Ali je bil staroveški Izrael res tako porasel z gozdom, kakor to piše v Bibliji?

V BIBLIJI piše, da so bila nekatera področja Obljubljene dežele porasla z gozdom in da je bilo dreves »veliko«. (1. kra. 10:27; Joz. 17:15, 18) Toda skeptiki se sprašujejo, ali je bilo to res, saj so danes tukaj velika področja brez gozdov.

Velik grozd sikomorovih smokev

V knjigi Life in Biblical Israel je pojasnjeno, da »so bili gozdovi v staroveškem Izraelu veliko obsežnejši, kakor so danes«. Hribovja so bila večinoma porasla z alepskim borom (Pinus halepensis), zimzelenim hrastom (Quercus calliprinos) in terebintom (Pistacia palaestina). V Šefeli, hriboviti pokrajini, ki leži med osrednjo gorsko verigo in sredozemsko obalo, je raslo tudi veliko sikomor (Ficus sycomorus).

V knjigi Plants of the Bible piše, da ponekod v Izraelu sedaj sploh ni dreves. Zakaj? V knjigi je pojasnjeno, da je do tega prišlo postopoma, ker je »človek vztrajno krčil naravno vegetacijo – predvsem zato, da bi razširil svoje kmetijske površine in pašnike pa tudi da bi prišel do gradbenega materiala in kuriva«.