. (Raz. 7:9, 14, 15)

13 Kmalu bo Jehova med »veliko stisko« uničil ta hudobni svet. (Mat. 24:21; beri Jeremija 25:32, 33.) Svoje služabnike pa bo, zato ker jih ima rad, kot skupino zaščitil in privedel v novi svet. Pred skoraj 2000 leti je bilo napovedano naslednje: »Obrisal jim bo vse solze z oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo več.« Ali hrepeniš po tem, da bi živel v raju, potem ko bo »to, kar je bilo, [. . .] minilo«? (Raz. 21:4)

14. Kako številčna je zdaj velika množica?

14 Ko so se leta 1914 začeli zadnji dnevi, je bilo po vsem svetu le nekaj tisoč Jehovovih služabnikov. To majhno skupino maziljenih kristjanov je ljubezen do bližnjega in moč, ki so jo dobili po Božjem svetem duhu, spodbujala, da so vztrajno oznanjevali Kraljestvo. Zaradi tega se danes zbira velika množica tistih, ki upajo, da bodo živeli na zemlji. Zdaj nas je že okoli 8,000.000 Prič, shajamo pa se v več kot 115.400 občinah po vsej zemlji. In število Jehovovih prič se še kar veča. V službenem letu 2014 se je denimo krstilo več kot 275.500 novih Prič – povprečno 5300 vsak teden.

15. Opiši, kako se je do danes razmahnilo delo v prid Kraljestva.

15 Delo v prid Kraljestva se opravlja v izjemnem obsegu. Naša literatura, ki temelji na Svetem pismu, izhaja v več kot 700 jezikih. Stražni stolp je najbolj razširjena revija na svetu, saj vsak mesec natisnemo več kot 52,000.000 izvodov, izhaja pa v 247 jezikih. Knjige Kaj Sveto pismo v resnici uči?, ki jo uporabljamo na svetopisemskih tečajih, pa smo natisnili že dobrih 200,000.000 izvodov v več kot 250 jezikih.

16. Rezultat česa je duhovna blaginja v zemeljskem delu Jehovove organizacije?

16 Izjemna rast, ki smo ji danes priča, je rezultat naše vere v Boga in popolnega zaupanja v njegovo navdihnjeno Besedo, Sveto pismo. (1. Tes. 2:13) Še posebej osupljivo pa je to, da Jehovovo ljudstvo kljub sovraštvu in nasprotovanju Satana, »boga te stvarnosti«, uživa duhovno blaginjo. (2. Kor. 4:4)

 IMEJ RAD TUDI DRUGE LJUDI

17., 18. Kakšen odnos bi Božji služabniki morali imeti do tistih, ki niso Priče?

17 Kakšen odnos bi Jehovovi služabniki morali imeti do ljudi, ki ne častijo edinega pravega Boga? Na oznanjevanju se ljudje različno odzovejo na naše sporočilo – nekateri z naklonjenostjo, nekateri pa tudi sovražno. Toda ne glede na to, kako se ljudje odzovejo, bi se morali Božji služabniki ravnati po naslednjem navodilu iz Božje Besede: »Naj bo vaša beseda vedno prijetna, začinjena s soljo, da boste znali vsakemu odgovoriti, tako kakor je treba.« (Kol. 4:6) Kadar se zagovarjamo pred kom, ki hoče od nas izvedeti razlog upanja, bi nas morala ljubezen do bližnjega spodbuditi, da bi to storili »blago in zelo spoštljivo«. (1. Pet. 3:15)

18 Ljubezen do bližnjega moramo pokazati tudi, če se stanovalec na naše sporočilo odzove z jezo in žaljivkami. Posnemajmo Jezusov zgled. »Ko so ga zmerjali, ni vračal z zmerjanjem. Ko je trpel, ni grozil, temveč se je izročal [Jehovu oziroma] tistemu, ki sodi pravično.« (1. Pet. 2:23) Ne glede na to, ali smo s soverniki ali drugimi ljudmi, bodimo ponižni in upoštevajmo nasvet: »Ne vračajte hudega za hudo ne zmerjanja za zmerjanje, temveč nasprotno, blagoslavljajte.« (1. Pet. 3:8, 9)

19. Katero načelo je povedal Jezus glede nasprotnikov?

19 Ponižnost nam pomaga, da si k srcu jemljemo pomembno načelo, ki ga je povedal Jezus v svojem govoru na gori. Rekel je: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‘ Jaz pa vam pravim: ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje, da njegovo sonce vzhaja nad hudobnimi in dobrimi in da dežuje na pravične in nepravične.« (Mat. 5:43–45) Tako je, Božji služabniki se moramo naučiti ljubiti sovražnike, ne glede na to, kako se oni vedejo do nas.

20. Zakaj bo ljubezen do Boga in bližnjega prežemala novi svet? (Glej sliko pri naslovu.)

20 Jehovovi služabniki moramo na vseh področjih življenja s stališčem in dejanji kazati ljubezen do Jehova in bližnjega. Ljubezen do bližnjega na primer pokažemo tudi tako, da smo pripravljeni pomagati človeku v stiski, pa čeprav se ni pozitivno odzval na kraljestveno sporočilo. Apostol Pavel je napisal: »Nikomur ne bodite nič dolžni, razen to, da ljubite drug drugega. Kdor namreč bližnjega ljubi, je izpolnil postavo. Zapovedi iz Postave ‚Ne prešuštvuj, ne ubijaj, ne kradi, ne poželi tega, kar pripada drugemu‘ pa tudi vse druge zapovedi so namreč strnjene v tej besedi, in sicer: ‚Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.‘ Ljubezen bližnjemu ne dela hudega, zato je ljubezen izpolnitev postave.« (Rim. 13:8–10) V tem neenotnem, nasilnem in hudobnem svetu, ki je pod Satanovim nadzorom, Jehovove priče kažemo pristno ljubezen. (1. Jan. 5:19) Vsekakor pa bo ljudi v novem svetu, potem ko bodo Satan, njegovi demoni in uporni ljudje odstranjeni, pri vseh dejanjih vodila ljubezen. Resnično bo pravi blagoslov živeti na zemlji, ko bodo vsi njeni prebivalci imeli radi Boga in svojega bližnjega!